آشنایی با موضوع

در فیزیک و مکانیک، شتاب عبارت است از نرخ تغییر سرعت در یکای زمان. در یک بُعد، شتاب عبارت است از میزان افزایش یا کاهش سرعت یک جسم. از آنجایی که سرعت یک کمیّت برداری است، پس شتاب باید نشان دهنده میزان تغییر بزرگی و جهت سرعت باشد. بُعد شتاب LT است و در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها، یکای آن متر بر مجذور ثانیه است. ایده شتاب از مفهوم سریع و سریع تر شدن حرکت (یا کند و کندتر شدن حرکت) اقتباس شده است. اما تعریف جدید آن نکات بیشتری را دربردارد. تغییر سرعت بخش مهمی از رابطه شتاب را شامل می‌شود. اما این (مقدار) کافی نیست. آهنگی که با آن این تغییر روی می‌دهد هم مهم است. واحد استاندارد اندازه گیری شتاب، متر بر مجذور ثانیه است. ما می توانیم شتاب را از فرمول بالا محاسبه کنیم که در آن سرعت، متر بر ثانیه و زمان به ثانیه است. شتاب یک بردار است: در فیزیک، شتاب نه تنها دارای بزرگی است بلکه دارای جهت نیز هست. این باعث می شود شتاب یک بردار باشد. نیرو و شتاب قانون دوم حرکت نیوتن می گوید که نیرویی که بر یک شیء وارد می شود برابر است با حاصلضرب جرم در شتاب. معادله آن به صورت زیر نوشته می شود: نیرو = جرم * شتاب شتاب ثابت: هنگامی که سرعت یک شیء به مقدار ثابت در طول زمان تغییر می کند، شتاب ثابت نامیده می شود. شیئی با شتاب مثبت ثابت، سریع تر و سریع تر خواهد رفت. سرعت آن به طور مداوم افزایش می یابد. سقوط آزاد: نوعی از شتاب شیء در وضعیت سقوط آزاد نمونه ای از شتاب ثابت، است. در طول سقوط آزاد، گرانش نیرویی ثابت را بر یک جسم اعمال می کند که باعث افزایش ثابت سرعت آن می شود. اگر مسافتی که یک شیء سقوط کرده را اندازه گیری کنیم، هر ثانیه بیشتر سقوط می کند چرا که به طور مداوم سرعتش افزایش می یابد. در دنیای واقعی نیروی اضافی اصطکاک هوا بر شیء وجود دارد. در نقطه ای، جسم به «سرعت نهایی» می رسد. این بدان معنی است که دیگر شتاب نمی گیرد و سرعت سقوط همان میزان باقی می ماند. شتاب متوسط: شتاب متوسط یک جسم به عنوان آهنگ تغییر سرعت در بازه زمانی منقضی شده تعریف می‌گردد. کاهش سرعت یا شتاب منفی: وقتی سرعت شیئی کاهش می یابد (کند می شود) کاهش سرعت نامیده می شود. همچنین ممکن است به نام شتاب منفی نیز بیان شود. این بدان معنی است که جهت و یا بردار شتاب در جهت مخالف حرکت شیء است.
در این صفحه تعداد 630 مقاله تخصصی درباره شتاب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شتاب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شتاب; ALM; appendicular lean mass; BLSA; the Baltimore Longitudinal Study of Aging; DXA; dual-energy X-ray absorptiometry; RM; repetition maximum; RVD; rate of velocity development; SD; standard deviation; Aging; Acceleration; Muscle strength; Isokinetic dynamo