آشنایی با موضوع

در زیست شناسی، سازگاری(ADAPTATION) به فرایندی اطلاق می شود که در آن یک موجود زنده بهتر با محیطش وفق پیدا می کند. همچنین این اصطلاح برای نتایج فرایند وفق پیدا کردن هم مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از موجودات زنده، سازگاری های ساختاری، کاربردی و رنگ وجود دارد. در جانوران، سازگاری در زمینه رفتار غریزی (آموخته نشده) نیز وجود دارد. در این مطلب انواع سازگاری ها بررسی می شوند. در زیست‌شناسی، سازگاری یک ویژگی با نقش بنیادی در تاریخ زندگی یک جاندار می‌باشد که آن را در فرآیند گزینش طبیعی پاسداری کرده و تکامل می‌دهد. واژهٔ سازگاری هم می‌تواند برای وضعیت کنونی در سازگار شدن به کار برده شود و هم می‌تواند فرآیند پویای تکامل که به سازگاری می‌انجامد را در بر داشته باشد. سازگاری به زیستن و توانایی زیستی جانداران یاری می‌رساند. سازگاری بر مبنای صفات ارثی بنا شده. تنوع صفات ارثی نیز بیشتر نتیجه جهش است. جهش هرگونه تغییری در ویژگی های به ارث برده شده از یک موجود زنده است که نتیجه اش صفات جدیدی است که به نسل های بعدی منتقل می شود. در هر محیطی، برخی از صفات سودمند خواهند بود و بقیه نه. انواع سازگاری ها عبارتند از: سازگاری ساختاری(پاهای جلویی قدرتمند و کف دست های رو به خارج موش کور، سازگاری های ساختاری این جانور برای حفر تونل است. )/ سازگاری عملکردی(توانایی کامل کردن چرخه رشد، در یک فصل کوتاه رشد، سازگاری عملکردی است که گیاه را قادر می سازد در عرض های جغرافیایی شمالی به حیاتش ادامه دهد. )/ سازگاری رنگ( سه نوع کلی از سازگاری رنگ وجود دارد: (1) رنگ حفاظتی، (2) رنگ هشدار دهنده و (3) تقلید. )/ سازگاری رفتاری(نمونه هایی از سازگاری های رفتاری را می توان در مناطقی پیدا کرد که در آنها تغییر فصلی مشخص در آب و هوا به وجود می آید. )/ سازگاری و بقا( محیط تمایل به حذف موجودات زنده ای دارد که با آن وفق نیافته اند. به عنوان مثال گیاهی که برای حفظ رطوبت سازگاری نیافته خیلی زود در بیابان می میرد. این فرایند حذف، انتخاب طبیعی نامیده می شود. عبارت «بقای اصلح» به انتخاب طبیعی اطلاق می شود. انتخاب طبیعی عامل مهمی در تکامل است. )/ سازگاری تشعشعی و تقارب( در نتیجه رقابت برای به دست آوردن غذا و فضای زندگی، موجودات زنده به هر منطقه ای که بتوانند به آن دست یابند و به حیاتشان ادامه دهند گسترش می یابند. تکامل یافتن از تنها یک گروه به اشکال مختلفی از گروه ها که با محیط ها و روش های مختلف زندگی سازگاری پیدا کرده اند سازگاری تشعشعی نامیده می شود. )/ گروه هایی از موجودات زنده نیز وجود دارند که دور از یکدیگرند اما در محیطی همانند زندگی می کنند. آنها ساختارهای بدنی ای پیدا می کنند که در ظاهر مشابه اند، زیرا همگی با محیط مشابهی سازگار شده اند. این شباهت ساختاری از طریق فرآیندی به نام تقارب تطابقی (adaptive convergence) ایجاد شده است. به عنوان مثال گراز ماهی ها، خوک های آبی و ماهی ها همگی بدن های کارآمد ترقی یافته ای دارند که حرکت آنها را در آب تسهیل می کند.
در این صفحه تعداد 4026 مقاله تخصصی درباره سازگاری(زیست شناسی) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سازگاری(زیست شناسی)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری(زیست شناسی); Rheumatic diseases; Population genetics; Natural selection; Genetic variation; Genetic disease association; Genetic diversity; Adaptation; Genetic disease risk;
مقالات ISI سازگاری(زیست شناسی) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری(زیست شناسی); DLNMs; distributed lags non-linear models; Q-AIC; quasi-Akaike score; BLUP; best linear unbiased prediction; MMT; minimum mortality temperature; MMP; minimum mortality percentile; AF; attributable mortality fractions; CI; confidence interval; RR; relative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری(زیست شناسی); Adaptation; Climate change; Hotter drought; Giant sequoia; Refugia; Remote sensing; Sequoia and Kings Canyon National Parks; Vulnerability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری(زیست شناسی); Vulnerability; Small Island Developing States (SIDS); Alliance of Small Island States (AOSIS); Climate change; United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC); Adaptation; Mitigation; Climate change negotiations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری(زیست شناسی); Social perception; Gaze perception; Gaze direction; Adaptation; Holistic processing; Wollaston illusion;