آشنایی با موضوع

گلیکوپروتئین ترکیبی از پروتئین و کربوهیدرات است. پروتئینی که با زنجیره های کوچک اولیگوساکارید(قند) گلیکوزیله شده ولی محتوی اسید فسفریک، پورین یا پیریمیدین نیست. P -گلیکوپروتئین 170 توسط ژن MDR1 کد می‌شود و به خانواده‌ی انتقال دهنده‌ها‌ی ATP binding cassette (ABC) تعلق دارد. این پروتئین اعمال مهمی را در فیزیولوژی سلولی بر عهده داشته، عملکرد آن در سلول‌های سرطانی منجر به شکست درمان می‌گردد. در این مطالعه، ساختار P- گلیکوپروتئین و ژن آن معرفی شده است. علاوه بر این، نقش پاتوفیزیولوژیک این پروتئین و تأثیر آن بر فارماکوکینتیک مورد بحث قرار گرفته است. -P گلیکوپروتئین به طور طبیعی در بسیاری از بافت‌ها شامل کبد، روده و مغز بیان می‌شود. این پروتئین در بسیاری از فرایندهای سلولی از قبیل التهاب، تمایز سلول‌های ایمنی، سمیت‌زدایی و ترشح هورمون‌ها نقش دارد. کاهش کارایی درمان و عود بیماری متعاقب آن به علت مقاومت دارویی مهم‌ترین پیامد عملکرد این پروتئین بوده است و به عنوان یکی از پر چالش‌ترین موانع در درمان سرطان مورد توجه می‌باشد. گلیکوپروتئین ها، پروتئین هایی حاوی یک یا تعداد بیشتری واحد اولیگوساکاریدی غیر تکراری (گلیکان) می باشند. اما پروتئوگلیکانها، ماکرومولکول هایی هستند که حاوی %۹۵ یا بیشتر کربوهیدرات می باشند که خواص این ترکیبات فزونی پلی ساکارید را بر پروتئین نشان می دهد. محل حضور اصلی گلیکو پروتئین ها در بدن فضای خارج سلولی و غشای سلولها است. گلیکو پروتئین ها تا حد وسیعی در اعمال سلولها و بیماری ها دخالت دارند. تعدادی از پروتئین های خارجی غشای سلولی گلیکوپروتئین هستند و بعضی از این پروتئین های موجود در سطح غشای خارجی سلول آنتی ژن بوده و سیستم آنتی ژنی خونی (A-B-O) و سازگاری بافتی هر فرد را در هنگام پیوند زدن تعیین می کند. جایگاههای آنتی ژنی ایمونوگلوبولین ها و گیرنده های هورمونی و ویروسی غشاهای سلولی اغلب گلیکوپروتئینی هستند. بعلاوه، قسمت هیدرات کربنی گلیکوپروتئین های غشا علائمی را برای تشخیص سلول توسط سایر سلول ها و ممانعت از تماس در تنظیم رشد سلول ایجاد می کنند. لذا تغییر در گلیکو پروتئین های غشا می تواند با ایجاد تومور و تغییرات بدخیم سلول ها هنگام سرطان رابطه داشته باشد. بیشتر پروتئین های پلاسما بجز آلبومین، گلیکوپروتئین بوده و شامل پروتئین های عامل لخته شدن خون، ایمونوگلوبولین ها و بسیاری از پروتئین های مکمل می باشند. تعدادی از هورمون ها نظیرFSHوTSH نیز گلیکو پروتئینی هستند. پروتئین ها مهم ساختمانی مثل کلاژن و پروتئین های موجود در ترشحات موکوسی که در نرم کردن بافت پوششی نقش دارند حاوی هیدرات کربن می باشند. اینترفرون نیز یک گلیکوپروتئین است. P- گلیکوپروتئین یک انتقال دهنده‌ی مهم با نقش حفاظتی در حیات سلول طبیعی است. از طرفی، در برخی سلول‌های سرطانی می‌تواند عامل مقاومت دارویی باشد.
در این صفحه تعداد 2020 مقاله تخصصی درباره P-گلیکوپروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI P-گلیکوپروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; A to BA; pical to Basolateral; ANOVA; Analysis of variance; AUC; Area under the curve; B to A; Basolateral to Apical; BA; Bioavailability; CL; Clearance; CMC; Carboxymethyl cellulose; DMSO; Dimethyl sulfoxide; ER; Extraction ratio; FDA; Food and Drug Admi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; MW; molecular weight; MDR1; multiple drug resistance 1; P-gp; P-glycoprotein; ABC-transporter; ATP-binding cassette transporter; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; SLC transporter; solute carrier transporter; logP; partition coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; ABC; ATP-binding cassette; AKT; V-Akt murine thymoma viral oncogene homolog; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; AR; androgen receptor; Bad; Bcl-2-associated death promoter; Bak; Bcl-2 homologous antagonist killer; Bax; Bcl-2-associated X protein; Bcl-2; B-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; ABCB1; gene coding the efflux transporter P glycoprotein; AUC; area under the concentration time curve; BPAR; biopsy proven acute rejection; C0; residual whole blood tacrolimus concentration; C24h; whole blood tacrolimus concentration at the end of the 24
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; 11βHSD; 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase; ABC; ATP-binding cassette; AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; BCRP; breast cancer resistance protein; CAR; constitutive androstane receptor; CYP; cytochrome P45
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; Microtubule destabilizing agents; Esophageal squamous cell carcinoma; Antitumor effect; Apoptosis; Vascular disrupting agents; AC-α-tubulin; acetylated-α-tubulin; CA4; combretastatin A-4; DAPI; 6-diamidino-2-phenylindole; ESCC; esophageal squamous cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; AD; Alzheimer's disease; PPs; polyphenols; EGCG; epigallocatechin gallate; NFTs; neurofibrillary tangles; ACh; acetylcholine; Aβ; amyloid-beta; APP; amyloid precursor protein; PS-1; presenilin-1; PS-2; presenilin-2; AChE; acetylcholine esterase; Cdk5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; AAV; adeno-associated viruses; ADA; adenosine deaminase deficiency; APCs; antigen presenting cells; AuNC; gold nanoclusters; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; gold nanorods; BBB; blood-brain barrier; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Cas; CRISPR-associated; ChNPs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; HDACi; histone deacetylase inhibitor; HDAC; histone deacetylase; SCFA; short-chain fatty acids; GSTs; glutathione-S transferases; NRP-1; Neuropilin-1; P-gp; P-glycoprotein; CI; combination index; Butyrate; Colorectal cancer; Dietary fiber; Synergistic eff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; AUC; area under the concentration-time curve; AST; aspartate transaminase; ALT; alanine transaminase; BCRP; breast cancer resistance protein; BEI; biliary excretion index; CL/F; oral clearance; Clbiliary; in vitro biliary clearance; ER; Efflux Ratio; LCâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; ABC; ATP-Binding cassette; ARPE-19; human retinal pigment epithelial cells; BBB; blood-brain barrier; BCRP; breast cancer resistant protein; CNS; central nervous system; 3D-QSAR; 3-Dimensional Quantitative Structure Activity; ELC; elacridar; LAT1; l-Type
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; ABC; adenosine triphosphate-binding cassette; ACP; Ananas comosus peels; AHT; Arachis hypogaea twigs; IARC; According to the International Agency for Research on Cancer; ArHL; Artocarpus heterophyllus leaves; BCRP; breast cancer resistance protein; CLR; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; MDR; multi-drug resistance; PPI; polypropyleneimine; RBC; red blood cell; WBC; white blood cell; LDH; lactate dehydrogenase; EPR; enhances permeability and retention; FA; folic acid; FR; FA receptor; SMUT; sodium-dependent multi-vitamin transporter; FITC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; AML; acute myeloid leukemia; APL; acute promyelocytic leukemia; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase enzymes; ALDH; aldehyde dehydrogenase; ABC; ATP - binding cassette; BWS; Beckwith-Wiedemann syndrome; BMP; bone morphogenetic proteins; CSC; cancer s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; ACh; Acetylcholine; A-P; Anterior-posterior; AChE; Acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; Akt; Serine/threonine kinase; ALA; Aplpha linoleic acid; AM; Amygdala; AMPA; α-Amino- 3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AP-7; 2-amino-7-phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; Polymers; Ocular drug delivery; Nanoparticles; Microparticles; Gels; Ocular bioavailability; ABC; ATP-binding cassette superfamily; ANDA; Abbreviated new drug application; AUC; Area-under-the-curve; BSA; Bovine serum albumin; DDS; Drug delivery system; EP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; CHM; Chinese Herbal Medicine; NHI; National Health Insurance; HR; hazard ratio; CI; confidence interval; 5-FU; 5-flourouracil; GMP; Good Manufacturing Practice; NHIRD; National Health Insurance Research Database; ICD-9-CM; International Classification of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; Aptide; Multi-drug resistance; Extra-domain B (EDB) of fibronectin; siRNA; Drug delivery; Liposomes; P-gp; P-glycoprotein; MDR; multidrug resistance; siRNA; small interfering RNA; siMDR1; siRNA specific to the MDR1 gene; EDB; extra-domain B of fibronectin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; ABC; ATP-binding cassette; BCRP/ABCG2; breast cancer resistance protein; Bz; benzoyl; FTC; fumitremorgin C; mBu; methyl isobutyl; LBE; lowest binding energies; MDR; multidrug resistance; MRP1; multidrug-resistance-associated protein 1; POP; polyoxypregnan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; HMG-CoA reductase; 3-hydroxy-methylglutaryl CoA reductase; Emodin; 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone; CL; Cardiolipin; Cer; ceramide; Ch; cholesterol; DAG; Diacylglycerol; ER; endoplasmic reticulum; EGFR; epidermal growth factor receptor; EGCG; epiga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; PPCPs; pharmaceuticals and personal care products; NSAID; anti inflammatory drug; DCF; diclofenac; GST; glutathione S-transferase; P-gp; P-glycoprotein; MFO; mixed-function oxidase; Vtg; vitellogenin; EcR; ecdysone receptor; ROS; reactive oxygen species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; HIV; Human Immunodeficiency Virus; CYP; Cytochrome P450; TKI; tyrosine kinase inhibitor; P-gp; P-glycoprotein; OATP; Organic Anion Transporting Polypeptide; INR; International Normalized Ratio; Drug-food interactions; Clinical practice; Cytochrome P450 3A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; TCM; traditional Chinese medicine; PK; pharmacokinetics; PD; pharmacodynamics; FA; ferulic acid; GA; glycyrrhetinic acid; P-gp; P-glycoprotein; B; Angelica sinensis (Oliv.) Diels, radix; C; Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; Predictive biomarkers; Pathology response; Esophageal cancer; Chemo(radio)therapy; Meta-analysis; ESCC; Esophageal squamous cell carcinoma; AC; Adenocarcinoma; TS; Thymidylate synthase; Bax; Bcl-2-associated X protein; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; CYFRA21-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; biliary excretion; drug interactions; efflux pumps; MRP; permeability; ATV; atorvastatin; MET; metformin; 2-OH ATV; 2-hydroxyatorvastatin; CYP; cytochrome P450; MDCK; Madin-Darby canine kidney; MDR; multidrug resistance gene; BCRP; breast cancer resistanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; •OH; hydroxyl radical; 2,2-BP; 2,2-bipyridyl; ABC; ATP-binding cassette; AIF; apoptosis-inducing factor; AMPK; AMP-activated protein kinase; AMPKK; AMPK kinase; ANT; adenine nucleotide translocase; AP-1; activator protein 1; Apaf-1; protease activating
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; Triterpene glycosides; Adjuvant; Cancer; Targeted toxins; Antimicrobial; Anti-inflammatory; Vaccines; QS-21; AD; Alzheimer's disease; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; AS; adjuvant system; Aβ; amyloid β; APC; antigen presenting cells; Api; apio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; Ac; acetyl group; AUC; area under the curve; BBB; Blood-brain barrier; BCRP; breast cancer resistance protein; CDK; cyclin-dependent kinase; CLIA; Clinical Laboratory Improvement Amendments; CNS; Central nervous system; CNS-TAP; CNS Targeted Agent Predict
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; cilostazol; hepatic transport; OATP 1B1/1B3; biliary excretion; efflux transporter; AP; apical; BL; basolateral; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; EGCG; (-)-epigallocatechin gallate; HEK293 cells; human embryonic kidney cells; MDCKII cells; Madi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; absorption; computational ADME; efflux pumps; in vitro models; organic cation transporters; P-glycoprotein; peptide transporters; pulmonary delivery/absorption; ABC transporters; organic anion-transporting polypeptide transporters; BAL; bronchoalveolar l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: P-گلیکوپروتئین; AE; adverse event; AML; acute myeloid leukemia; APC; anaphase promoting complex; CLL; chronic lymphocytic leukemia; CPC; chromosomal passenger complex; CR; complete response; CRi; complete remission with incomplete blood count recovery; FDA; Food and Drug