آشنایی با موضوع

لایه مرزی مفهومی بنیادی در پدیده‌های انتقال می‌باشد. لایه مرزی عبارت است از سیالی که تحت تاثیر گرما، اندازه حرکت یا انتقال جرم ناشی از یک سطح مشترک قرار گرفته باشد که این سطح مشترک می‌تواند ساکن یا متحرک باشد. به عنوان نمونه می‌توان به لایه‌ای از سیال که در نزدیکی یک منبع گرما مانند رادیاتور قرار دارد، اشاره کرد. لایه نزدیک منبع گرم با گرفتن گرما از منبع گرما پروفیلی از تغییرات دما ایجاد می‌کند که پیامد آن تغییر چگالی سیال است و موجب شروع جریان همرفت می‌شود. در علم دینامیک سیالات نیز پدیده‌هایی مانند نیروی مقاوم و جدایش جریان به تغییرات در شکل و اندازه لایه مرزی سرعت سیال در اطراف جسم متحرک وابسته است. لایه مرزی، در مکانیک سیالات، لایه نازک یک جریان گاز یا مایع در تماس با یک سطح مانند بال یک هواپیما یا از داخل لوله است. سیال در لایه مرزی به نیروهای برشی اعمال می شود. طیف وسیعی از سرعت ها در لایه مرزی از حداکثر تا صفر وجود دارد، در صورتی که مایع در تماس با سطح باشد. لایه های مرزی در لبه پیشانی بال هواپیما نازک تر و ضخیم تر به سمت لبه عقب است. جریان در چنین لایه های مرزی به طور کلی در قسمت پیشرو یا بالاست و در قسمت پایین یا پایین جریان آشفته است. لایه های مرزی به علت چسبندگی ذاتی یا ویسکوزیته مایع رشد می کنند. به طور کلی سه نوع لایه مرزی سرعت(اندازه حرکت)،انتقال جرم و انتقال حرارت وجود دارد. البته در واقعیت ممکن است هر سه پدیده انتقال همزمان رخ دهند که پیچیدگی محاسبات و روابط حاکم را درپی دارد. برای بیان روابط ریاضی بین سه لایه مرزی می‌توان از اعداد بدون بعد کمک گرفت. تئوری اثرات لایه های مرزی را توصیف می کند ابتدا توسط لودویگ پرندتل در اوایل دهه 1900 ارائه شد.
در این صفحه تعداد 1062 مقاله تخصصی درباره لایه مرزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده لایه مرزی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه مرزی; Boundary layer; Favorable pressure gradient; Accelerated flow; Heat transfer; Prandtl number; Gas properties; Velocity overshoot;
مقالات ISI لایه مرزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه مرزی; CFD; Detached-eddy simulation (DES); Circular cylinder; High Reynolds number; Boundary layer; Wall function; Aerodynamic roughness; Drag coefficient; Lift coefficient; Strouhal number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه مرزی; Film boiling; Subcooled liquid; Attainable limiting liquid temperature; Heat transfer; Interline; Curvature gradient; Unsteady heat conduction; Natural convection; Boundary layer; Transient wall superheat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه مرزی; Computational fluid dynamics; Numerical simulation; Turbulent spot; Wave packet; Boundary layer; Stability; LTT; Laminar-turbulent transition; LST; Linear stability theory; DNS; Direct numerical simulation; LN, HN; Cases of lower and higher values of N-fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه مرزی; Energy separation; Total enthalpy; Unsteady vortex flows; Near wake; Boundary layer; Time-averaged flow; Thermally insulated cylinder; Navier-Stokes equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه مرزی; Matched asymptotic expansion method; Singular perturbation; Boundary value problem; Boundary layer; Local fractional derivative; 34A08; 34D15; 34B16; 34E05;