کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7994126 1516157 2018 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The effect of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of alloys produced by using hot isostatic pressing method
ترجمه فارسی عنوان
اثر دمای تف جوشی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژها، تولیدشده با استفاده از متد پرس ایزواستاتیک گرم
کلمات کلیدی
پرس ایزواستاتیک گرم(HIP)، متالورژی پودر، خمش سه نقطه ای، چگالی،CuSn ،کبالت، نیکل
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه 

2. تحقیقات تجربی

جدول ۱.سایزهای دانه پودرهای فلز استفاده شده در آزمایشات

جدول 2. توزیع وزن گروه‌های نمونه

جدول 3.پارامترهای تولید نمونه ها

شکل 1.a آماده سازی نسبت بندی پودرها b.دستگاه همزن

شکل2. نمودار جهتهCuSn

شکل3. a.گذاشتن نمونه ها درقالب تف جوشی  b.ماشین تف جوشی

شکل4.طرح کلی آزمایش خمش سه نقطه ای

شکل 5.ترازوی دقیق و کیت اندازه‌گیری چگالی 

شکل6.تصاویر SEMنمونه های S1 و S2

شکل 7.تصاویر SEMنمونه های S3و S4

شکل 8.تصاویر SEMنمونه های S5و S6

شکل 9.تصاویر SEMنمونه های S7و S8

شکل 10.نتایج ریز سختی

شکل 11.نتایج آزمایش خمش سه نقطه ای

شکل 12.تصویر شکستگی سطح نمونه ها، در پایان آزمایش خمش سه نقطه ای

۲.۱.محاسبه ی چگالی 

۳.نتایج 

۳.۱.نتایج ریزساختار

۳.۲.نتایج تجربی خمش سه نقطه ای و  ریزسختی 

۳.۳نتایج اندازه گیری چگالی 

جدول 4.EDSنتایج نمونه ها

جدول 5.میانگین استحکام خمش، مقدار کرنش و سختی نمونهها را نشان می‌دهد. مقادیر استحکام خمش و مقادیر سختی، افزایش در نسبت مستقیم را نشان داد. همراه با این افزایش ها،مقادیر افزایش طول کاهش یافت.

4.نتیجه گیری 

جدول6. چگالی تجربی و حقیقی نمونه ها

 
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک آلیاژ زمینه ی جدید از طریق متد پرس ایزواستاتیکر گرم با اضافه کردن عناصر کبالت و نیکل به آلیاژ برنزcuSn (۸۵/۱۵)در نسبتهای معین تولید شد و اثر دمای تفجوشی در حین تولید بررسی شد. یکی از بزرگترین فواید متد پرس ایزواستاتیک گرم این است که گرما و فشار در حین فرآیند تفجوشی همزمان اعمال شدند. بنابراین تمام یا تقریبا تمام گاف ها حین تولید از بین رفت و ماده ی متراکم تری به دست آمد. در حین عملیات فشار تفجوشی ۳۰ MPa و زمان تفجوشی ۱۵ دقیقه ثابت مانده بود و دمای تفجوشی در پارامترهای متغیر بین ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد و ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد انتخاب شده بود. فرآیند تفجوشی در شرایط خلأ در لحظه ی بعد از اولین احتراق انجام شد. نمونه های تولید شده از نظر متالورژی آماده شدند و آنالیزهای SEMو EDS برای مطالعات ریزساختاری انجام شد. ریزسختی نمونه ها گرفته شد و آزمایش خمش سه نقطه ای برای بررسی رفتار مکانیکی نمونه ها انجام شد. در آخر آزمایش چگالی روی نمونه ها انجام شد و چگالی حقیقی و چگالی تجربی آنها محاسبه شد. در نتیجه مشاهده شد با افزایش دمای تفجوشی نمونه های همگن بیشتری به دست آمد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی مواد فلزات و آلیاژها
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Alloys and Compounds - Volume 737, 15 March 2018, Pages 8-13
نویسندگان
, , ,