آشنایی با موضوع

جریان آرام (به انگلیسی: Laminar flow)، جریان ماده ای سیال است، به طوری که اجزا آن ماده به صورت خطوط موازی نسبت به هم در حال حرکت باشند. در آیرودینامیک حرکت موازی سیال (Laminar) محدود به سرعتی خاص میباشد که بعد از آن سرعت حرکت سیال به صورت گسسته و گسیخته یا به شکلی مشابه نقش ترمه که در طرحهای پارچه و فرش استفاده میشود درمیآید که در زبان انگلیسی به آن Turbulant گفته میشود. در حرکت هواپیماها، مسیر هوا در دماغه هواپیما به صورت موازی است ولی در قسمت انتهایی به صورت ترمه درمیآید. این مسیر موازی هوا تا هنگامی ادامه دارد که لایه سطحی محافظ بین سیال یا هوای در جریان و جسم از بین نرفته باشد که این لایه در سرعتهای بالا از بین رفته و گسسته میشود و دیگر موازی نخواهند بود. جریان آرام جریانی است که در آن سیال به صورت لایه لایه حرکت می کند، هر لایه سیال به آرامی بر روی لایه مجاور خود می لغزد و بین لایه ها فقط تبادل مومنتم مولکولی وجود دارد. هر گونه تمایلی به پایدار شدن و درهم شدن جریان توسط تنش های برشی لزجی که در مقابل حرکت نسبی لایه های مجاور سیال مقاومت می کنند، مستهلک می شود. در جریان درهم حرکات ذرات بسیار نامنظم است و در عرض جریان، تبادل مومنتم شدیدی بین آن ها وجود دارد. نوع جریان، یعنی آرام یا درهم بودن آن از روی عدد رینولدز مشخص می شود. عدد رینولدز شاخصی است از اهمیت نسبی تمایلات درهمی جریان و تمایلات آرام آن حدود یک قرن پیش آزبورن رینولدز برای آنکه معلوم نماید که در چه حالتی دو جریان مشابه اند، به مطالعه معادلات تشابه دینامیکی پرداخت. رینولدز دو جریان با تشابه هندسی در نظر گرفت و با بررسی آن ها دریافت که اگر معادلات دیفرانسیل مبین دو جریان یکسان باشد، آن دو جریان تشابه دینامیکی خواهند داشت. وی واحد جرم و طول و زمان را در یک دسته از معادلات تغییر داد و پی برد که برای آنکه معادلات حاصله با معادلات اصلی یکسان باشند، بایستی پارامتر بی بعد ulρ/µ در دو حالت یکسان باشد. U یک سرعت مشخصه، l یک طول مشخصه، ρ جرم مخصوص و µ لزجت سیال است. امروزه این پارامتر بی بعد را به نام عدد رینولدز می شناسیم و به Re نشان می دهیم. رینولدز برای آنکه مفهوم پارامتر بی بعد فوق را دریابد، آزمایش هایی بر روی جریان آب در لوله های شیشه ای انجام داد. او یک لوله شیشه ای را به طور افقی قرار داد و ابتدای ان را درون مخزنی گذاشت و در انتهای آن شیری نصب کرد. او به ابتدای لوله یک دهانه لبه گرد صاف متصل کرد و یک انژکتور مرکب در جلوی آن قرار داد تا بتواند در هر نقطه از دهانه ورودی رشته باریکی از مرکب به داخل جریان تزریق کند. رینولدز سرعت متوسط یعنی v را به عنوان سرعت مشخصه و قطر لوله یعنی D را به عنوان طول مشخصه در نظر گرفت. با انجام آزمایش دیده می شود که در دبی های کم، مرکب به صورت یک خط مستقیم در لوله حرکت می کند. حرکت مستقیم مرکب حاکی از آن است که جریان، آرام می باشد. اگر شیر را تدریجا باز کرده و دبی را افزایش دهیم به شرایطی می رسیم که رشته مرکب تابدار می شود و سپس به طور ناگهانی گسیخته شده و در لوله پخش می شود. بین ذرات سیال تبادل مومنتم شدیدی به وجود آمده که حرکت منظم جریان آرام را به طور کل مختل کرده و جریان به جریان درهم تبدیل شده است. با افزایش دبی در واقع عدد رینولدز را زیاد کرده ایم، زیرا D، ρ و µ ثابت اند و V با دبی تناسب مستقیم دارد. ماهیت هر جریان تراکم ناپذیر با عدد رینولدز آن مشخص می شود. صورت عدد رینولدز به نیروی اینرسی مربوط می شود. یعنی نیرویی که به واسطه شتاب مثبت یا منفی سیال ایجاد می شودو مخرج آن عامل ایجاد نیروی نیروی برشی لزجی است. لذا عدد رینولدز را می توان نسبت نیروی اینرسی به نیروی لزجی دانست. بزرگ بودن عدد رینولدز حاکی از آن است که جریان شدیدا درهم است.
در این صفحه تعداد 828 مقاله تخصصی درباره جریان آرام که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده جریان آرام
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان آرام; Ionic liquid; Nanoparticles; Ionic liquid based nanofluids; Laminar flow; Heat transfer; Thermophysical properties;
مقالات ISI جریان آرام (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان آرام; Paraffin emulsion; Correlation, Heat transfer; Laminar flow; Heat transfer coefficient; Thermal properties; Heat capacity; Émulsion de paraffine; Corrélation, Transfert de chaleur; Écoulement laminaire; Coefficient de transfert de chaleur; Propriétés
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان آرام; Particle image velocimetry; Horizontal slug flow; High viscous liquid; Flow field analysis; Fully-developed flow; In-situ volumetric flow rate; Flow coefficient; Laminar flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان آرام; Gas well; Well with uncontrolled blowout; Estimation of gas blowout volume; Gas production; Axisymmetric; Laminar flow; Gas gusher; Flame height; Software;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان آرام; 37N10; 35Q30; Complexified nonlocal-in-time-space material derivative operator; Complexified fluid equations; Laminar flow; Pulsatile flows in microtubes;