آشنایی با موضوع

چگالی(به انگلیسی: DENSITY) مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده است که آنرا با علامت اختصاری ρ نشان می‌دهند که از رابطه ρ=m/V یا D=m/V بدست می‌آید. در این رابطه D یا ρ چگالی ماده، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن ماده می‌باشد. در اندازه‌گیری چگالی جامدات و مایعات معمولا جرم را بر حسب گرم (g) یا کیلوگرم (kg) و حجم را بر حسب سانتیمتر مکعب (cm3) یا مترمکعب (m3) بیان می‌کنند که در این صورت چگالی برحسب واحدهای کیلوگرم بر متر مکعب (Kg/m3) یا گرم بر سانتیمتر مکعب (gr/cm3) می‌سنجند. چگالی نشانگر این است که جرم ماده تا چه حد متراکم شده است. مثلا، سرب یک ماده چگال است، زیرا مقدار زیادی از آن در حجم کوچکتر متراکم شده از طرف دیگر چگالی هوا بسیار کم است. همانطور که گفتیم برای به دست آوردن چگالی باید جرم یک جسم را بر حجم آن تقسیم کنیم. واحد جرم در سیستم متریک Kg(کیلو گرم) و واحد حجم m^3 (متر مکعب) است. پس می توانیم بگوییم که واحد چگالی در سیستم متریک kg/m^3(کیلوگرم بر متر مکعب) یا gr/cm^3 (گرم بر سانتی متر مکعب)است. برای بدست آوردن چگالی یک جسم که به صورت همگن فرض شود، باید جرم یک المان را بر حجمش تقسیم کرد و زمانی که حخم المان به حد اقل خود برای پیوستگی برسد، چگالی در آن المان به دست می آید ولی اگر فرض همگن بودن را به کار ببریم،چگالی برابر است باجرم کل جسم تقسیم بر حجم کل جسم. البته چگالی را می توان معیاری برای سنجش وزن و جرم سیال در نظر گرفت. در اندازه گیری چگالی مواد معمولا جرم را با واحدهای کیلوگرم و یا گرم و حجم را با واحدهای مترمکعب ویا سانتی متر مکعب بیان می کنند که در این صورت واحد چگالی برابر است با کیلوگرم بر مترمکعب یا گرم بر سانتی متر مکعب. . . اگر چگالی جسمی کمتر از آب باشد جسم روی آب شناور می‌شود. اگر چگالی جسم بیشتر از آب باشد در آب ته‌نشین می‌شود و اگر چگالی‌اش برابر با آب باشد غوطه ور می‌گردد. پس شناوری یا ته‌نشینی اجسام به چگالی آنها بستگی دارد. دردنیای واقعی چگالی آب به فشار، گرما و. . . بستگی دارد. هر چه به عمق دریا می‌رویم چگالی آب بیشتر می‌شود. برای اندازه گیری چگالی مایعات از چگالی سنج استفاده می کنیم. این وسیله دارای محفظه ی شیشه ای است ومقداری جیوه برای سنگین کردن آن، درونش قرار دارد،ویک ساقه که بر روی آن،درجه بندی چگالی موجود است. وقتی چگالی سنج در مایع قرار می گیرد قسمتی از لوله ی آن بیرون از مایع می ایستد چگالی مایع را از روی درجه ای که مقابل سطح مایع وچگالی سنج است می خوانند. چگالی سنج در مایع سبکتر،بیشتر فرو می رود. چگالی نسبی یک سیال به صورت نسبت چگالی آن ماده به سیال مبنا در دما و فشار معین است و آن را با علامت SG نشان می دهند. SG=چگالی سیال مبنا/چگالی سیال با توجه به رابطه این عدد(چگالی نسبی) یک عدد بی بعد است. جدول چگالی بعضی از مواد معمولی در 25 درجه سانتی‌گراد: ماده چگالی g/cm3 گاز طبیعی 0. 000656 هوا 0. 00118 اتانول 0. 78948 سدیم کلرید 2. 164 فولاد ضد زنگ 8. 037 جیوه 13. 545
در این صفحه تعداد 3801 مقاله تخصصی درباره چگالی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده چگالی
مقالات ISI چگالی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی; I32; Q41; R20; R23; Density; Disadvantage; Energy justice; Fuel poverty; Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) survey; Urban Consolidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی; PBSBDL; poly[(butylene succinate)-co-(butylene dilinoleate)]; PLA; poly(D,L-lactide); PLGA; poly(D,L-lactide-co-glycolide); RG; radius of gyration; RH; hydrodynamic radius; ρ; RG/RH ratio; PTX; paclitaxel; d; density; dNP; density of the nanoparticles; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی; ATDC; after firing top dead centre; CA10; crank angle of 10% cumulative heat release; CA10-CA90; combustion duration or 10-90% cumulative heat release; CA50; crank angle of 50% cumulative heat release; CA90; crank angle of 90% cumulative heat release;