کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4491110 1623220 2017 10 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Climate change impacts and farm-level adaptation: Economic analysis of a mixed cropping–livestock system
ترجمه فارسی عنوان
اثرات تغییر اقلیم و سازگاری در سطح مزرعه: انالیز اقتصادی سیستم ترکیبی زراعت-دامداری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

۲. روش

۲.۱. منطقه ی مورد مطالعه

۲.۲. مدلسازی در سطح مزرعه

۲.۳. پیش بینی ها و سناریو های اقلیمی

۲.۴. شبیه سازی تاثیر بیوفیزیکی تغییرات اقلیمی و وارد کردن نتایج در MIDAS

۲.۵. قیمت

۲.۶. اعتبار MIDAS

۳. نتایج

۳.۱. تاثیر تغییرات اقلیمی بر سوددهی

۳.۲. تاثیر بر تولید در مقایسه با سوددهی

۳.۳ سازگاری با تغییرات اقلیمی

۳.۳.۱. تغییر در سیستم های کشاورزی

۳.۳.۲ مزایای سازگاری

۳.۴ حفظ بهره وری

۴. بحث

۵. بحث

شکل ۱. منطقه ی مطالعاتی ما بنام ویتبلت مرکزی در مرکز Cunderdin Township واقع است. خطوط همبارش بر اساس مشاهدات تاریخی ترسیم شده اند.

جدول ۱- ترکیبات فاکتوریل تغییرات در اقلیم و CO2 برای سال های ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

شکل ۲- تغییرات درصدی در بازده خالص نسبت به بازده خالص وضعیت پایه (از ۲۰۸۰۰۰ دلار) برای ۳۶ سناریوی اقلیمی در سال ۲۰۳۰

شکل ۳- درصد تغییر در بازده خالص نسبت به وضعیت پایه (۲۰۸۰۰۰ دلار) برای ۳۶ سناریوی اقلیمی برای سال 2050

شکل ۴- کاهش در بهره وری به طور غیرمتناسبی بیشتر از کاهش در میزان تولید غذا و فیبر میباشد (وزن دانه و پشم به تن یا در مورد دامها تعداد راس)

جدول ۲- طرح بهینه ی مزرعه همراه با قیمت متوسط کالا و اقلیم پایه، و چگونگی تغییر ان در سناریوهای اقلیمی انتخابی 

جدول ۳ تاثیر سطوح مختلف سازگاری به تغییرات اقلیمی

جدول ۴ تغییر در کل قیمت های خروجی یا سطح تولید لازم برای مزرعه به منظور حفظ بازده خالص سالانه به مانند وضعیت پایه
ترجمه چکیده
تاثیر تغییرات اقلیمی بر بهره وری کشاورزی نه تنها به تغییر تولید بستگی دارد بلکه به چگونگی سازگاری سیستم های کشاورزی با شرایط اقلیمی جدید نیز بستگی دارد. ما برهمکنش بین تغییرات تولید، سازگاری و منافع کشاورزی در سیستم کشاورزی ترکیبی دامداری-زراعت را در ویتبلت در غرب استرالیا مورد بررسی قرار دادیم. تولید محصولات زراعی و مرتعی برای طیفی از بارندگیهای احتمالی، دما و غلظت احتمالی CO2 برای سال های ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ شبیه سازی شد. ما نتایج حاصل از این شبیه سازی ها را در مدل بهینه سازی بیواکونومیکی مزرعه ی کامل وارد کردیم. در بین گستره ای از سناریو های اقلیمی، تاثیر تغییرات روی سوددهی مزرعه متغیر بود و از نظر میزان سودمندی جاری بین ۱۰۳- و ۵۶+ در سال ۲۰۳۰ و ۱۸۱- و ۷۶+ در سال ۲۰۵۰ تغییر حاصل کرد. در اکثر سناریوها میزان سودمندی کاهش یافت و شدت و دامنه ی تاثیرات در سناریوهای منفی بزرگتر از بیشترین مقدار در سناریوهای مثبت بود. حساسیت حاشیه ی سود نسبت به تغییرات اقلیمی بمراتب بیشتر از سطح تولید (مثلا محصول) بود. تغییرات سازگاری در تولیدات مزرعه تحت سناریوهای اقلیمی شدید شامل کاهش نهاده های مربوط به محصول زراعی و تعداد حیوانات و در ابعاد کمتر، تغییر استفاده از زمین بود. مزایای این سازگارسازی ها برای کل مزرعه ۱۷۶ هزار دلار در سال بود که نشان میدهد ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بدون امکان سازگارسازی میتواند هزینه ها را بطور مشخصی افزایش دهد. با این حال بجز مواقع نامساعد/شدید، افزایش نسبتا حداقلی در محصول یا قیمت میتواند برای خنثی کردن تاثیر تغییرات اقلیمی کافی باشد (با اینکه اگر این افزایش قیمت ویا تولید بدون در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی هم میتواند اتفاق بیفتد پس هزینه ی واقعی تغییرات اقلیمی همچنان بالاست).
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک علوم کشاورزی و بیولوژیک (عمومی)
چکیده انگلیسی


• Whole-farm analysis of climate change impacts on a mixed cropping–livestock system.
• Impacts varied. In general, potential losses are much greater than potential gains.
• Benefits of adaptation were substantial, but in adverse scenarios costs are still high.
• Not allowing for adaptation inflated the cost of climate change by 15–35%.
• Yield or price increases could offset much or all of the impact of climate change.

The effects of climate change on agricultural profitability depend not just on changes in production, but also on how farming systems are adapted to suit the new climatic conditions. We investigated the interaction between production changes, adaptation and farm profits for a mixed livestock–cropping farming system in the Western Australian Wheatbelt. Crop and pasture production was simulated for a range of plausible rainfall, temperature and CO2 concentrations for 2030 and 2050. We incorporated the results of these simulations into a whole-farm bio-economic optimisation model. Across a range of climate scenarios, the impact on farm profit varied between − 103% and + 56% of current profitability in 2030, and − 181% and + 76% for 2050. In the majority of scenarios profitability decreased, and the magnitude of impacts in negative scenarios was greater than the upside in positive scenarios. Profit margins were much more sensitive to climate change than production levels (e.g., yields). Adaptive changes to farm production under extreme climate scenarios included reductions in crop inputs and animal numbers and, to a lesser extent, land-use change. The whole-farm benefits of these adaptations were up to $176,000/year, demonstrating that estimating the impact of climate change without allowing for adaptation can substantially inflate costs. However, even with adaptation, profit reductions under the more negative scenarios remained large. Nevertheless, except for the most extreme/adverse circumstances, relatively minor increases in yields or prices would be sufficient to counteract the financial impacts of climate change (although if these price and/or productivity increases would also have occurred without climate change then the actual cost of climate change may still be high).

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Agricultural Systems - Volume 150, January 2017, Pages 99–108
نویسندگان
, , , , , ,