آشنایی با موضوع

لایه شاخی یا استراتوم کورنئوم خارجی ترین لایه از 5 لایۀ تشکیل دهندۀ اپیدرم است که بطور وسیعی گسترده بوده و مسئول اصلی سد دفاعی در بدن است. عوامل رطوبت دهندۀ طبیعی پوست یا به اختصارNMF مجموعه ای از ترکیبات محلول در آب هستند که فقط در لایۀ استراتوم کورنئوم یافت می شوند و حدوداً 20تا30درصد از وزن خشک کورنئوسیت ها (سلول های سازنده لایه استراتوم کورنئوم) را تشکیل می دهند. ساختار(شاخی‌شدن): لایه شاخی از ۲۰ الی ۳۰ لایه سلولی، هر یک متشکل از سلول‌های مرده سوار بر هم که در زیر میکروسکپ چیزی شبیه فلس است تشکیل شده‌است. استراتوم‌کورنئوم بیشترین قسمت اپیدرم و سرشار از کراتین است و بیشترین فشار مکانیکی را تحمل می‌کند. از لایه رویانی اکتودر هنگامی که کراتوسیت ها در حال تبدیل شدن هستند ابتدا شکل خار مانند و سپس دانه دار یافته و با تجمع مداوم کراتین، پهن شده و می میرند و تشکیل لایه براق(لایه شیشه‌مانند) داده و سرانجام تشکیل استراتوم کورنئوم(لایه شاخی) داده و در پایان با مملو شدن از کراتین از بین می‌روند. ردای‌اسیدی: استراتوم کورنئوم در اپیدرم یک لایه ‌اسیدی(Acid mantle) به همراه دارد که وظیفه آن مرزبانی شیمیایی پوست در برابر باکتری ها ویروس ها و ریزموجود های سطح پوست است. پی هاش این لایه بسیار نازک بین ۴ و ۶ و بنابراین اسیدی است. با توجه به‌اینکه ریزموجود ها و آلودگی ها به شدت بازی(آلکالین) هستند در برخورد با ردای اسیدی وضعیتی نرمال در لایه شاخی بوجود می آید.
در این صفحه تعداد 560 مقاله تخصصی درباره لایه شاخی، استراتوم کورنئوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لایه شاخی، استراتوم کورنئوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Atopic dermatitis; Basal sweating; Impression mold technique; Inducible sweating; Leakage of sweat; AD; atopic dermatitis; FLG; filaggrin; HZ; herpes zoster; IMT; impression mold technique; DCD; demcidin; SC; stratum corneum; SSH; skin surface hydration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; LID; lidocaine; LID-B; lidocaine base form; LID-HCl; lidocaine hydrochloride; LLC; lyotropic liquid crystal; NLC; nanostructured lipid carrier; SC; stratum corneum; Lidocaine; Dermal delivery; Skin penetration; Raman spectroscopy; Nanostructured lipid car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; aCEase; acid-ceramidase; β-GlcCer'ase; β-glucocerebrosidase; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FLG; filaggrin; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; IL; interleukin; IVL; involucrin; LOR; loricrin; mRNA; messenger RNA; NHKs; normal hum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; A; aged; CH; cholesterol; CSL; casual surface lipid(s); FA; fatty acid(s); FAME; fatty acid methyl esters; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; SC; stratum corneum; SQ; squalene; TEWL; transepidermal water loss; Y; young; Aging skin; Stress resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; SC; stratum corneum; CER; ceramide; CHOL; cholesterol; FFA; free fatty acid; FTIR; Fourier transformed infrared spectroscopy; SAXD; small angle X-ray diffraction; FA24; lignoceric acid; DPPC; dipalmytoyl phosphatidyl choline; EOS; ester linked omega-hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Dermatology; Frailty; Nutrition; Skin elasticity; BMI; body mass index; SC; stratum corneum; SD; standard deviation; SRRC; specified symptom sum for scaling, roughness, redness and cracks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Nanoemulsion; Skin penetration; Tape stripping; 19F NMR; Diclofenac sodium; Semifluorinated alkane; SC; stratum corneum; F6H8; perfluorohexyloctane; API; active pharmaceutical ingredient; ZP; zeta potential; PDI; polydispersity index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; SC; Stratum corneum; AuNPs; Gold nanoparticles; TEM; Transmission electron microscopy; DLS; Dynamic light scattering; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; ICP-AES; Inductive coupled plasma-atomic emission spectroscopy; Gold n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; ADLs; anionic deformable liposomes; CDLs; cationic deformable liposomes; DLs; deformable liposomes; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; HaCaT; human immortalised keratinocytes; hEGF; human epidermal growth factor; HF; human foreskin fibroblasts; HLB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; BABB; Benzyl Alcohol/Benzyl Benzoate; CARS; coherent anti-Stokes Raman spectroscopy; CLSM; confocal laser scanning microscopy; CM; confocal microscopy; CRM; confocal Raman microscopy; DMSO; dimethyl sulphoxide; FPT; fructose, PEG-400 and thiazone mixture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Drug delivery; Lipid carrier; Nanotechnology; Nanocarrier; Controlled release; NEMS; Nano electromechanical systems; MEMS; Micro-electromechanical systems; NE; Nanoemulsions; NPs; Nanoparticles; QD; Quantum dots; PLA; Polylactic acid; PGA; Polyglycolic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; CM; Cellophane membrane; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DIRT; dynamic infrared thermography; FDC; Franz diffusion cells; HS; human skin; IR; infra red; IPHSF; isolated perfused human skin flap; KHb; modified Krebs-Henseleit buffer; PS; pig skin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; TAC; tacrolimus; CLO; clobetasol; NLC; nanostructured lipid carriers; C; chitosan oligosaccharide; EPR; electron paramagnetic resonance spectroscopy; SC; stratum corneum; RS; remaining skin; Clobetasol; Tacrolimus; Nanostructured lipid carriers; Skin perm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; dPG; dendritic polyglycerol; FL; fluorescein; IDCC; indodicarbocyanine; IR; infrared; LCs; Langerhans cells; MFI; mean fluorescence intensity; relMFI; relative mean fluorescence intensity; SC; stratum corneum; Tcp; cloud point temperature; tNG; thermoresp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; SC; stratum corneum; GC; glucocorticoid; GR; glucocorticoid receptor; CSLM; confocal scanning laser microscopy; OCT; optical coherence tomography; US; ultrasound; CP; clobetasol proprionate; BDP; betamethasone diproprionate; FFA; free fatty acid; LC/MS; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; CER; ceramide; CER[AP]; N-2-hydroxystearoyl phytosphingosine; CER[NP]; N-stearoyl phytosphingosine; Chol; cholesterol; CholS; cholesterol sulfate; EIR; electrical impedance ratio; ER; enhancement ratio; FFA; free fatty acid; HPLC; high performance liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; BMI; body mass index; MDA; malondialdehyde; RSSC; residual skin surface component; SC; stratum corneum; SEM; standard error of mean; Astaxanthin; Antioxidant; Antiaging effect; Skin surface; Corneocyte desquamation; Malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Microneedles; Impact testing; Neonatal porcine skin; Stratum corneum; Penetration; Nanoindentation; Gelatine gels; Perma-Gel®;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; aPKC; atypical protein kinase; ECL; extracellular loop; FD4; 4 kDa FITC-dextran; FD10; 10 kDa FITC-dextran; FD40; 40 kDa FITC-dextran; JAM; junctional adhesion molecules; Par; partitioning defective; SC; stratum corneum; SG; stratum granulosum; TER; tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Skin cancer; Ultraviolet radiation; UV-induced acute inflammation; Chemoprevention; 1-(1-Naphthyl)piperazine; Ultradeformable vesicles; Topical delivery; 1-NPZ; 1-(1-Naphthyl)piperazine; NPZ-TE; 1-NPZ-loaded transethosomes; NPZ-DM; 1-NPZ-loaded vesicles c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Drug delivery; Nanogels; Skin barrier; Stimulated Raman spectromicroscopy; Stratum corneum; Thermoresponsive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; ACN; acetonitrile; Ang; angiotensin; AscA; ascorbic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; DHB; 2,5-dihydroxybenzoic acid; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; DTT; dithiothreitol; EIC; extracted ion chromatogram; ESI; electrospray ionization; FA; formic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; AA; Alopecia areata; CCT; Capric/caprylic triglyceride; DLS; Dynamic light scattering; HG; Hydrogel; LLOQ; Lower limit of quantification; LNC; Lipid-core nanocapsules; NS; Nanospheres; PDI; Polydispersity index; SC; Stratum corneum; ANOVA; Analysis of var
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Caffeine (PubChem CID:2519); Testosterone (PubChem CID:6013); Zinc pyrithione (PubChem CID:26041)Antimicrobial; Dissolution; Molecular imaging; Phosphorimaging; Stratum corneum; Topical bioavailability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Ex; explant; HSE; human skin equivalent; SC; stratum corneum; LPP; long periodicity phase; SPP; short periodicity phase; HPTLC; high performance thin layer chromatography; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; FTIR; Fourier transformed infra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; 2% GLY, 2% glycerol aqueous solution; 5% GLY, 5% glycerol aqueous solution; CMT, chloroform/methanol treatment; DIW, deionized water; REF, reference deionized water treatment; R.H., relative humidity; SC, stratum corneumDrying; Lipids; Stratum corneum; Ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; SPP; skin penetrating peptide; SPACE; skin penetrating and cell entering; SDS; sodium dodecyl sulfate; Poly-R; poly-arginine; CsA; Cyclosporine A; SC; stratum corneum; FTIR; Fourier transform infrared; Da; Dalton; CPE; chemical penetration enhancer; PBS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; Lipid nanoparticle; Solid lipid nanoparticle; Nanolipid carrier; Hair follicle; Follicular penetration; Dermal drug delivery; Transdermal drug delivery; Sebum; Active pharmaceutical ingredient; Stratum corneum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; APC; professional antigen presenting cell; bGal; beta-galactosidase; CD; cluster of differentiation; CpG; CpG oligodeoxynucleotides; CT; cholera toxin; CTL; cytotoxic T cell; CSSS; cyanoacrylate skin surface stripping; dDC; dermal dendritic cell; DNA; deo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه شاخی، استراتوم کورنئوم; AUC; area under the curve; BPA; bisphenol A; BUP; bitumen upgrading product; BR; bayrepel; CAP; trans-capsaicin; COM; complex organic mixture; CSO; clarified slurry oil; DAE; distillate aromatic extract; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; DEET; N,N-Die