آشنایی با موضوع

کالمودولین (Calmodulin) مخفف پروتئین تنظیم کننده کلسیم است. این پروتئین که در سلول تمام یوکاریوتها دیده میشود پس از پیوند شدن با یون کلسیم اعمال متفاوتی را موجب می شود. کالمودولین در بسیاری از اعمال سلولها مانند التهاب، متابولیسم، آپوپتوز، انقباض عضلات صاف، حرکات داخل سلولی، حافظه، رشد اعصاب و پاسخهای ایمنی دخالت دارد. دیازپام در سلول به کالمودین پیوند می‌شود و باعث تداخل عمل طبیعی آن شده و تاخیر میوزی و توقف غیر قابل برگشت در متافاز I اووژنز پستانداران را باعث می‌شود. کالمودین برای عملکرد صحیح قطبهای دوک در تقسیم سلولی و تفکیک کروموزوم اساسی است. کالمودولین بعنوان پیامبر دوم در واکنشهای سلولی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و بنظر می‌رسد که در مکانیسمهای مختلفی از قبیل فاگوسیتوز،اعمال پلاکتها،هدایت جریان عصبی،تحرک سلولی دارای نقش عمده‌ای است. مکانیزم عمل این پروتئین در اعمال فیزیولوژیکی سلولها و همچنین سلولهای عصبی به خوبی شناخته نشده است. کالمودولین (CaM) پروتئینی است در همه بافت ها بیان شده و اعمال تنظیمی Ca++ را در دامنه وسیعی از اعمال سلولی میانجیگری می کند. کالمودولین در سلول ها به شکل آزاد وجود داشته و به صورت محکم به کمپلکس های آنزیمی نظیر پروتئین کینازهای وابسته کالمودولین (CaM کینازها) متصل می شود. کالمودولین دارای چهار جایگاه اتصال به یون کلسیم (Ca++) می باشد. به محض اتصال Ca++ به کالمودولین، این پروتئین متحمل تغییراتی در کنفورماسیون فضایی خود می شود. این عمل به نوبه خود فعالیت پروتئین های مربوطه را تحت تاثیر قرار می دهد. کلسیم موجود در عضله صاف با کالمودولین ( پروتئین متصل به کلسیم ) مجموعه ای کلسیم – کالمودولین را تشکیل می دهد که سبب فعالیت آنزیم کیناز می گردد که این آنزیم مسئول فسفریلاسیون میوزین است.
در این صفحه تعداد 1354 مقاله تخصصی درباره کالمودولین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کالمودولین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; AAV; adeno associated virus; CaM; calmodulin; DA; dopamine; DAT; dopamine transporter; GFP; green fluorescent protein; NAc; nucleus accumbens; PBS; phosphate-buffered saline; PFC; prefrontal cortex; TMT; 2,4,5-trimethyl thiazoline; VTA; ventral tegmental
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; SL; sarcolemma; SR; saroplasmic reticulum; SERCA; sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase; NCX; Na+/Ca2+ exchanger; EC; excitation-contraction; AP; action potential; LCC; L-type calcium channel; HIP; human amylin transgenic; NFAT; nuclear fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; mPFC; medial prefrontal cortex; UHPLC; ultrahigh performance liquid chromatography; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; ABA; Abscisic acid; AFPs; Antifreeze proteins; AGPs; Arabinogalactan proteins; ATG; Autophagy; CDPKs; Ca2+-dependent protein kinases; CIPKs; CBL-interacting protein kinases; CAX; Ca2+/H+ exchangers; ICE1; Inducer of CBF expression 1; CBFs; C-repeat bindin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; DRM; detergent-resistant membrane microdomain; CaN; calcineurin; CaM; calmodulin; Cer; ceramide; GluCer; glucosulceramide; GalCer; galactosylceramide; SPC; sphingosylphosphorylcholine; CβG; cholesterol β-d-glucoside; cPA; 1-oleoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Ach; acetylcholine; ACQ; aggregation-caused quenching; AIE; aggregation-induced emission; ATP; adenosine 5′-triphosphate; AuNPs; gold nanoparticles; BT; benzothiazole; BTE; 1,2-bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; AD; Alzheimer's disease; CaM; calmodulin; CNS; central nervous system; PMCA; plasma membrane calcium pump; Calcium homeostasis; Cerebellar ataxia; Excitotoxicity; Neurodegenerative disease; Plasma membrane calcium ATPase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; AC; adenylyl cyclase; ALG-2; apoptosis-linked gene 2 product; Alix; ALG-2-interacting protein X; Bcl10; B-cell lymphoma/leukemia protein 10; CaM; calmodulin; CaM-BD; CaM-binding domain; CaM-BP; CaM-binding protein; CARD; caspase-recruitment domain; Carma1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; AANAT; arylalkylamine N-acetyltransferase; AE2; Cl−/HCO3- anion exchanger 2; ANIT; α-naphthylisothiocyanate; BA; biliary atresia; BDL; bile duct ligation; cAMP; adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CCA; cholangiocarcinoma; CCl4; carbon tetrachlo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; SP; signal peptide; SPase; signal peptidase; ER; endoplasmic reticulum; LHCGR; human luteinizing hormone receptor; CADA; cyclotriazadisulfonamide; hCD4; human CD4; aa; amino acid; PMF; proton motive force; VSV-G; vesicular stomatitis virus G-protein; MBP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; AC; adenylate cyclase; Actn4; α-Actinin-4; ARF6; ADP-ribosylation factor 6; ATD; amino terminal domain; CAIN; calcineurin inhibitor protein; CaM; calmodulin; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; Cbln1; cerebellin 1 precursor; CC; coiled-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Nitric oxide synthase; Cytochrome P450 reductase; Diflavin oxidoreductase; Fluorescence; Protein dynamics; NOS; nitric oxide synthase; CPR; cytochrome P450 reductase; CaM; calmodulin; MSR; methionine synthase reductase; P450 BM3; cytochrome P450 BM3; FAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Algae; Comparative modeling; Evolution; Nitric oxide; Nitric oxide synthase; Nitrate reductase; Nitrite; Land plants; H4B; tetrahydrobiopterin; CaM; calmodulin; NO; nitric oxide; NOS; nitric oxide synthase; NOSoxy; NOS oxygenase domain; NR; nitrate reduct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; ACh; acetylcholine; ApoB100; apolipoprotein B100; B2M; β2-microglobulin; BH4; tetrahydrobiopterin; CaM; calmodulin; DHE; dihydroxyethidine; E+; ethidium; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; EPR; electron paramagnetic resonance; FAD; flavin adenine d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; AC; adenylyl cyclase; AKAP; A kinase anchoring protein; BACE; β-secretase; C1; AC catalytic domain 1; C2; AC catalytic domain 2; CaM; calmodulin; GPCR; G protein-coupled receptor; PDE; phosphodiesterase; PKA; protein kinase A; PKC; protein kinase C; PP2A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; ANOVA; One-way analysis of variance; Al; Aluminum; APX; Ascorbate peroxidase; ASC; Ascorbic acid; Ci; Intercellular CO2 concentration; Chl; Chlorophyll; CaM; Calmodulin; CSo; Cross section (at t = 0); CAT; Catalase; DIo/CSo; The specific energy fluxes for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Akt; protein kinase B; ANG II; angiotensin II; CaM; calmodulin; CCRL2; chemokine (CC motif) receptor-like 2; CMKLR1; chemokine-like receptor 1; Erk MAPK; extracellular signal-regulated kinase mitogen activated protein kinase; GAP; GTPase activating protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; 20-GPPD; 20-O-β-D-glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol; CaM; calmodulin; CaMKII; calmodulin-dependent protein kinase II; CBD; cannabidiol; CBG; cannabigerol; CPZ; capsazepine; CRAC; Ca2+ release-activated Ca2+ channel; CTL; cytotoxic T cells; CYP3A4; cyt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Thyroid hormones; 3, 5-Diiodothyronine; 3-Iodothyronamine; Thyroacetic acids; Non-genomic effects; Cardioprotection; ADP; adenosine diphosphate; Akt; Ak strain transforming; Ang II; angiotensin II; ATP; adenosine triphosphate; CaM; calmodulin; D2; type II
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; ATP; adenosine triphosphate; [Ca2+]i; intracellular calcium concentration; CaM; calmodulin; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent kinase II; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; COX-2; cyclooxygenase-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; AMPK; 5′ adenosine monophosphate activated protein kinase; ASK1; apoptosis signal-regulating kinase 1; Atg; autophagy Related Cysteine Peptidase; BIRD-2; Bcl-2/IP3R disrupter; CaM; calmodulin; CaMKII; Ca2+/Calmodulin-dependent kinase II; Cat; Catalase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; AF; Alexa Fluor 647; BAPTA; 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; CaM; calmodulin; CBD; calmodulin binding protein; CCD; charge-coupled device; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Cd; cadmium; Ca; calcium; Fe; iron; Cu; copper; Se; selenium; Mg; magnesium; Zn; zinc; PKC; protein kinase C; CaMKII; calcium/calmodulin-dependent kinase II; CdCl2; cadmium chloride; Vv; volume density; St; seminiferous tubules; Se; seminiferous epitheliu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; ACT; actin; AD; activation domain; BiFC; bimolecular fluorescence complementation; CaM; calmodulin; cDNA; complementary DNA; Co-IP; co-immunoprecipitation; DBD; DNA-binding domain; EMSA; electrophoretic mobility shift assay; GFP; green fluorescent protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Brain; Calmodulin-related protein; Heart; Hypertension; Kidney; CaM; calmodulin; CaMK; Ca2+/CaM-dependent protein kinase; SHR; spontaneously hypertensive rats; WKY; Wistar Kyoto rats; eEF2; eukaryotic elongation factor 2; eEF2K; eEF2 kinase; DAPK; death-a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; CMZ; calmidazolium chloride; CaM; calmodulin; CSCs; cancer stem cells; DMSO; dimethyl sulfoxide; ECCs; embryonal carcinoma cells; ESCs; embryonic stem cells; FACS; fluorescent-activated cell sorting; ICM; inner cell mass; LIF; leukemia inhibitory factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Ca2+; calcium ion; CALMID; calmidazolium, 1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]-3-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2,4-dichlorobenzyloxy)ethyl]-1H-imidazolium chloride; CaM; calmodulin; CNS; central nervous system; DIV; days in vitro; DMEM; Dulbecco's Modified Eagleâ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; GLUT; Glucose transporter; T1DM; Type-1 diabetes mellitus; T2DM; Type-2 diabetes mellitus; PKB/Akt; protein kinase B; GSK-3; glycogen synthase kinase-3; PGC-1α; peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1α; FOXO; forkhead box O; VLDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; ΔΨm; mitochondrial transmembrane potential; CAD; caspase-activated DNase; CaM; calmodulin; CaMKII; Ca2 +/calmodulin-dependent protein kinase II; CypD; cyclophilin D; DISC; death-inducing signalling complex; FADD; Fas-associated protein with death domai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; ΔCN; calcineurin proteolytic fragment; AD; Alzheimer's disease; AID; autoinhibitory domain; IHC; immunohistochemistry; Aβ; beta-amyloid; SMTG; superior and middle temporal gyri; NeuN; neuronal-specific nuclear protein; DAB; 3,3′-diaminobenzidine; CaM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; Ca2+ channel; K+ channel; Ca2+-activated Cl− channel; Transcription; Pre-mRNA splicing; Protein degradation; AD; Alzheimer's disease; ADPR; ADP ribose; AITC; allyl isothiocyanate; AKAP; A-kinase anchoring protein; AMPK; 5′ AMP-activated protein kinase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; CN; calcineurin; CaM; calmodulin; FT-IR spectroscopy; Fourier transform infrared spectroscopy; ITC; isothermal titration calorimetry; EGTA; glycol-bis-(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; Calcineurin; Calcineurin regulatory region; Calmodul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; DAPK2; Apoptosis; Tubulin; Nocodazole; DAPK; death-associated protein kinase; TNF; tumor necrosis factor; CaM; calmodulin; GST; glutathione S-transferase; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; PARP; po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; DAPK2; Apoptosis; 14-3-3; Akt; DAPK; death-associated protein kinase; CaM; calmodulin; MLC2; myosin light chain 2; GST; glutathione S-transferase; CnA-α; calcineurin A-α; PARP; poly (ADP-ribose) polymerase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کالمودولین; GAD; Glutamate decarboxylase; CaM1; calmodulin isoform 1 from Arabidopsis thaliana; GABA; γ-aminobutyric acid; PLP; pyridoxal 5′-phosphate; PDB; Protein Data Bank; Kd; dissociation constant; SEC; size exclusion chromatography; FPLC; fast protein liquid