آشنایی با موضوع

روش پاسخ فیزیکی (Total Physical Response) یا TPR روشی کاربردی برای یادگیری زبان است. در این متد، از حرکات فیزیکی بدن برای انتقال معنا در زبان استفاده می شود که بر اساس پدیده ی جانبی شدن مغز (Lateralization) که همان اختصاصی شدن دو نیم کره چپ و راست در انجام برخی فعالیت ها است، بنا شده است. حرکات فیزیکی بدن انسان توسط نیم کره راست مغز پردازش و هدایت می شود. از طرفی نیم کره ی چپ مربوط به زبان و پردازش اطلاعات زبانی می باشد. بنابراین تلاش این متد در بهره گرفتن از هر دو نیم کره ی مغز برای یادگیری زبان است که خود باعث یادگیری و هم چنین یادآوری بهتری می گردد. این متد برای آن دسته از فراگیرانی که هوش حسی-حرکتی(Kinaesthetic) قوی تری دارند، بسار مفید واقع می شود. مواد اصلی این متد، جملات و مجموعه کلمات امری می باشد. وقتی معلم وارد کلاس می شود، ابتدا بایستی به زبان مادری این متد را برای زبان آموزانش توضیح دهد و بعد پروسه ی آموزش را آغاز کند که این کار جهت پیش آگاهی و پایین آوردن استرس زبان آموزان ضروری است. آغاز کار به این ترتیب است که معلم در ابتدا جملات امری ساده مثل Stand up، Turn around و Sit down را با صدای رسا می گوید و هم زمان انجام می دهد. یعنی بلند می شود، می چرخد و می نشیند. معلم معمولا هر بار سه جمله یا مجموع کلمات (Chunk) را آموزش می دهد. وقتی معلم چند بار جملات را تکرار کرد و انجام داد، از زبان آموزان می خواهد که برای کمک به او داوطلب شوند و در بین داوطلبان چهار نفر را انتخاب کرده و به پایین می فرستد که رو به روی دیگر زبان آموزان بایستند. حال، معلم هم زمان با چهار فرد منتخب، آن سه جمله را دوباره می گوید و عمل می کند. سپس می نشیند و فقط جملات بیان می کند تا آن ها جملات امری را اجرا کنند(بدون آنکه چیزی بگویند). بعد از این مرحله، معلم بر می خیزد و جملات امری تمرین شده را با ترتیب های مختلف رو به بقیه کلاس تکرار می کند که می بیند سایر زبان آموزان نیز آن جمله ها رابه درستی اجرا می کنند. توجه شود که معلم هر بار جمله های جدید را اضافه می کند و با جملات قبلی ارتباط می دهد. در مثالی که گفتیم،می توان Jump را اضافه کرد. از آن جا که این متد سعی بر پایین آوردن استرس دارد، در بین جملات معمولا سعی می کند از جملاتی استفاده کند تا یادگیری زبان را مفرح نشان دهد و این مساله خصوصا در مورد زبان آموزان کم سن و سال در مقاطع ابتدایی اهمیت بیشتری می یابد. این متد محدودیت هایی در آموزش مفاهیم انتزاعی دارد چراکه انتقال معنا اغلب با حرکات بدنی و وسایل کمک آموزشی انجام می گیرد که این ها بیشتر در بیان مفاهیم عینی مناسب هستند تا انتزاعی. از آن جایی که اساس کار این متد جملات امری است، مواد آموزشی زبان آموزان محدود به این گونه جملات می شود. در صورتی که ساختار های بسیار دیگر نیز در هر زبان هست که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
در این صفحه تعداد 669 مقاله تخصصی درباره روش پاسخ فیزیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش پاسخ فیزیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; HT-WGS; high-temperature water-gas shift; LT-WGS; low-temperature water-gas shift; MSR; methane steaming reforming; TPSR; temperature-programmed surface reaction; TPR; temperature-programmed reduction; TPO; temperature-programmed oxidation; TPD; temperatu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; CEC; cation exchange capacity; DAS; days after sowing; DS; drought-stressed; DDSR; dry direct seeding of rice; IRRI; International Rice Research Institute; LSD; least-significant-difference; TPR; transplanting of rice; WW; well watered; Drought; Direct se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; PSD; Particle Size Distribution; AE; Acoustic Emission; SVM; Support Vector Machine; ANN; Artificial Neural Network; ELM; Extreme Learning Machine; FP; False Positive; WP; Wavelet Packet; CV; Cross Validation; G-PSD; Good PSD; P-PSD; Poor PSD; DTT; Decisi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Electrochemical fermentation; Anaerobic digestion; Tomato residues; Hydrogenotrophic methanogen; BER; bio-electrochemical reactor; BES; bioelectrical system; CFT; carbon fiber textile; CSTR; continuous stirred tank reactor; DGGE; denaturing gradient gel e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Induction motor; Fault diagnosis; Artificial intelligence; Simulated annealing algorithm; Oblique random forests; IM; induction motor; CBM; condition based monitoring; MCSA; motor current signature analysis; BRB; broken rotor bar; ANN; artificial neural n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; CHIRPS; Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Stations; DD; Decimal degree; DISC; Data and Information Services Center; EID; Enteric infectious diseases; EO; Earth observation; FPR; False positive rate; GDAS; Global Data Assimilation System; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; RES; renewable energy sources; GHGs; greenhouse gases; RIGES; renewable intensive global energy scenario; DME; dimethylether; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; HMA; hexamethylenetetramine; REOs; rare earth oxides; WGSR; water-gas shift reaction; NTP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Aflatoxin; Aflatoxigenic fungus; Fluorescence; Near-infrared spectroscopy; Hyperspectral imaging; Rapid and non-destructive detection; A.; Aspergillus; AFB1; aflatoxin B1; AFB2; aflatoxin B2; AFG1; aflatoxin G1; AFG2; aflatoxin G2; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; CP; pulmonary arterial compliance; TD; transmission time; KB/F; ratio of peak backward pressure to peak forward pressure, (Peak PB)/(Peak PF); PA; pulmonary artery; PAH; pulmonary arterial hypertension; PVR; pulmonary vascular resistance; RP; peripheral r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; AC; activated carbon; CNT; carbon nanotubes; EG; ethylene glycol; GEN; graphene; GIT; graphite; HPLC; high performance liquid chromatography; HY; zeolite HY; ICP-OES; inductively coupled plasma optical emission spectrometry; P80; carbon black P80; PG; pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; RPD; repeat protein domain; MSA; multiple sequence alignment; PPI; protein-protein interaction; TPR; tetratricopeptide repeat; ANK; Ankyrin repeat; ExAC; Exome Aggregation Consortium; SNV; single nucleotide variant; DAF; derived allele frequency; PDB; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; AC; activated carbon; ACF; activated carbon fiber; ATR; autothermal reforming; BET; Brunauer-Emmett-Teller; DBT; dibenzothiophene; GDC; gadolinium doped ceria; GHSV; gas hour space velocity; SEM; scanning electron microscopy; TEM; transmission electron mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Fault Detection and Diagnosis; Weightless Neural Networks; Time series; ANFIS; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; ANN; Artificial Neural Net; BA; State of Bahia, Brazil; CW; Counting WiSARD; Disck; Discriminator k; FCM; Fuzzy C-Means; FDD; Fault Detec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; MDR; multi-drug-resistant; XDR; extensively drug-resistant; MTb; Mycobacterium tuberculosis; TPR; true positive rate; TP; true positive; FN; false negative; FPR; false positive rate; TN; true negative; FP; false positive; BCR; balance classification rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; HTC; hydrothermal carbonization; NPs; nanoparticles; OMCVD; organometallic chemical vapor deposition; GC; gas chromatograph; TCD; thermal conductivity detector; ICP-AES; inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FE-SEM; field-emission scann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; AFM; atomic force microscopy; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BINAP; (2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl); CB; carbon black; CDC; cross-dehydrogenative coupling; CN-DSCS; copper nanoparticle-doped silica cuprous sulfate; CNS; central nervous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Anomaly detection; Deep learning; Receiver operating characteristics; A; Amplitude; ADF; Anomaly Detection Filter; AP; Anomalous Pulses; AUC; Area Under Curve; DNN; Deep neural network; DR; Dichotomous representation; FN; False Negative; FP; False Positiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Bz; benzene; BzCl; benzyl chloride; TEOS; tetraethyl orthosilicate; EtOH; ethanol; MeO; methanol; HCl; chloride acid; NaOH; sodium hydroxide; XRD; X-ray diffraction; TEM; transmission electron microscopy; TPR; temperature programmed reduction; GC-MS; ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; ACOX; acyl-CoA oxidase; AO; alcohol oxidase; CCS; copper chaperone of SOD1; DTM; docking/translocation machinery; Gpd1p; glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1; LDHA/B/Bx; lactate dehydrogenase isoforms A, B and B readthrough-extended, respectively; PIM; pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; CDS; coding sequence; LDA; linear discriminant analysis; QDA; quadratic discriminant analysis; RF; random forest; ROC; receiving operating characteristics; PR; precision recall; AUC-ROC; area under ROC curve; AUC-PR; area under PR curve; TPR; true positiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; HAC; hospital acquired complication; EHR; electronic health record; MIMIC; Multiparameter Intelligent Monitoring in Intensive Care; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, 9th Edition, Clinical Modification; ICU; Intensive Care Unit; TPR; true
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Mitral regurgitation; Percutaneous mitral valve repair; Noninvasive pressure-volume analysis; Left ventricular contractility; 2D; Two-dimensional; AF; Atrial fibrillation; CO; Cardiac output; DBP; Diastolic blood pressure; Ea; Effective arterial elastanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; ATG; autophagy; BSF; bloodstream-form; CAA; citrate and/or cis-aconitate; FP; fluorescent protein; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GFP; green-fluorescent protein; HAT; human African trypanosomiasis; HXK; hexokinase; LS; long-slender; PAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Blood pressure; Total peripheral resistance; Contractility; Prevention; SBP; systolic blood pressure; DBP; diastolic blood pressure; HR; heart rate; SV; stroke volume; CO; cardiac output; TPR; total peripheral resistance; BRS; baroreflex sensitivity; HF_R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; CL; (luminol-enhanced) chemiluminescence; CTR; control probe; DIM 1 or 2; Dimension 1 or 2; DMS; dimercaptosuccinic acid; DTT; dithiothreitol; Hb; (oxy)hemoglobin; HChr; hemichromes; LYS; erythrocyte (RBC) lysate; MHb; methemoglobin; MPU; mercaptopurine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Pentatricopeptide repeat protein; Mitochondria; Chloroplast; Horizontal gene transfer; tRNA guanine methyltransferase; PPR; pentatricopeptide repeat; PRORP; proteinaceous RNase P; SMR; small MutS-related; TGM; tRNA guanine-N7 methyltransferase; TPR; tetra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; DBP; diastolic blood pressure; fH; heart rate; FIO2; inspired oxygen fraction; MBP; mean blood pressure; Q˙; cardiac output; SaO2; arterial oxygen saturation; SBP; systolic blood pressure; SV; stroke volume; TPR; total peripheral resistance; V˙O2; oxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Big data analytics; Anomaly detection; High-dimensional data; Fault detection; ABOD; Angle-Based Outlier Detection; ABSAD; Angle-Based Subspace Anomaly Detection; ANN; Artificial Neuron Network; AUC; Area Under Curve; CMMS; Computerized Maintenance Manage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; FBS; fetal bovine serum; PBS; phosphate buffer saline; r.c.f.; relative centrifugal force; PCP; Protein correlation profiling; SEC; size exclusion chromatography; SILAC; stable isotope labeling by amino acids in cell culture; TPR; true positive rate; FPR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; 5-HT; serotonin; ACh; acetylcholine; ACR; air convection requirement; CO; carbon monoxide; CO2; oxygen content; COX; cytochrome C oxidase; E; expiration; EDV; end diastolic volume; ePF; embryonic parafacial respiratory group; ERV; expiratory reserve volum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; CO; cardiac output; TPR; total peripheral resistance; PDE3; phosphodiesterase 3; SV; stroke volume; Gp; parallel conductance; MAP; mean arterial pressure; LV; left ventricle; LVdP/dtmax; the maximum rate of LV pressure change; LVEDV; left ventricle end-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; CT; conventional tillage; NT; no-tillage; RSMD; runoff and sediment monitoring device; TRE; duration from the onset of rainfall to the end of runoff; TRI; the elapsed time from the beginning of rainfall to the start of runoff; TPR; the elapsed time from t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; LF; low frequency; HF; high frequency; nu; normalised units; sBRS; spontaneous baroreflex sensitivity; MAP; mean arterial pressure; BP; blood pressure; HR; heart rate; SV; stroke volume; CO; cardiac output; TPR; total peripheral resistance; Orthostatic st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; ANC; antenatal care; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CNS; central nervous system; CS; congenital syphilis; IM; intramuscular; MSM; men who have sex with men; OM; outer membrane; OMP; outer membrane protein; ORF; open reading frame; STI; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; PDE3; phosphodiesterase III; CO; cardiac output; LV; left ventricle; cTnC; cardiac troponin C; cTnI; cardiac troponin I; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; PKA; protein kinase A; PVDF; polyvinylidene difluoride; MAP; mean arterial pressure; SV; stroke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; AR_0X; selected skin area in thermographic analysis; ANS; autonomic nervous system; BRS; baroreceptor refex sensitivity; CI; cardiac index; CO; cardiac output; dBP; diastolic blood pressure; HR; heart rate; mBP; mean blood pressure; sBP; systolic blood pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; Left ventricular strain; Left ventricular function; Hypoxia; Myocardial deformation; Autonomic nervous system; BP; Blood pressure; GSCirS; Global left ventricular peak systolic circumferential strain; GSCirSR; Global left ventricular peak systolic circumf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; ACC; anterior cingulate cortex; CO; cardiac output; fMRI; functional magnetic resonance imaging; HF; high frequency of heart rate variability; HR; heart rate; HRV; heart rate variability; JPY; Japanese Yen; LC; locus coeruleus; LF; low frequency component
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; HXMS; Hydrogen exchange mass spectrometry; kop; Rate constant for opening; kcl; Rate constant for closing; kint; Rate constant for intrinsic chemical exchange; kHX; Experimentally observed rate constant of exchange; ku; Rate constant for unfolding; Ku; Eq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پاسخ فیزیکی; scRNAseq; single cell RNA sequencing; NGS; next generation sequencing; RNAseq; RNA sequencing; DE; differentially expressed; EMD; Earth Mover's Distance; NB; negative binomial; DU; differential unimodal; DM; differential modality; DP; differential propo