آشنایی با موضوع

سیستم بیولوژی علمی است که تلاش می کند تا اطلاعات پیچیده ژنی و پروتئینی را به داده های متابولیکی پیوند بزند و یک سیستم جامع نرم افزاری در زمینه بیوانفورماتیک به وجود بیاورد. زیست‌شناسی دستگاه‌ها واژه‌ایست که در روش‌های کاربردی نوین در پژوهشهای پزشکی و زیست‌شناسی به کار می‌رود. زیست‌شناسی دستگاه‌ها دانشی چندشاخه‌ای است که بنیاد آن بر زیست‌شناسی می‌باشد که کانون بررسی آن بر روی برهم‌کنش‌های پیچیدهٔ دستگاه‌های زیستی است. زیست شناسی سیستم ها (به انگلیسی Systems biology)، زمینه ای است نوین در علوم زیستی که به مطالعه و تحقیق پیرامون اجتماع، کل بینی و با یکدیگر سنجی ترازهای گوناگون اطلاعات، در راستای درک چگونگی عملکرد سیستم های زیست شناسی همت می گمارد. یکی از کاربردهای اصلی رشته سیستم بیولوژی که امروزه هزینه ها و تمرکز زیادی را به خود اختصاص داده است، استفاده از آن در مدل سازی اثر دارو ها بر سلول های هدف و میسرهای بیوشیمیایی درگیر است. دانشمندان امیدوارند که در آینده نزدیک با مدل سازی های دقیق تر بتوانند داروهای اختصاصی تر با اثرات جانبی کمتر و بهینه را طراحی کنند. موضوعات اصلی در سیستم بیولوژی شامل آنالیز شبکه های مختلف است که مهمترین این شبکه ها عبارتند از: شبکه های ژنی؛ شبکه های برهمکنش پروتئین ها؛ شبکه های متابولیسمی و شبکه های سیگنالی واضح است که برای مدل سازی هر کدام از این شبکه ها با توجه به ویژگی هایی که هر آدام از آن ها دارند از روش ها و الگوریتم های خاصی استفاده می شود ولی آن چه مهم است این است که در نهایت هدف سیستم بیولوژی رسیدن به یک مدل واحد و کشف ارتباطات بین این شبکه ها و نقش آن ها در حیات سلول، ارتباط بین سلول ها و شرایط محیطی و در نهایت پاسخ موجود به تغییرات محیطی است.
در این صفحه تعداد 1062 مقاله تخصصی درباره زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Gastric cancer; Systems biology; Neurotrophin signaling pathway; HNF4A; TAF1; TP53;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; 21st-Century medicine; Systems medicine; Scientific wellness; P4 healthcare; Systems biology; Personal, dense, dynamic data clouds;
مقالات ISI زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Simulation; SBML; Software; Systems biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Omics; genomics; transcriptomics; metabolomics; proteomics; systems biology; urinomics; analytic methods; nephrology research; translational research; rev;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Model-based design of experiments; Optimal experimental design; Mathematical modeling; Systems biology; Synthetic biology; Optogenetics; Microfluidics; Dynamic experiments; Cybergenetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Multiple objective programming; Dynamic programming; Monotone systems; Gene regulatory networks; Systems biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Schizophrenia; Functional MRI; Graph analysis; Effective connectivity; Systems biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; First-order phase transitions; Bounded noises; Systems biology; Transcription networks; Hysteresis bifurcation; Noise-induced transitions; Pharmacodynamics; Bistability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Epigenetics; Gene expression; Genetics; Imaging; Psychiatric Genomics Consortium (PGC); Systems biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Cyanobacteria; Photosynthesis; Microbial growth laws; Resource allocation; Systems biology; Cellular protein economy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Real root isolation; Generalized polynomial; Transcendental number; Interval arithmetic; Systems biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Systems biology; Parameter estimation; Nonlinear ODEs; Bistable switch; Genetic regulatory network; Repressilator model; Tikhonov regularization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Endometriosis; Diagnosis; Biomarker; Peripheral blood; Endometrium; Systems biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Computational biology; Developmental neurotoxicity; Pesticide; Pyriproxyfen; Predictive toxicology; Systems biology; Toxicity testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Non-small-cell lung cancer; Immunotherapy; Combination therapy; Cancer biology; Systems biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Systems biology; Nursing metaparadigm; Big data; Omics; Precision health; Precision medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Repressilator; Systems biology; Synthetic biology; Feedback loop; Simulation; Circadian rhythm; Temperature compensation; Sensitivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Bacillus strains; Omics-technologies; Recombinant production; Systems biology; Tailored bio-pharmaceuticals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Ostreococcus tauri; Cell cycle; Greatwall; Mathematical modelling; Systems biology; GWL; Greatwall; ENSA; Endosulphine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Reprogramming; Mechanotransduction; Systems biology; Heart regeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; BDNF; brain-derivedneurotrophicfactor; DHA; docosahexaenoic; HFD; high fat diet; HIF; hypoxia inducible factor; MetS; metabolic syndrome; POMC; pro-opiodmelanocortin; T2D; type 2 diabetes; Neurotrophin; Bioenergetic; Metabolism; Brain disorders; Diet; Lif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; MS; mass-spectrometry; NMR; nuclear magnetic resonance spectroscopy; MRS; magnetic resonance spectroscopy; D-2-HG; D-2-hydroxyglutarate; α-KG; α-ketoglutarate; OAA; oxaloacetic acid; TET; ten-eleven translocation; GSH; glutathione; ROS; reactive oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; IBD; Microbiota; Mouse Models; Systems Biology; CD; Crohn's disease; CEL; cellulose diet; DSS; dextran sodium sulfate; EEN; exclusive enteral nutrition; GF; germ-free; HC; high casein diet; HCEL; high cellulose diet; HPSY; high psyllium diet; IBD; Infla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Lactic acid bacteria; Lactococcus; Lactobacillus; Food fermentation; Systems biology; Biotechnology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Systems biology; Computational biology; Multi-level models; Hybrid models; -omics; Multi-scale systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Gene Regulation; Response Linearization; Stochastic Dynamics; Systems Biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Systems biology; Crop modelling; In silico plant; Multiscale; Climate change; Breeding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Nutritional therapy; Complementary therapy; Functional medicine; Systems biology; Nutrigenomics; Clinical practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Data management; Systems biology; SABIO-RK; Reaction kinetics; SEEK; FAIR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Systems biology; Modeling; Standardization; Validation; Model selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Diversification; Diffusion; Ecological succession; Evolutionary replacement; Maximum entropy production principle; Systems biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; 5HTT; serotonin transporter; BD; bipolar disorder; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; COMT; catechol-O-methyltransferase; GEM; genome-scale model of metabolism; MAO-A; monoamine oxidase A; UD; unipolar disorder; Affective disorder; Bipolar disorder;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست شناسی سامانه ها یا سیستم بیولوژی یا زیست‌شناسی دستگاه‌ها; Atherosclerosis; Co-expression network; Gene expression; Hypercholesterolemia; Mitochondria; Systems biology;