آشنایی با موضوع

عدد ناسلت(Nusselt number) یک عدد بدون بعد می‌باشد که در انتقال حرارت مبین نسبت گرمای انتقال یافته از طریق همرفت (یا جابجایی) به گرمای انتقال یافته از طریق رسانش (یا هدایتی )در مرز سیستم می‌باشد. این عدد که با نماد (Nu) نشان دادهٔ شود به افتخار مهندس آلمانی ویلهلم ناسلت نامگذاری شده است. مرسوم است که معادله ی انتقال حرارت جابجایی را با عدد ناسلت بی بعد کنیم. عدد ناسلت نسبت انتقال حرارت جابجایی درون یک فیلم سیال را به هدایت بیان می کند. اعداد ناسلت بزرگتر، بیانگر انتقال حرارت جابجایی مؤثرتر هستند که در جریان های توبولان اتفاق می افتد. عدد ناسلت 1 برای یک فیلم سیال، بیان کننده ی این است که نرخ انتقال حرارت هدایت و جابجایی، یکسان است. طول مشخصه ی انتخابی باید در جهت رشد لایه ی مرزی سیال باشد. به عنوان مثال: قطر خارجی یک سیلندر در جریان عرضی یا عمود بر محور استوانه و یا قطر کره. در اشکال پیچیده تر، طول مشخصه ی سیال را با تقسیم حجم سیال بر سطح بدست می آورند. رسانش حرارتی سیال را معمولاً در دمای فیلم سیال در نظر می گیرند. البته در بسیاری موارد، آن را در دمای میانگین سیال و سطح در نظر می گیرند. برای عدد ناسلت محلی، طول مشخصه را فاصله ی نقطه ی مورد نظر از سطح در نظر می گیرند. معمولاً برای جابجایی آزاد، عدد ناسلت میانگین به عنوان تابعی از عدد پرانتل و عدد رایلی بیان می شود. اما برای جابجایی اجباری، عدد ناسلت را به عنوان تابعی از عدد پرانتل و عدد رینولدز در نظر می گیرند.
در این صفحه تعداد 703 مقاله تخصصی درباره عدد ناسلت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده عدد ناسلت
مقالات ISI عدد ناسلت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد ناسلت; Heat transfer enhancement; Curved rectangular winglet vortex generator; Nusselt number; Secondary flow intensity; Entropy generation; Thermal performance factor;