آشنایی با موضوع

یاخته عصبی یا عصب‌یاخته به همه گونه‌های به غیر از نوروگلی ها یاخته‌های بافت عصبی گفته می‌شود؛ ولی گاهی منظور از یاخته عصبی، تنها یاخته‌های تحریک پذیر می‌باشد که یکی از گونه‌های یاخته‌های عصبی می‌باشند. هر یاخته ی عصبی را یک «نورون» می گویند. دستگاه عصبی از تعداد زیادی نورون تشکیل شده است. نورون یک سلول قابل تحریک است که اطلاعات را با ارسال سیگنال الکتریکی و شیمیایی پردازش و منتقل می کند. همه سلول های عصبی یا نورون ها چه حسی باشند، چه حرکتی و چه بزرگ یا کوچک، فعالیتشان هم الکتریکی است و هم شیمیایی. ارسال سیگنال شیمیایی از طریق سیناپس ها روی می دهد. نورون ها اجزای اصلی سیستم عصبی(مغز، نخاع، گانگلیا محیطی) می باشند. نورون های حسی و نورون های حرکتی: نورون های حسی به لامسه، صدا، نور، و بسیاری از محرک های دیگر که برروی سلول های اندام های حسی تاثیر می گذارند پاسخ داده و سیگنال ها را به نخاع و مغز ارسال می کنند. پیام های عصبی شیمیایی پس از اینکه از آکسون ها به دندریت ها منتقل می شوند به پیام های الکتریکی تبدیل شده و به سایر پیام های الکتریکی دریافت شده از سیناپس های دیگر اضافه یا از آن کم می گردند و در نهایت بر اساس برآیند این پیام های الکتریکی در مورد اینکه پیام عصبی به محل دیگری منتقل گردد یا نه تصمیم گیری می شود. ساختار نورون ها یک قطبی: دندریت و آکسون آنها از یک نقطه جسم یاخته‌ای خارج می‌شود. (مانند نورونهای حسی گانگلیون نخاعی) دو قطبی: دندریت و آکسون آنها از دو نقطه جسم یاخته‌ای خارج می‌شود. (نورونهای حسی مخاط بویایی و نورونهای حسی گانگلیون عصب شنوایی) چند قطبی: دندریت و آکسون آنها از چند نقطه جسم یاخته‌ای خارج می‌شود. (مانند نورونهای حرکتی) انواع نورون از نظر عملکرد: نورون ها بر حسی وظیفه نیز به سه نوع حسی، حرکتی و رابط تقسیم می شوند. نورون حسی: نورون های حسی آکسون کوتاه و دندریت بلند دارند و با توجه به شکل ظاهری خود، وظیفه انتقال پیام از اندام ها به جسم سلولی را بر عهده دارند. زمانی که دستمان را به جسمی داغ می زنیم و احساس سوختگی می کنیم نورون های حسی در حال فعالیت اند. نورون حرکتی: نورون های حرکتی دندریت کوتاه و آکسون بلند دارند و برای انتقال پیام از مراکز عصبی به اندام ها تخصص پیدا کرده اند. زمانی که بعد از احساس گرما دست خود را عقب می کشیم نورون های حرکتی در فعالیت اند. نورون های رابط: این نوع از نورون ها، دندریت کوتاه دارند و با توجه به محل قرار گیری می توانند اکسون کوتاه یا بلند داشته باشند. اکثر نورون های دستگاه عصبی مرکزی از نوع نورون های رابط اند و همان گونه که از نام آن پیداست، رابطی بین نورون های حسی و حرکتی و مراکز عصبی هستند.
در این صفحه تعداد 1023 مقاله تخصصی درباره نورون ها،یاخته های عصبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نورون ها،یاخته های عصبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; [Ca2+]i; intracellular Ca2+ concentration; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; GFAP; glial fibrillary acidic protein; K60; 60 mM K+; RFP; red fluorescent protein; TH; tyrosine hydroxylase; VM; ventral mesencephalon; Fura-2; Glass coverslips;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; ChR2; channelrhodopsin-2; hypoxia and hypercapnia; H/H EPSCs, excitatory postsynaptic currents; IPSCs; inhibitory postsynaptic currents; PSNs; pre-sympathetic neurons; Orexin; Sympathetic; Neurons; Optogenetic; Hypoxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; BSA; Bovine serum albumin; GnRH; Gonadotrophin-releasing hormone; LH; Luteinizing hormone; OIF; Ovulation-inducing factor; OIF/NGF; Ovulation-inducing factor/nerve growth factor; PBS; Phosphate buffer saline; Gonadotropin-releasing hormone; Neurons; Hypot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; DIV; days in vitro; ECM; extracellular matrix; MCAL; middle cerebral artery ligation; NES; nuclear export signal; NLS; nuclear localization signal; OGD; oxygen and glucose deprivation; scr; scrambled; TG2; transglutaminase 2; Transglutaminase; Neurons; RN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; CA1; Cornu Ammonis area 1; CA3; Cornu Ammonis area 3; CK2a; calmodulin kinase 2A; DG; dendate gyrus; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's médium; DMSO; dimethylsulfoxide; DTNB; 5,5′-dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid); FBS; fetal bovine serum; GCL; glutamate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; Act-D; actinomycin-D; ACTB; actin-b; AD; Alzheimer's disease; AT8; Tau epitope with phosphorylated Ser202/Thr205 residues; CNS; central nervous system; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DFC; dense fibrillar component (of the nucleolus); EDTA; ethylen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; AMPA; 2-amino-3-(3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl) propionate; Biph.; biphasic; CCD; charge-coupled device; CMOS; complementary metal-oxide-semiconductor; CNQX; 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione; DHM; digital holographic microscope; DNAse; deoxyribo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; COX2; Cytochrome c oxidase subunit II; GAP 43; growth-associated protein 43; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GLUT; glucose transporter; Iba 1; Ionized calcium binding adaptor molecule 1; KHK; ketohexokinase; MBP; Myelin Protein Basic; MetS; metabol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; %O2; percent oxygen level; Akt; Protein kinase B; CD34; Hematopoietic progenitor cell antigen; EPO; erythropoietin; EPO-R; EPO receptor; Hb; hemoglobin; HIF; hypoxia-inducible factor; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; NO; nitric oxide; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; Autism; Pathophysiology; Neurons; Models; Cav; L-type voltage-gated calcium channel; NMDA; N-methyl-D-aspartate receptor; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; mGluR; metabotropic glutamate receptor; CaMKII; Ca2+/calmodulin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; Auditory system; Development; Noise exposure; Cochlea; Neurons; Behavior; ABR; auditory brainstem response; AC; auditory cortex; ASR; acoustic startle response; CAP; compound action potential; CF; characteristic frequency; CIC; central nucleus of the infe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; Hypoxia-ischaemia; Microglia; Astrocytes; Inflammation; Brain; Behaviour; Neurons; Maternal obesity; BMI; body mass index; HI; hypoxia-ischaemia; HFD; high fat diet; IL; interleukin; TNF-α; tumour necrosis factor-α; BBB; blood-brain barrier; CNS; centra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; Trigeminal nerve; Brain; Lymphatic system; Facial intradermal brain-targeted delivery; Mystacial pad; Intranasal injection; Schwann cell; Blood-brain barrier; Rat; Perineurium; Epineurium; Perivascular spaces; Neurons;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; Aging; Nuclear tau; AT100; Alzheimer disease; Neurons; Epithelial cells; Colorectal mucosa; Breast acinar cells; Cancer; Confocal microscopy; Aging marker; AD; Alzheimer's disease; ADI-ADIV; Stages of AD following Braak and Braak (1991) classification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; Neurons; Mitochondria; Human cortex; Isolation; Percoll; Synaptosome; Non-synaptosomal mitochondria; Differential centrifugation; Purified; Functional
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون ها،یاخته های عصبی; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AMPK; AMP-activated protein kinase; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; bFGF; basic fibroblast growth factor; CA; carbonic anhydrase; CAF; cancer-associated fibroblast; CHC; α-cyano-4-hydr