آشنایی با موضوع

دست یکی از مهم ترین اعضای بدن می باشد که بخش زیادی از حرکات فیزیکی بدن با توسط آن انجام می شود. دست انتهایی ترین قسمت اندام فوقانی بدن می باشد که با اتصال به مچ دست به سایر اعضا ارتباط برقرار می کند. دست انسان قادر به انجام کار های ارادی و لمسی می باشد که بسیاری از آنها با استفاده از قدرت دست انجام می شود ولی دست قابلیت کارهای ظریف و هنری را دارد که تمامی این وظایف با استفاده از پایانه های حسی انشگتان به نمایش در می آید. این عضو تشکیل شده از یک کفی پهن (کف دست Palm) و پنج انگشت Digit. در انتهای کف آن چهار انگشت قرار گرفته است که روی کف دست خم می شود و توانایی گرفتن را به انسان می دهند. انگشت نزدیک شست انگشت دوم است که به آن انگشت اشاره هم می گویند. انگشت وسط، انگشت سوم که بلندترین انگشت دست است. انگشت چهارم انگشت حلقه و انگشتری می باشد و انگشت پنجم انگشت کوچک است. شست یا انگشت اول به کناره کف دست متصل شده است و مهمترین انگشت دست است. شست در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می گیرد و تقریبا در همه کارهایی که با دست انجام می دهیم شرکت می کند. در کف دست پنج استخوان دراز به نام متاکارپ Metacarp وجود دارد و هر انگشت سه استخوان دارد بجز شست که از دو استخوان تشکیل شده است. به استخوان های انگشت، فالانکس Phalanx میگویند. هر متاکارپ و هر فالانکس از سه قسمت سر، تنه و قاعده درست شده است. سه نوع مفصل داریم: مفاصل متاکارپوفالانژیال Metacarpophalangeal joints که بین استخوان های متاکارپ و استخوان های بند پرگزیمال انگشتان واقع شده اند مفاصل اینترفالانژیال پرگزیمال joints Proximal interphalangeal که بین بند های میانی و پرگزیمال انگشتان قرار گرفته اند مفاصل اینترفالانژیال دیستال Distal interphalangeal joints که بین بند های وسطی و انتهایی انگشتان هستند سه عصب مهم داریم: 1 – عصب رادیال Radial nerve: این عصب در سمت استخوان رادیوس است و موجب حس نیمه پرگزیمال سطح پشتی انگشتان شست، انگشت اشاره و انگشت وسطی و همچنین قسمتی از سطح پشتی دست که در مجاورت این انگشتان قرار دارد می شود. اعصاب حسی این عصب در پشت دست به شاخه های کوچکتری تقسیم می شوند که در طرفین انگشت از قاعده آن به طرف انتها حرکت می کنند. کارکرد این عصب در دست حسی است و موجب فعالیت عضلات نمی شود. 2-عصب مدیان Median nerve: این عصب از داخل کانال مچ دست عبور کرده و به کف دست می رود سپس در آنجا به شاخه های حرکتی و حسی تقسیم می شود. شاخه های حرکتی عصب مدیان به طرف عضلات تنار و لومبریکال رفته و عضلات اول و دوم لومبریکال و تعدادی از عضلات تنار را عصب دهی می کند. شاحه های حسی عصب مدیان هم به شاخه های متعددی تقسیم شده و به طرف انگشتان دست می روند. از قاعده انگشت تا نوک انگشت نام عصب دیجیتال Digital nerve یا عصب انگشتی را به خود گرفته و موجب حس قسمت کف دستی انگشتان شست و سبابه و وسطی و نیمی از انگشت انگشتری می شود. در هر طرف سطح ولار انگشتان یک عصب دیجیتال عبور می کند. 3 – عصب اولنار Ulnar nerve: این عصب از سطح ولار مچ دست و از روی رباط عرضی کف دست عبور می کند. عصب اولنار در سطح ولار مچ دست از داخل کانالی به نام گویان Guyon canal عبور کرده و سپس به شاخه های حسی و حرکتی تقسیم میشود. شاخه های حرکتی آن به تمام عضلات هیپوتنار، تعدادی از عضلات تنار، تمامی عضلات بین استخوانی و عضلات لومبریکال 3 و 4 می روند. پس می بینیم که عمده عضلات دست به توسط عصب اولنار عصب دهی می شود. در دست عصب مدیان بیشتر کارکرد حسی داشته و عصب اولنار کارکرد حرکتی دارد. شاخه های حسی عصب اولنار سطح ولار انگشت کوچک و نیمه داخلی انگشت انگشتری و قسمتی از کف دست که در مجاورت این انگشتان قرار دارد را حس میدهد.
در این صفحه تعداد 1121 مقاله تخصصی درباره دست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.