آشنایی با موضوع

استرپتوزوتوسین(به انگلیسی: streptozotocin) یک ترکیب گلوکزآمین ـ نیتروزاوره است که دارای اثرات سمی اختصاصی بر سلولهای بتای پانکراس می باشد. از این ترکیب برای ایجاد مدل حیوانی دیابت در تحقیقات آزمایشگاهی استفاده می شود. مکانیسم ایجاد دیابت در حیوانات آزمایشگاهی توسط این ترکیب کاملا مشخص نیست اما به نظر می رسد تولید رادیکالهای آزاد نظیر سوپر اکسید ـ هیدروژن پراکسید و نیتریک اکسید همچنین تخریب در پیوستگی DNA از اثرات استرپتوزوتوسین در ایجاد دیابت باشد. استرپتوزوتوسین دارویی است که در تحقیقات بیولوژی جهت تخریب سلولهای بتای پانکراس مورد استفاده قرار گرفته و همچنین به منظور کنترل و در مان نئوپلاسم این سلول ها نیز در انسان و حیوانات کاربرد دارد. سلولهای بتای پانکراس توانایی تکثیر را در مراحل مختلف حیات دارند و لذا ممکن است حساسیت و قدرت ترمیم و بازیابی آنها در پی استفاده از استرپتوزوتوسین در حیوانات جوان و بالغ متفاوت باشد. این مطالعه بر روی 9 سر رت نر یک ماهه و 10 سر رت نر بالغ انجام شد. به کلیه رتها mg/kg 65 استرپتوزوسین به صورت داخل صفاقی تزریق شد. 72 ساعت بعد با استفاده از دستگاه گلوکومتر قند خون حیوانات در دو گروه اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین 10 روز پس از دیابتی نمودن رتها از هر گروه 5 سر به صورت تصادفی انتخاب و پس از 8 ساعت محرومیت از غذا mg/kg 750 گلوکز به صورت داخل صفاقی به آنها تزریق و در زمانهای صفر، 30، 60، 90 و 120 دقیقه قند خون اندازه گیری و نمودار تغییرات آن در طول زمان رسم گردید. نتایج بیانگر آن بودند که شدت بروز دیابت در رتهای بالغ در پی استفاده از استرپتوزوتوسین شدیدتر بود. احتمالا بالاتر بودن میزان تکثیر سلولی و سرعت بیشتر متابولیزه نمودن دارو در رتهای جوان عامل مقاومت بیشتر آنها در مقابل اثر استرپتوزوتوسین می باشد. چکیده آلوکسان و استرپتوزوتوسین به طور گسترده در القای دیابت آزمایشگاهی در مدل حیوانی استفاده میگردند. هردو ماده با مکانیسمهای متفاوتی، باعث تخریب سلولهای بتا پانکراس میشوند. فعالیت دیابتزایی آنها به واسطه گونههای فعال اکسیژن صورت میگیرد. با این وجود، منبع تولید این رادیکالها در هرکدام از آنها متفاوت است. آلوکسان و محصول احیا شده آن یعنی دیالوریک اسید، باعث ایجاد رادیکالهای سوپراکسید در طی واکنشهای سیکل ردوکس میگردد. در ادامه این واکنشها پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدروکسیل تشکیل میشود که در نهایت سبب آسیب بافت پانکراسی میشوند. استرپتوزوتوسین نیز مانند آلوکسان بوسیله ناقل گلوکز یا همان ترانسپورتر گلوکز (GLUT2) وارد سلول بتا پانکراسی میشود. این ماده در داخل سلول باعث آلکیلاسیون DNA میگردد. آسیب DNA به واسطه متیلاسیون القایی توسط استرپتوزوتوسین، باعث فعالسازی فرآیند ترمیمی پلی ADP ریبوزیلاسیون میشود که در عمل و ATP شده که افزایش فعالیت آنزیم + دیابتزایی استرپتوزوتوسین نقش مهمی را ایفا میکند. این فرآیند باعث تخلیه سلول از NAD گزانتین اکسیداز را به همراه دارد. در پی فعالیت این آنزیم، رادیکالهای آزاد تولید میشود که سبب تخریب بافتی پانکراس میشود. در نهایت آلوکسان و استرپتوزوتوسین، دیابت را به واسطه تخریبسلولهای بتا پانکراسی در حیوانات آزمایشگاهی القا میکنند و در این حالت،هیپرگلایسمی و عدم ترشح انسولین در پلاسمای آنها مشاهده میشود
در این صفحه تعداد 1331 مقاله تخصصی درباره استرپتوزوتوسین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استرپتوزوتوسین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Fibroblast growth factor 19 (FGF19); Mitochondrial energy homoeostasis; Diabetic cardiomyopathy (DCM); PGC-1α; Fibroblast growth factor 19; (FGF19); peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator; (PGC-1α); Diabetic cardiomyopathy; (DCM); str
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Atorvastatin; Insulin; Diabetes mellitus type 1; Brain mitochondrial function; Brain apoptosis; Amyloid beta; T1DM; diabetes mellitus type 1; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A; T2DM; diabetes mellitus type 2; C; control rats; DM; diabetic rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Streptozotocin (PubChem CID: 29327); 2,4-Dinitrophenylhydrazine (PubChem CID: 3772977); Digitonin (PubChem CID: 6474107); Streptomycin sulfate (PubChem CID: 19648); 5,5′-Dithiobis-2-nitrobenzoic acid (PubChem CID: 6254); Titanium (IV) oxysulfate-sulfuri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Type 1 D.m.; Naringin; Oxidative stress; Bone mineral density; TRAP(+) cells; Adipocytes; D.m; Diabetes mellitus; BMD; bone mineral density; STZ; streptozotocin; OB; osteoblasts; OC; osteoclasts; NA; naringin; BMC; bone mineral content; DXA; dual energy X
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; T2DM; type 2 diabetes mellitus; PON; paraoxonase; Hmgcr; hepatic 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase; Scarb1; scavenger receptor class B member 1; Ahr; aryl hydrocarbon receptor; Lipc; hepatic Lipase; Lcat; lecithin-cholesterol acyltransferase; VLDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; HMG-CoA R; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase; 3α-diol; 5alpha-androstane-3alpha,17beta-diol; 3β-diol; 5alpha-androstane-3beta,17beta-diol; 7α-OH; 7α-hydroxycholesterol; 7β-OH; 7β-hydroxycholesterol; 7-keto; 7-ketocholesterol; 24(S)-OH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Long-chain bases; Sea cucumber; Renoprotective effects; Renal fibrosis; Renal apoptosis; Type 2 diabetes mellitus; Akt; protein kinase B; DN; diabetic nephropathy; ECM; extracellular matrix; ERK; extracellular signal-regulated kinase; ESRD; end-stage rena
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Cholesterol; Obesity; Glucose; Triglycerides; Osteoporosis; Vitamin E; AGEs; advanced glycation end-products; ANOVA; analysis of variance; AUC; area under the curve BMD, bone mineral density; BMI; body mass index; BV/TV; trabecular bone volume; Conn.D; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; AKT; protein kinase B; Ang II; angiotensin II; BRDN; bilateral renal denervation; BUN; blood urine nitrogen; Cr; creatinine; G6Pase; glucose-6-phosphatase; HFD; high-fat diet; HOMA-IR; homeostasis-model assessment of insulin resistance; HPLC; high-pressur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; PTP1B; protein tyrosine phosphatase 1B; CNS; central nervous system; HFD; high fat diet; NPY; neuropeptide Y; AMPK; 5' AMP-activated protein kinase; BAT; brown adipose tissue; AF; albiflorin; hAMSCs; human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; PP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Resveratrol; Neuroprotection; Myenteric plexus; Diabetes; Oxidative stress; Nitrosative stress; DAN; diabetic gastrointestinal autonomic neuropathy; ENS; enteric nervous system; DM; diabetes mellitus; RSV; resveratrol; STZ; streptozotocin; GFAP; glial fib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; BBB; blood-brain barrier; OGD; Oxygen Glucose Deprevation; SGLT6; sodium dependent myo-inositol transporter; SMIT1; sodium myo-inositol transporter 1; DCI; d-chiro-inositol; AQP4; Aquaporin Transport 4; GFAP; Glial fibrillary acidic protein; HMIT; H+depen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; MMP2; matrix metalloproteinase-2; TG; transgenic; STZ; streptozotocin; DOX; doxycycline; NF; normal food; FCS; fetal calf serum; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; NHMCs; normal human mesangial cells; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; WT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; 4WC; control animals at 4 weeks after sham diabetes induction; 4WD; diabetic animals at 4 weeks after diabetes induction; 13WC; control animals at 13 weeks after sham diabetes induction; 13WD; diabetic animals at 13 weeks after diabetes induction; 23WC; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Tregs; regulatory T cells; T1D; type1 diabetes; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; DCFDA; 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate; CAT; catalase; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; GSH; reduced glutathione; LPO; lipid peroxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; 3ß-HSD; 3ß-hydroxysteroid dehydrogenase-isomerase; ABPM; ambulatory blood pressure monitoring; Ang II; angiotensin II; ARB; angiotensin receptor blocker; AT1; angiotensin receptor type 1; AT2; angiotensin receptor type 2; ACE; angiotensin-converting enz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; T2DM; Type 2 diabetes mellitus; GBM pig; Guangxi Bama Mini-pig; STZ; streptozotocin; FBG; fasting blood glucose; FINS; fasting insulin; TG; triglyceride; TC; total cholesterol; IVGTT; intravenous glucose tolerance test; CYR61; Cystein rich 61 gene; RPL15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; AD; Alzheimer's disease; BA; betulinic acid; Aβ; amyloid beta; STZ; streptozotocin; i.h; intra-hippocampal injection; i.c.v; intracerebroventricular administration; PBS; phosphate buffered saline; DMSO; dimethyl sulfoxide; aCSF; artificial cerebrospinal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; AWT; Anterior wall thicknesses; BW; Body weight; CO; Cardiac output; DCM; Diabetic cardiomyopathy; DM; Diabetes mellitus; ECL; Enhanced chemiluminescence; EDP; End diastolic pressure; EF; Ejection fraction; HF; Heart failure; HR; Heart rate; HFD; High-fat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; T2DM; Type 2 diabetes mellitus; STZ; Streptozotocin; NA; Nicotinamide; (i.p.); Intraperitoneal; IPGTT; Intraperitoneal glucose tolerance test; TC; Total cholesterol; TG; Triglyceride; HDL; High-density lipoprotein-cholesterol; LDL-C; Low-density lipoprote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; MDA; malondialdehyde; TAC; total antioxidant capacity; HFD; high-fat diet; LPS; lipopolysaccharides; IR; insulin resistance; OAT; open arms time; CAT; closed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Type 2 diabetes mellitus; Streptozotocin; Arachidonic acid; Lipoxin A4; Insulin; Wistar rats; Anti-oxidants; Lipocaln2; Cytokines; Glucose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Alloxan; Daidzein (4′,7-dihydroxyisoflavone); Daidzin (7,4′-dihydroxyisoflavone); Genistein (4′,5,7-trihydroxyisoflavone); Genistin (5,7,7′-trihydroxyisoflavone); Glycitein (7, 4′-dihydroxy-6-methoxyisoflavone); Lignan; Nitroblue tetrazolium; St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Diabetic cardiomyopathy; Aged garlic extract; Nano-curcumin suspension; Myocardial enzymes; Mn-SOD gene; RAGE gene; Rats; AGE; aged garlic extract; AGEPs; advanced glycation end products; OS; oxidative stress; ROS; reactive oxygen species; STZ; streptozot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Type I DM; type 1 diabetes mellitus; ADSCs; adipose derived stem cells; IPCs; Insulin producing stem cells; STZ; streptozotocin; PBS; phosphate buffered saline; Type I DM; ADSCs; IPCs; Differentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Diabetic cardiomyopathy; Curcumin; Autophagy; Apoptosis; Beclin1; 3-MA; 3-methyladenine; 4E-BP1; 4E-binding protein 1; AMPK; 5′ adenosine monophosphate -activated protein kinase; BH; Bcl-2-homology; CC; AMPK inhibitor compound C; mTOR; mammalian target
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Diabetes; Isoflavones; Insulin resistance; Phytochemicals; Pancreatic β-Cells; DM; diabetes mellitus; T1DM; Type 1 diabetes mellitus; T2DM; Type 2 diabetes mellitus; DHD; dihydrodaidzein; O-Dma; O-desmethylangolensin; DHG; dihydrogenistein; 6-OH-O-Dma; 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; AchE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; ATCI; acetylthiocholine iodide; AS; anionic site; BMA; brain mitochondrial ATPase; BSA; bovine serum albumin; CA; cornus ammonis; CAE; correct arm entry; CAT; catalase; CRP; C-reactive protein; DAB; dia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Oral galactose; Streptozotocin; Intracerebroventricular; Sporadic Alzheimer's disease; Memory; Glucagon-like peptide-1; 18fluorodeoxyglucose; APP; amyloid precursor protein; ATP; adenosine triphosphate; Aβ1-42; amyloid β 1-42; CMRgl; cerebral metabolic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; DM; diabetes mellitus; CV; cardiovascular; IDDM; insulin-dependent diabetes mellitus; NIDDM; non- insulin dependent diabetes mellitus; STZ; streptozotocin; P. vulgaris; phaseolus vulgaris; PPVEt; pods of phaseolus vulgaris extract; ANOVA; analysis of vari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرپتوزوتوسین; Animal model; High fat diet; Metabolism; Streptozotocin; Type-2 diabetes; AKT/PKB; AKT/protein kinase B; AS160; Akt substrate of 160 kDa; BAD; Bcl-2-associated death promoter; DAG; diacylglycerol; GLUT2; glucose transporter 2; GLUT4; glucose transporter