آشنایی با موضوع

هرگاه اسید لاکتیک ( Lactic acid) به فرمول C3H6O3، یون هیدروژن یا پروتون (Hydrogen ion or +H) را از دست دهد لاکتات یا یون لاکتات (C3H5O3-) ایجاد می شود. لاکتات و مواد غیرقندی دیگر همانند گلیسرول و پیرووات می توانند به گلوکز تبدیل شوند که به این عمل در بدن گلوکونئوژنز می گویند. آستانه لاکتات که معرف ظرفیت ورزش در افراد است، بالاترین میزان مصرف اکسیژن در طی ورزش بدون بروز اسیدوز لاکتیک می‌باشد. استاندارد طلایی برای تعیین آستانه لاکتات، اندازه‌گیری آن در خون است. گزارش شده است که در افراد ورزشکار اندازه‌گیری لاکتات بزاق می‌تواند به‌عنوان یک روش غیر تهاجمی جایگزین اندازه‌گیری لاکتات خون گردد. این مطالعه طراحی شد تا مشخص کند که آیا اندازه‌گیری لاکتات بزاق در مصدومین شیمیایی می‌تواند جایگزین اندازه‌گیری لاکتات خون گردد. فعالیت بدنی و سن از عوامل اثر گذار بر سطح لاکتات و لاکتات دهیدروژناز هستند و به نظر می رسد، فعالیت بدنی می تواند، تغییرات مورفولوژیک و متابولیک ناشی از این عوامل که همراه با افزایش سن، باعث کاهش توانایی و تضعیف عملکرد ورزشی می شوند را تعدیل نماید. در بررسی انجام شده آثار تمرین تناوبی بر سطح لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز موش های پیر و جوان بود. روش کار: تعداد 40 سر موش در دو گروه سنی پیر (سن 27 ماه و وزن 31± 389 گرم) و جوان (سن 3 ماه و وزن 13± 224 گرم) تهیه شده و هر گروه، به طور تصادفی به دو گروه شاهد (10 = n) و تجربی (10 = n) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل، 4 دقیقه دویدن و 2 دقیقه استراحت فعال در10وهله تمرینی روی گروه تجربی اجرا شد. این برنامه به مدت 60 دقیقه، 6 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته بصورت فزاینده روی نوارگردان انجام شد. موش ها 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، با ترکیبی از کتامین و زایلازین بیهوش شدند و خونگیری برای اندازه گیری لاکتات و فعالیت آنزیم LDH، از قلب حیوان انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی انجام شد. و نتیجه بدست آمده بر اساس نتایج تحقیق، تفاوت معنی داری در سطح لاکتات خون چهار گروه مشاهده نشد، ولی در میزان فعالیت آنزیم LDH، تفاوت معنی داری بین گروه جوان تجربی و جوان شاهد دیده شد (05/0 p <). ودر نهایت این نتایج نشان دهنده افزایش پاکسازی لاکتات بعد از تمرین تناوبی است. به علاوه به نظر می رسد، تاثیر تمرین روی پاکسازی لاکتات در جوانی و سالمندی مشابه باشد. پایش لاکتات جریان خون برای پرسازی مجدد گلیکوژن عضلات و تنظیم PHi یک مزیت مهم است.
در این صفحه تعداد 1369 مقاله تخصصی درباره لاکتات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده لاکتات
مقالات ISI لاکتات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکتات; Acute toxic liver failure; Cytotoxic brain oedema; Apparent diffusion coefficient (ADC); Extracellular ions; Extracellular pH; Lactate; ADC; Apparent diffusion coefficient; ALF; Acute liver failure; AOM; Azoxymethane; ATLF; Acute toxic liver failure; BBB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکتات; 1H MRS; proton magnetic resonance spectroscopy; A; adults; ACC; anterior cingulate cortex; Ace; acetate; AD; adolescents; Ala; alanine; Asc; ascorbate; Asp; aspartate; BG; basal ganglia; Cbl; cerebellum; CC; corpus callosum; CH; children; Cho; choline; CO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکتات; MRS; magnetic resonance spectroscopy; ABEC; area between the baseline and the effect curve; ABECx; area between the baseline and the effect curve after treatment with x g/kg urethane; Developing hippocampus; Anesthetics; Urethane; Lactate; Active caspase-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکتات; BCAA; branched-chain amino acid; ETC; electron transport chain; FOCM; folate-mediated one carbon metabolism; HIFs; hypoxia-induced factors; ISA; isotopomer spectral analysis; ODE; ordinary differential equation; oxPPP; oxidative pentose phosphate pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکتات; Allergy; eczema; gastrointestinal; microbiome; microbiota; short-chain fatty acids; butyrate; lactate; prebiotics; infants; LUB; Lactate-utilizing and butyrate-producing bacterium; MCPT; Monte Carlo permutation test; OTU; Operational taxonomic unit; pHF-O