آشنایی با موضوع

تاشدگی پروتئین فرایندی فیزیکی است که در آن بس‌پپتید (یا پلی‌پپتید) به ساختار سه‌بعدی مشخصی پیچیده می‌شود. هر پروتئین از یکی بس‌پپتید آغاز می‌شود. بس‌پیپیدها زنجیره‌ای از اسیدهای آمینه هستند که در آغاز هیچ ساختار سه‌بعدی مشخصی ندارند (سمت چپ شکل روبه‌رو). ولی هر اسید آمیه در زنجیره می‌تواند ویژگی‌های شیمیایی خاصی بدارد؛ مثلاً آب‌دوست یا آب‌گریز یا باردار باشد. وتیین‌ها در اثر تا خوردگی شکل فضایی را ایجاد می‌کنند که دارای کمترین انرژی است. وقتی پروتئین تا می‌خورد پیوندهای ضعیف غیر کوالانسی به تثبیت تا خوردگی کمک می‌کنند. این پیوندها عبارتند از: پیوند یونی، پیوند هیدروژنی، برهمکنش‌های واندروالس و نیروهای آب گریز. همانطور که گفته شد زنجیره جانبی متصل به اسیدهای آمینه می‌توانند قطبی یا غیر قطبی باشند. وقتی پروتئین در آب سیتوزولی قرار می‌گیرد زنجیره‌های جانبی آب گریز تمایل دارند بصورت یک مجموعه در درون مولکول پروتئین قرار بگیرند تا حد اقل تماس با مولکولهای قطبی آب را داشته باشند و اثر تضعیف کننده آنها بر پیوندهای هیدروژنی آب حد اقل باشد. از طرف دیگر زنجیره‌های جانبی ای که قطبی هستند تمایل دارند که در روی سطح مولکول پروتئین قرار بگیرند و با مولکول‌های آب یا سایر مولکولها پیوند هیدروژنی ایجاد کنند. بنابراین خاصیت آب گریزی زنجیره‌های جانبی در تعیین شکل پروتئین نقش اساسی دارد. در اثر تا خوردن پروتئین‌ها شکل نهایی پیدا می‌کنند که یکتا و دارای کمینه انرژی است. تمامی اطلاعات لازم برای تا خوردن پروتئین در توالی اسیدهای آمینه آن تهفته‌است. زیرا این توالی منحصربه‌فرد محل قرارگیری زنجیره‌ای جانبی را تعیین کرده وشکل نهایی پروتئین را تعیین می‌کنند. تا خوردن پروتئین در درون سلول یکی از فرایندهای حیاتی زیستی است. در اثرتا خوردن نا مناسب تجمعاتی ایجاد می‌شود که می‌تواند به بافت سلول آسیب برساند. برخی از بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و بیماری هانتینگتون در اثر بد تا خوردن پروتئین در بافت‌های عصبی ایجاد می‌شوند. در فرایند تا خوردن، پروتئین مسیرهایی را از نظر سطح انرژی طی می‌کند. در ابتدا پروتئین یک رشتهٔ فاقدساختار مشخص با انتروپی بالاست. ضمن فرایند تا خوردن اتم‌های ستون فقرات پروتئینی با ایجاد انواع پیوندهای مناسب یا نا مناسب با سایر اتم‌های ستون فقرات پروتئینی ویا زنجیره جانبی باعث تغییر در سطح انرژی پروتئین می‌شوند. فرایند تا خوردن که درآن پروتئین از حالت تا نخورده به حالت نهایی می‌رسد را می‌توان از دیدگاه آماری بررسی نمود. می‌توان به جای یک پروتئین که فرایند تا خوردن را با تعداد زیادی پیکربندی ممکن از نظر انرژی تجربه می‌کند یک مجموعه از همه پیکر بندی‌های ممکن انرژی در نظر گرفت و تعداد حالت‌هایی که در آن انرژی مقدار خاصی است را بدست آورد و برای سیستم آنتروپی را محاسبه نمود و به این ترتیب انرژی آزاد گیبس را به دست آورد. حالت نهایی سیستم در کمینه انرژی اتفاق می‌افتد. بررسی سیستم از نظر اماری به ما این امکان را می‌دهد که فرایند تا خوردن را با جزئیات شبیه سازی کنیم و این فرایند را بهتر بشناسیم. پارادوکس لوینتال یکی از مباحث جالب درتا خوردن پروتئین، مسئله زمان تا خوردن است. مدت زمان لازم برای این فرایند در درون سلول از مرتبه ثانیه‌است. نخستین بارلوینتال با محاسبه پارامتر سرعت واکنش از رابطه آرنیوس مدت زمان لازم برای تا خوردن پروتئین را محاسبه کرد. وی این زمان را با در نظر گرفتن تمامی مسیرهای ممکن انرژی انجام داد وجوابی که بدست آورد یک عدد نجومی بود. لوینتال نتیجه گرفت که در فرایند تا خوردن پروتئین، همه مسیرهای ممکن انرژی طی نمی‌شوند و مسیر ویژه‌ای برای تا خوردن وجود دارد. تعیین ساختار سه ‌بعدی پروتئین به طور تجربی بسیار دشوار است. ولی ترتیب زنجیرهٔ هر پروتئین معمولاً دانسته‌است. پژوهشگران می‌کوشند روش‌های زیست‌فیزیکی گوناگون را به کار بگیرند تا ساختار سه‌بعدی نهایی را از روی دنبالهٔ اسیدهای آمینه پیش‌بینی کنند.
در این صفحه تعداد 2121 مقاله تخصصی درباره تاشدگی پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تاشدگی پروتئین
مقالات ISI تاشدگی پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; CalB; Candida antarctica lipase B; CECF; continuous exchange cell-free; DsRed; Discosoma sp. red fluorescent protein; pNPP; p-nitrophenyl palmitate; sfGFP; superfolder green fluorescent protein; Cell-Free protein synthesis; Molecular chaperone; Protein fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; Biocontainment; Code biology; Engineering and expansion; Genetic isolation; Horizontal gene transfer; Minimal genome; Operational RNA code; Protein folding; Ribosomal translation; tRNA; Synthetic biology; Xenobiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; Recombinant proteins; E.coli; Protein folding; Protein purification; Membrane protein; IBs; inclusion bodies; NLS; N-lauroyl sarcosine; hPLSCR1; human phospholipid scramblase 1; Ni-NTA affinity chromatography; Nickel-NitriloTriAceticacid-affinity chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; Folding kinetics; Folding rate; Folding time; Protein folding; Molecular dynamics; Survival analysis; τ; folding time; MD; molecular dynamics; CαRMSD; Cα root mean square deviation; 95%CI; 95% confidence interval; CαβRMSD; Cα and Cβ root mean squar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; Last Universal Common Ancestor; LUCA; peptidyl transferase center; PTC; Ancient peptides; Protein evolution; Protein folding; Ribosome; Ribosomal protein; RNA; Secondary structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; IgG; Immunoglobulin G; VH; Heavy chain variable; CH; Heavy chain constant; VL; Light chain variable; CL; Light chain constant; Fab; Antigen-binding fragment; Fc; Crystallizable fragment; CDR; Complementarity determining region; Fv; Variable fragment; scFv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; Hydroxyl radical footprinting; Fast photochemical oxidation of proteins; Protein structure; Protein folding; Electrospray ionisation-mass spectrometry; Liquid chromatography-mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; Depletion forces; Molecular crowding; Osmolytes; Protein folding; Cosolute effects; Preferential interaction; “Soft” interactions; Steric repulsions; Kirkwood-Buff solution theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; FTIR; compaction; compression; multivariate analysis; partial least squares; protein structure; protein folding; principal component analysis; solid-state stability; tableting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاشدگی پروتئین; ATP; adenosine triphosphate; HPLC; high performance liquid chromatography; Bioluminescence imaging; Protein folding; Protein engineering; Protein domain; Disulfide bonds; Bioinformatics; Structure prediction;