آشنایی با موضوع

ترشوندگی (به انگلیسی: Wettability) توانایی یک مایع در برقراری تماس با سطح جامد است و نشأت‌گرفته ازنیروهای بین مولکولی می‌باشد. درجه تر شوندگی از تعادل میان نیروهای پیوستگی و چسبندگی تعیین می‌شود. تر شدن، به معنای دیگر، تمایل به کسب حداکثر سطح تماس برای یک مایع با سطح جامد خود است. بعبارت دیگر فرض کنیم که دو سیال غیر قابل امتزاج (برای مثال آب و نفت) بر روی سطح یک سنگ قرار دارند. تمایل یک سیال برای پخش شدن و یا چسبیدن بر روی سطح سنگ، در حضور سیال دیگر را ترشوندگی می نامند. ترشوندگی نقش مهمی را در تولید نفت و گاز ایفا می کند زیرا نه تنها توزیع اولیه سیالات را تعیین می کند بلکه عامل مهمی در فرایند جریان سیال در سنگ مخزن است. درجه ترشوندگی جامدات بوسیله مایعات معمولاً با توجه به زاویه تماسی که سطح مایع-مایع با جامد می سازد، اندازه گیری می شود. در محیط متخلخل مخازن هیدروکربنی، ترشوندگی به عنوان یک عامل مهم جهت کنترل مکان، جریان و توزیع سیالات در مخزن شناخته می شود. ترشوندگی یک سیستم (که شامل آب سازندی، نفت خام و سنگ می باشد) تأثیر زیادی بر روی جریان سیال در مدت بازیافت نفت می گذارد. یک قطره سیال بر روی یک سطح صاف جامد می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد. شکل مربوط با توجه به ترشوندگی سطح، می تواند مسطح یا به شکل یک صدف باشد. شکل زیر خاصیت ترشوندگی یک سطح جامد را نشان می دهد. در صورت وجود دو سیال آب و هوا، آب فاز تر و برای هوا و جیوه، هوا فاز تر است. معمولاً از زاویه تماس به عنوان معیاری برای تعیین ترشوندگی استفاده می شود. در حالت سیال تر، زاویه تماس (تتا) از 90 درجه کوچک تر است. اگر زاویه تماس بزرگ تر از 90 درجه باشد، سیال غیرتر خواهد بود. در حدود 150 سال قبل Young زاویه تماس را به صورت پیامدی از تعادل استاتیک بین یک قطره مایع بر روی سطح صاف یک جامد تعریف کرد. قطره مایع به دلیل کشش سطحی (Interfacial Tension) که بر روی آن اثر می کند، شکل مشخصی به خود می گیرد. همچنین ترشوندگی یکی از خواصی است که ما قادر به اندازه گیری مستقیم آن در مخزن نیستم؛ یعنی اینکه نمی توانیم یک ابزاری را به داخل چاه بفرستیم و مقدار ترشوندگی را در شرایط مخزن محاسبه کنیم. در حقیقت ما فقط قادر به تخمین کیفی مقدار ترشوندگی هستیم. ترشوندگی تأثیر زیادی بر روی نفوذپذیری نسبی، فشار موئینگی، بازدهی فرایند سیلاب زنی، ضریب بازیافت، اشباع نفت باقیمانده، اشباع آب کاهش نیافتنی، خواص الکتریکی سنگ مخزن و محاسبات نفت در جا دارد. ترشوندگی (Wettability) سنگ مخزن جریان سیال در محیط متخلخل بستگی به پدیده­های سطحی بین سنگ و سیال، خواص فصل مشترک سیال- سیال و سیال- سنگ، خواص ترمودینامیکی و رفتار فازهای سیالات، بسیاری از پارامترهای دیگر از قبیل تخلخل، جنس و شکل هندسی خلل و فرج داخل سنگ مخزن، ترکیب نفت و آب نمک مخزن دارد. یکی از پدیده­های سطحی مهم در مخازن نفت، ترشوندگی است که روی تعداد زیادی از پارامترهای مخزن از قبیل نفوذپذیری نسبی، فشار مویینگی، جابجایی نفت، درصد اشباع نفت باقیمانده، خواص الکتریکی، برداشت ثانویه و ثالثیه­ی نفت، تأثیر به سزایی دارد. اهمیت زیاد ترشوندگی در مخازن نفتی به دلیل آن است که موقعیت، میزان جریان و توزیع فضایی سیالات در محیط متخلخل توسط آن کنترل می­گردد. تمایل یک سیال به پخش شدن یا چسبیدن به سطح جامد در حضور سیال و یا دیگر سیالاتی که با آن امتزاج­پذیر نباشند بهترین تعریفی است که برای ترشوندگی (Wettability) برگزیده­اند. ترشوندگی یک سنگ مخزن بستگی به عوامل زیر دارد: · کانی شناسی سنگ · کیفیت سنگ (تراوایی) · خواص و ترکیب نفت مخصوصا محتویات آسفالتینی · خواص و ترکیب آب سازند، شوری و PH · دما و فشار مخزن · اشباع و تارخچه اشباع مخزن بطور کلی ترشوندگی یکی از پارامترهای پیچیده مخزن است که به عوامل مختلفی بستگی دراد. این عوامل شامل خواص سنگ و خواص نفت و آب سازند در شرایط مخزن می باشد. ترشوندگی بر روی نمودار های تراوایی نسبی و نمودارهای فشار مویینگی و همچنین توزیع اشباع سیالات در مخزن موثر می باشد.
در این صفحه تعداد 2033 مقاله تخصصی درباره ترشوندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترشوندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.