آشنایی با موضوع

بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی (به انگلیسی: Thermal efficiency) کمیتی بدون بعد است که در علم ترمودینامیک و برای بررسی میزان عملکرد سیستم های ترمودینامیکی به کار می رود. مقدار عددی بازدهی بالاتر در یک سیستم ترمودینامیکی نشان دهنده کارایی بالاتر آن است. بازده نشان میدهد که چه کسری از گرمای حاصل از سوخت به کار تبدیل میشود. به بیان ساده تر میزان کارایی ماشین را نشان میدهد چون در فرمول بازده دو کمیت کار w و گرمای منبع گرم Q هر دو از جنس انرژی و واحد انها زول میباشد پس بازده یکا ندارد. چگونه میتوان بازده ماشین گرمایی را افزایش داد؟ با توجه به فرمول بازده اگر کار بیشتری انجام شود و گرمای کمتری به منبع سرد داده شود بازده افزایش میابد. ر واقع بازده گرمایی کمیتی بدون بعد است که در علم ترمودینامیک و برای بررسی میزان عملکرد سیستم های ترمودینامیکی به کار می رود. مقدار عددی بازدهی بالاتر در یک سیستم ترمودینامیکی نشان دهنده کارایی بالاتر آن است. این کمیت با نماد ( η t h) بیان می شود و به صورت کلی به صورت مقدار خالص انرژی تولیدی به مقدار کل انرژی ورودی تعریف می شود در ابتدا به تعریف موتور گرمایی میپردازیم. موتور گرمایی یا ماشین گرمایی به ماشینی گفته می‌شود که انرژی گرمایی را با استفاده از اختلاف دمای بین یک منبع گرما با دیگری چاه دمای پایین‌تر به کار مکانیکی تبدیل می‌نماید. گرما از مسیر موتور گرمایی از منبع دما بالا به چاه دما پایین منتقل می‌شود در حین این انتقال مقداری از انرژی گرمایی به کار تبدیل می‌شود بسیاری از موتورهای گرمایی بر مبنای چرخه‌های رفت و برگشتی کار می‌کنند که در آنها یک قطعه متحرک پیستون در محفظه بسته سیلندر حرکت رفت و برگشتی دارد. اصول کلی کار ماشین‌های گرمایی بر پایهٔ تشدید حرکت مولکول‌ها در پی گرمایش است. عامل این حرکت گاز است که یا در داخل خود سیلندر گرم می‌شود و یا خارج از محفظه سیلندر گرم شده و پس از گرم شدن به داخل سیلندر فرستاده می‌شود. انبساط این گاز داغ موجب حرکت پیستون می‌شود. انرژی این حرکت بوسیله مولکول‌های پرانرژی گاز داغ تامین می‌شود. پس از انبساط گاز که فشار آن پایین آمده گاز دوباره خنک کاری می‌شود. پس از آن فشار سیل عامل افزایش یافت و از منبع گرما می‌گیرد و به چرخه ادامه می‌دهد عامل این حرکت گاز است که یا در داخل خود سیلندر گرم می‌شود و یا خارج از محفظه سیلندر گرم شده و پس از گرم شدن به داخل سیلندر فرستاده می‌شود. انبساط این گاز داغ موجب حرکت پیستون می‌شود. انرژی این حرکت بوسیله مولکول‌های پرانرژی گاز داغ تامین می‌شود. پس از انبساط گاز که فشار آن پایین آمده گاز دوباره خنک کاری می‌شود. پس از آن فشار سیل عامل افزایش یافت و از منبع گرما می‌گیرد و به چرخه ادامه می‌دهد. ماشین‌های گرمایی شامل سه دسته‌اند: ماشین‌های برون‌سوز، ماشین‌های درون‌سوز و جتها . ماشین گرمایی بین دو منبع با دمای TC و TH کار می کند. TH دمای چشمه گرم و TC دمای چشمه سرد می باشد. ماشین گرمایی را با یک دایره در میان هر چشمه نشان می‌دهیم. قرار داد علامت در ماشینهای گرمایی: گرما و کاری که در دایره وارد می‌شود، مثبت و چیزی که از آن خارج می‌شود منفی است. QH: گرمایی است که از چشمه گرم با دمای TH به ماشین گرمایی داده می‌شود. QC: گرمایی است که ماشین گرمایی به منبع سرد با دمای TC می دهد. W کاری است که ماشین گرمایی در هر چرخه به محیط می‌دهد. /span> بدن انسان نیز مانند یک ماشین گرمایی عمل می‌کند که مقداری گرما از سوزاندن غذاها به دست می‌آورد، ولی نمی‌تواند همه آن را به کار تبدیل کند و در حدود 75 درصد آن را به محیط می‌دهد. نیکولا سعدی کارنو، دانشمند فرانسوی، در سال ۱۸۲۵ میلادی فرمولی را ارائه داد که بر پایهٔ آن بیشترین بازده حاصله را می‌توان محاسبه کرد
در این صفحه تعداد 508 مقاله تخصصی درباره بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Cavity receiver; Parabolic trough solar collector; Thermal efficiency; Optical model; Heat transfer model; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Hydrogen; Combustion stability; Thermal efficiency; Lean burn; Turbo Gasoline Direct Injection (T-GDI); Emissions; MBT; maximum brake torque; ITE; indicated thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; IMEP; indicated mean effective pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; HTGR; high temperature gas-cooled reactor; SG; steam generator; SCRC; supercritical Rankine cycle; IHX; intermediate heat exchanger; FT; Fischer-Tropsch; LPG; liquefied petroleum gas; NGNP; Next Generation Nuclear Plant; GHG; greenhouse gas emissions; RIT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Membrane distillation; Desalination; Thermal efficiency; Low-grade heat; Thermal conductivity; Conductive heat transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Wood stoves; Chimney components; Combustion air admission; Energy performance; Thermal efficiency; Emission reductions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Solar cavity receiver; Thermal efficiency; Solar absorptivity; Thermal emissivity; Reflectivity; Temperature distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; ηC; Combustion efficiency; ηNIE; Net indicated efficiency; ηT; Thermal efficiency; λ; Lambda, (A/F)(A/F)S; ATDC; After Top Dead Center; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Center; CA50; The crank angle at which 50% of the charge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Phase change material; PCM-concrete; Ranking system; Payback period; Thermal efficiency; Economic efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Flat plate solar collector (FPSC); Direct absorption solar collector (DASC); Nanofluids; Thermal efficiency; Thermal conductivity; Heat transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Turbojet engine; Thermal efficiency; Propulsive efficiency; Specific thrust; Thrust-specific fuel consumption; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; Solar energy; central cavity receiver; start-up thermal performance; solar simulator; thermal efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازدهِ گرمایی یا بازده حرارتی; CSP; concentrated solar power; MST; molten salt tower; FOM; figure of merit; ASTM; American Society for Testing Materials; Solar tower energy; Central receiver; Thermal efficiency; Coatings; Optical properties; Absorptivity; Emissivity;