آشنایی با موضوع

هنگامی که یک فلز تغییر شکل می دهد، بسته به مقدار نیروی وارد شده، این تغییر می تواند به دو صورت در فلز اتفاق بیافتد؛ «تغییر شکل الاستیک» و یا «تغییر شکل الاستیک به اضافه تغییر شکل پلاستیک». تغییر شکل الاستیک آن قسمت از تغییر شکل است که قابل بازگشت می باشد و حالت فنری داشته و در صورتی که بار اعمالی برداشته شود، فلز تغییر شکل یافته به حالت اول باز می گردد. در این نوع تغییر شکل، کرنشی که به فلز وارد می شود، متناسب با مقدار تنش وارد شده است، به این معنی که رابطه بین تنش و کرنش اعمالی به صورت خطی است که به شیب این خط، مدول الاستیک (E) گفته می شود. این رابطه را می توان با قانون فنر (یا همان قانون هوک) معادل در نظر گرفت. هنگامی که تنش اعمالی به فلز، از حد محدوده الاستیک فراتر رود، فرآیند تغییر شکل وارد محدوده پلاستیک می شود. تغییر شکل پلاستیک که در ادامه تغییر شکل الاستیک می آید، یک فرآیند غیر قابل بازگشت است و تغییر شکل دائمی محسوب می شود. مفهوم تغییر شکل پلاستیک شدید هنگامی که یک فلز در دماهای نه چندان بالا، تحت تغییر شکل پلاستیک قرار می گیرد، ساختار درونی فلز شروع به مقاومت در برابر تغییر شکل بیشتر می کند؛ در نتیجه برای ادامه تغییر شکل، باید مقدار تنش بیشتری اعمال نمود. به این حالت ایجاد شده در فلز، کار سختی و یا کرنش سختی(Work hardening or Strain hardening) گفته می شود. در واقع، کار سختی باعث افزایش استحکام و سختی فلز در اثر تغییر شکل می-شود [4]. در مقابل این افزایش استحکام، فلز داکتیلیته (Ductility) خود را از دست می دهد و قابلیت تغییر شکل آن پایین می آید. بنابراین این محدودیت باعث می شود که افزایش استحکام بیشتر فلز توسط اعمال کار مکانیکی محدود شود، چرا که باعث شکست ماده خواهد شد. بسیاری از فرآیندهای شکل دهی صنعتی که بر روی فلزات انجام می گیرد، به خاطر این محدودیت فلزات، امکان افزایش استحکام فلز را تا مقدار مورد نظر ندارند. در روش های مرسوم، در برخی موارد هم محدودیت ابزار وجود دارد، به این معنی که اعمال کرنش بالاتر به ماده باعث خرابی دستگاه و ابزار آلات می شود تغییر شکل شدید، در واقع مجموعه روش هایی است که طی آن می توان کار مکانیکی نسبتاً زیادی را به فلز اعمال نمود، بدون اینکه فلز دچار شکست و ترک خوردگی شود. واژه «شدید» به این خاطر اطلاق می شود که با توجه به تمهیداتی که در این روش ها انجام می گیرد، تغییر شکل شدیدی را می توان به فلز در مقایسه با سایر روش های معمولی شکل دادن فلزات اعمال نمود. نکته جالب توجه در روش تغییر شکل پلاستیک شدید این است که نه تنها موجب افزایش استحکام فلز می شود، بلکه در بسیاری از اوقات افت داکتیلیته حذف شده و گاهی افزایش نرمی نیز مشاهده می شود. این موضوع دقیقاً وجه تمایز این روش با سایر روش های تغییر شکل پلاستیک است که علت این ویژگی خاص را باید در ساختار نانو ایجاد شده در فلز توسط روش تغییر شکل پلاستیک شدید جستجو نمود.
در این صفحه تعداد 1730 مقاله تخصصی درباره تغییر شکل پلاستیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تغییر شکل پلاستیک
مقالات ISI تغییر شکل پلاستیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر شکل پلاستیک; Sichuan Basin; Shale gas; Sustained annulus pressure; Hydraulic fracturing; Cement sheath integrity; Micro-annulus; Plastic deformation; Interfacial bonding strength; Young's modulus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر شکل پلاستیک; Removable partial dentures (RPDs); Laser-sintering; Circumferential clasp design; Cobalt-chromium (Co-Cr); Plastic deformation; Fatigue failure; Finite element analysis (FEA); Undercut; Retention force; Stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر شکل پلاستیک; Gradient nanostructured; Ultrahigh strength bearing steel; Plastic deformation; Martensite; Surface mechanical rolling treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر شکل پلاستیک; Indentation speed; Surface modified silicon; Amorphous SiO2 film; Plastic deformation; Nanoindentation; Molecular dynamics simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر شکل پلاستیک; Plastic deformation; Viscoplastic deformation; Porous rocks; Mineral inclusions; Multi-scale analysis; FFT based homogenization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر شکل پلاستیک; Structural Insulated Panels; Cyclic loading; Slit steel connectors; Block spline; Plastic deformation; Ductility; Drift capacity; Backbone curves; Pull out of nails; Hold downs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغییر شکل پلاستیک; Mechanical joining; Plastic deformation; Self-piercing riveting; Mechanical clinching; Aluminium; High-tensile steel;