آشنایی با موضوع

استئوبلاست ها دسته ای از سلول های استخوانی هستند که وظیفه آنها ساختن استخوان است. سلول های استئوبلاست در طول حیات هر استخوان مرتبا استخوان جدید میسازند و سلول های دیگری به نام استئوکلاست هم مرتبا قسمت هایی از استخوان را جذب میکنند. پس استخوان دائما در حال نو شدن است. اﺳﺘﺨﻮﺍﻥ حمایت ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ عضلانی اسکلتی ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮏ ﺑﺮﺍی ﺁﻫﻦ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ کلسیم ﻭ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻅﺎﻫﺮ ﺁﻥ، ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ فعال اﺳﺖ. ﺑﺮﺍی ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺁﻥ، ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻧﻮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ %20 ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﻭ نوع ﺳﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ: ساختن بافت زمینه ای ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻭ ﺍﺳﺘﺌﻮﮐﻼﺳﺖ ﻫﺎ: ﮐﻪ بازجذب بافت زمینه ای ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺌﻮﮐﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﻭی ﺳﻄﺢﺍﻧﺪﻭﺳﺘﺌﻮﻡ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﻨﺸﺄ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ بافت خونی ﺍﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺮﻭﻓﺎژﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸﺘﺮک ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺌﻮﮐﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺍی 10-20) ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ) ﺑﺎ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ با لایه هایی در هم رفته ﮐﻪ border Ruffled ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺳﺘﺌﻮﮐﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ border Ruffle ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎی ﭘﺮﻭﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﮏ ﺑﺮﺍی ﻋﻤﻞ بازجذب ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺍﺯﻣﺰﺍﻧﮋﻳﺎﻝ ﺳﻞ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎء میگیرند. ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ مینرالیزه ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺗﺮﻳﮑﺲ ﺍﺯﻁﺮﻳﻖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻮﺯﻳﮑﻮﻟﻬﺎی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ غشای سلولی ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻭﺯﻳﮑﻮﻝ ﻫﺎی ﺣﺎﻭی الکالین فسفاتاز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎی ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺗﺮﻳﮑﺲ ﺍﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در این صفحه تعداد 1863 مقاله تخصصی درباره استئوبلاست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استئوبلاست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; TRAP; Tartrate resistant acid phosphatase; BSP; bone sialoprotein; RANKL; receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand; OPG; osteoprotogerin; OC; osteoclast; OB; osteoblast; LPS; lipopolysacharide; MPLA; monophosphoryl Lipid A; F(A)SLE; fetal (adult
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; Runx2; Runt-related transcription factor-2; Osx; Oster; Alp; alkaline phosphatase; Col1a1; collagen type I alpha 1; Atf4; activating transcription factor 4; LDHA; lactate dehydrogenase A; PDK1; pyruvate dehydrogenase kinase 1; TCA; tricarboxylic acid; FND
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; Silver nanoparticles; Octacalcium phosphate; α-Tricalcium phosphate; Polydopamine; Multi-drug resistant bacteria; Osteoblast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; Bone markers; Bone turnover; Review; Bone derived hormones; Clinical utility; Metabolic bone disease; Paget; Osteoporosis; Tumor induced osteomalacia; van Buchem disease; Hypophosphatemic disease; Osteoblast; Osteoclast; Osteocyte; FGF23; PINP; CTX-I; BAL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; (BMM); bone marrow macrophage; (LROs); lysosome-related organelles; (M-CSF); macrophage-colony stimulating factor; (siRNA); small interfering RNA; (V-ATPase); vacuolar-type H+-ATPase.; Lysosomes; Osteoclasts; Osteoblast; RAB27A; TFEB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; rRNA; ribosomal RNA; RNA Pol I; RNA Polymerase I; TSS; transcription start site; NOMe; nucleosome occupancy and methylome assay; OPP; O-propargyl-puromycin; Osteoblast; rRNA; Ribosome biogenesis; RNA Pol I; UBF1; Osteoprogenitor; Bone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; BMP-2; Cell differentiation; Endothelial cells; Mouse; Nerve-derived adult stem cells; Osteoblast; Osteonectin; Osteopontin; Peripheral nerve; Tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; AC; articular cartilage; ACC; articular chondrocyte; CC; columnar chondrocyte; EC; early chondrocyte; EO; endochondral ossification; GP; growth plate; GPC; growth plate chondrocyte; HC; hypertrophic chondrocyte; JP; joint progenitor cells; OB; osteoblast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; Dextromethorphan (PubChem CID: 5360696); β-estrodiol (PubChem CID:5757); Cefazolin (PubChem CID:23675322); Thiopental (PubChem CID:000715); Osteoporosis; Dextromethorphan; Glutamate; Osteoblast; Osteoclast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استئوبلاست ; Angiopoietin-like protein 2; Adipocyte; Osteoblast; Mesenchymal stem cell; Differentiation; ALP; alkaline phosphatase; AP2; adaptor protein 2; Angptl2; angiopoietin like protein 2; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; DMEM; Dulbecco's modified Eagle