آشنایی با موضوع

استخراج سیال فوق بحرانی(به انگلیسی: Supercritical fluid extraction). در شرایط پایین تر از نقطه بحرانی تعادلات بخار مایع به صورتی است که بخار از سطح جدایش دو فاز و مایع در پایین سطح قرار می گیرند. با افزایش دما و فشار به تدریج دانسیته مایع کاهش یافته و دانسیته ی گاز زیاد می شود. در نقطه بحرانی(critical point) دانسیته ی دو فاز با یکدیگر برابر می شود و تشخیص سطح جدایش دو فاز غیر ممکن است. سیال در شرایط دما و فشار بالاتر از نقطه بحرانی،سیال فوق بحرانی نامیده می شود. سیال فوق بحرانی از نظر خواص انتقالی،مانند گازها (نفوذپذیری بالا و وسیکوزیته کم)واز نظر قدرت حلالیت،شبیه حلال های مایع هستند. با توجه به این خواص،سیالات فوق بحرانی برای گستره وسیعی از مواد در خالص سازی،استخراج و تفکیک استفاده میشوند. یک سیال فوق بحرانی ترکیبی است که بیش از دما و فشار بحرانی اش( Tc،Pc) فشرده و گرم شده است. سیال آنچنانکه مسطلح است نه گاز است و نه مایع و بهتر است که به عنوان حد واسط دو فاز معرفی شود. این فاز دارای قدرت حلالیتی در حدود مایع است در حالی که خصوصیات انتقال معمول در گازها را دارا می باشد. ویسکوزیته پایین سیال فوق بحرانی به همراه قدرت نفوذ بالای آن همراه با نیروی شناوری بسیار زیاد که سبب دانسیته بسیار بالایی در فصل مشترک می شود سبب بروز خصوصیات انتقال جرم بهتر این سیال در مقایسه با حلال های معمولی می شود. رفتار حلالیت سیال به فاز مایع نزدیک است و این در حالی است که نفوذ در جامد به وسیله خصوصیات انتقالی مشابه گاز سیال فراهم می شود. در نتیجه سرعت استخراج و جداسازی فازی می تواند به طور قابل ملاحظه ای سریع تر از حالتی گردد که فرایند استخراج به طور معمول صورت می گیرد نکته قابل توجه این است که کشش سطحی یک SCF صفر می باشد این امر رسیدن به اعماق سوراخ های ریز روی یک ماده جامد را تسهیل می کند خصوصیات یک سیال فوق بحرانی یک سیال فوق بحرانی خصوصیات مابین یک گاز و مایع را داراست چگالی سیال فوق بحرانی تقریباً 1000 برابر چگالی حالت گازی می باشد که به همین دلیل قدرت حل کنندگی سیال فوق بحرانی بیشتر از گازها و مشابهه مایعات است. سیال فوق بحرانی دارای نفوذ پذیری زیادتر و ویسکوزیته کمتری نسبت به حلالهای مایع است این دو عامل انتقال جرم را کنترل کرده و باعث می شود که سیال فوق بحرانی خیلی سریع عمل کند. سیال فوق بحرانی از نظر خواص انتقالی،مانند گازها (نفوذپذیری بالا و وسیکوزیته کم)واز نظر قدرت حلالیت،شبیه حلال های مایع هستند. با توجه به این خواص،سیالات فوق بحرانی برای گستره وسیعی از مواد در خالص سازی،استخراج و تفکیک استفاده میشوند. روش عملیاتی استخراج با سیال فوق بحرانی: به طور کلی برای استفاده از SCFE دو روش ارائه شده است. روش اول تحت فشارهای بالا و به صورت ناپیوسته انجام می شود. روش دوم به صورت پیوسته انجام می شود. ولی به هر حال در هر دو روش فرایند استخراج فوق بحرانی به شرح زیر است: در مرحله ی بارگیری(Loading) مخلوط خوراکی در تماس مستقیم با جریان SCF می شود. در این حالت یک یا چند ماده از مخلوط خوراکی جدا می شوند. می توان شرایط عملیاتی را طوری تنظیم نمود که تنها ترکیبات مورد نظر جدا شوند که این بستگی به نوع حلال و فشار و دما عملیات دارد. با کاهش دما در یک ظرف جداسازی میتوان مواد حل شده در سیال فوق بحرانی را بازیابی نمود. سپس حلال سرد شده و به مایع تبدیل می گردد و بعد از جمع آوری در یک ظرف،مبدل حرارتی انتقال داده می شود تا مجددا مورد استفاده قرار گیرد.
در این صفحه تعداد 797 مقاله تخصصی درباره استخراج سیال فوق بحرانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استخراج سیال فوق بحرانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Tannin; Polyphenols; Novel extraction techniques; Green production; GA; gallic acid; HHDP; hexahydroxyphenic acid; EA; ellagic acid; SLE; Solid-liquid extraction; HWE; hot water extraction; SFE; supercritical fluid extraction; PWE; pressurized water extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; ANOVA; analysis of variance; CAR/PDMS; carboxen/polydimethylsiloxane; DVB/CAR/PDMS; divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS-SPME; headspace solid-phase micro-extraction; PA; polyacrylate; PCA; prin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Rare earth element; Lanthanide; Spectroscopy; Carbon dioxide; Tributyl phosphate; Supercritical fluid extraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; BCR; European Community Bureau of Reference; CRM; Certified Reference Material; DC-ARC; Direct Current Arc; DOM; Dissolved organic matter; FAAS; Flame Atomic Absorption Spectrometer; ICP-MS; Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; ICP-OES; Inductive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Bed geometry; Supercritical fluid extraction; Kinetic curves; Temperature gradient; Clove buds; Turmeric rhizomes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; AAA; amino acid analyzer; AA; samino acids; AAS; atomic absorption spectroscopy; AD; amperometric detector; AES; atomic emission spectrometry; AlCl3; aluminium trichloride; Al(NO3)3; aluminium nitrate; BAB; radford assay; BCA; bicinchoninic acid; BCEC-Cl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; AcOH; acetic acid; ACN; acetonitrile; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CBCA; cannabichromenic acid; CBC; cannabichromene; CBDA; cannabidiolic acid; CBD; cannabidiol; CBDVA; cannabidivarinic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; CO2; carbon dioxide; FRAP; ferric reducing/antioxidant power; GA; gallic acid; HPLC; high pressure liquid chromatography; NUS; no ultrasound; PU; power ultrasound; SFE; supercritical fluid extraction; T1; transducer 1; T2; transducer 2; T3; transducer 3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Ocular diseases; Ocular barriers; Bioavailability; Drug-laden contact lens; Ocular drug delivery; AMD; age-related macular degeneration; AA; acrylamide; ALF; artificial lacrimal fluid; CAB; cellulose acetate butyrate; CDs; Cyclodextrins; DMA; N, N-dimethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Biological sample; Sample preparation; Chromatography; Spectrometry; Electrochemistry analysis; AAS; atomic absorption spectrometry; ASE; accelerated solvent extraction; BPA; bisphenol A; CPE; cloud point extraction; dCPE; dual-cloud point extraction; DBS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Bioethanol production; Pretreated-wood dust medium; Supercritical fluid extraction; Steam explosion; Saccharification enzyme activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; BHA; butylated hydroxyanisole; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; f; mass of CO2 per unit of initial dry material (kg CO2/kg dry bark); f0; parameter to take into account soaking of bark (kg CO2/kg initial dry bark); HAE; hydroalcoholic extract (dry bas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Lithium ion battery; Lithium ion battery electrolyte; Lithium ion battery 18650 cells; Supercritical fluid extraction; Gas chromatography chemical ionization mass spectrometry; Propylene carbonate; Electrolyte decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; HPF; heavy petroleum feedstocks; scCO2; supercritical carbon dioxide; SDA; solvent deasphalting; ROSE; Residuum Oil Supercritical Extraction; SCFs; supercritical fluids; SFE; supercritical fluid extraction; DAO; deasphalted oil; VR; vacuum residue; ICP-MS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Foodomics; Green analytical chemistry; Sample preparation techniques; Separation techniques; Miniaturization; Green processes; Environmental assessment tools; Life cycle assessment; AIMS; ambient ionization mass spectrometry; AMVI; analytical method volum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Rare earth elements; Lanthanides; Bastnäsite; Carbon dioxide; Tributyl phosphate; Supercritical fluid extraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Brominated flame retardants; Polybrominated diphenyl ethers; Metabolites; Seafood; Contaminants; Chemical analysis; Food safety; ACS; American Chemical Society; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BFR; brominated flame retardant; CCG; chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; 2,4-D; dichlorophenoxyacetic acid; [35S]TBPS; [35S]tertiary-butylbicyclophosphorothionate; 3-NP; 3-nitropropionic acid; 4CL; 4-coumarate: CoA ligase; 4-O-MH; 4-O-methylhonokiol; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; 8-oxo-dG; 8-oxo-2′-deoxyguanosine; AChE; acetylc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج سیال فوق بحرانی; Supercritical fluid extraction; Arsenic species analysis; Thioglycolic acid methyl ester (TGM); Thioglycolic acid ethyl ester (TGE); Derivatization; Gas chromatography