آشنایی با موضوع

رطوبت نسبی(به انگلیسی: Relative humidity) نسبت رطوبت مطلق در دمای t به رطوبت اشباع در همان دما می‌نامند. به عبارت دیگر نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا در دمای t به وزن ماکزیمم بخار آبی که می‌تواند در همین حجم در دمای t داشته باشد را رطوبت نسبی می‌گویند. هوای بدون بخار آب را هوای خشک می‌گویند. این نوع هوا در جو وجود ندارد، حتی در جو روی بیابانها و عرضهای بالا. هوای خشک به علاوه رطوبت را هوای مرطوب می‌گویند. تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوای خشک است، از سطح اقیانوسها و آبهای سطحی و تعرق، منبع رطوبت هوا، ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار آب موجود در جو 4 - 3 درصد است. بخار آب موجود در جو در متعادل نگه داشتن درجه حرارت جو کره زمین نقش عمده‌ای دارد. زیرا بخار آب امواج تشعشعی با طول موج بلند را جذب می‌نماید. پس اگر در جو مقدار بخار آب کم باشد، اختلاف درجه حرارت بسیار زیاد می‌شود. پس بحث در مورد متغیرهای هوای مرطوب از جمله رطوبت نسبی حائز اهمیت است. رطوبت، مقدار نم (بخار آب) موجود در هوا است. این رطوبت به صورت رطوبت مطلق و یا رطوبت نسبی بیان می شود. رطوبت مطلق، جرم بخار آب تقسیم بر یک واحد حجم از هوا (اغلب گرم آب، بر سانتی متر مکعب هوا مورد استفاده قرار می گیرد) است. رطوبت نسبی مقدار بخار آب موجود در هوا تقسیم بر حداکثر میزان رطوبتی است که هوا می توانسته در این دما داشته باشد. رطوبت نسبی به صورت درصد بیان می شود. اگر هوا با بخار آب اشباع شود رطوبت نسبی 100٪ است و اگر هیچ بخار آبی در کل هوا وجود نداشته باشد رطوبت نسبی 0٪ است. روش های اندازه گیری رطوبت نسبی در هوا به دو دسته کلی تقسیم می شوند: - روش مستقیم - روش غیر مستقیم روش مستقیم در این روش از وسایلی استفاده می گردد که به طور مستقیم قادر به اندازه گیری رطوبت نسبی هوا می باشند. در این وسایل، از موادی استفاده می گردد که نسبت به رطوبت هوا حساسیت زیادی دارند و با تغییر رطوبت هوا برخی از پارامتر های فیزیکی آنان تغییر می کند ( مانند طول، مقاومت، سطح و. . . ). در روش غیر مستقیم اندازه گیری دو پارامتر: دماسنج خشک و دماسنج تر چرخان، مقدار رطوبت نسبی به کمک روابط، جداول، خط کش و نمودار تعیین می شود. در اندازه گیری دمای خشک و تر چرهان لازم است جریان هوای اجباری با سرعت 2. 5 متر ر ثانیه از سطح بخش حساس دما سنج ها عبور داده شود. بدین منظور رطوبت سنج به گونه ای طراحی گردیده است تا دو دمتسنج خشک و تر در کنار یکدیگر قرار گرفته و سرعت مورد بنسظر هوا از سطح مخزن آنها عبور داده شود. رطوبت سنج هایی که بر این اساس عمل می کنند به دو صورت کلی: رطوبت سنج چرخان ( whiring hygrometer ) و رطوبت سنج آسمن ( assman higromete ) ساخته و ارائه شده اند.
در این صفحه تعداد 1294 مقاله تخصصی درباره رطوبت نسبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده رطوبت نسبی
مقالات ISI رطوبت نسبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; APIn; Annual Pollen Integral; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; DP; days with precipitation; DS; days with snow; EGR; exhaust gas recirculation valve; LPG; liquefied petroleum gas; MPS; main pollen season; NEI; National Emissions Inventory; NO; ni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; EAPHE; earth-air-pipe heat exchanger; GCHE; ground-coupled heat exchanger; GSHE; ground source heat exchanger; PUF; polyurethane foam; PVC; poly vinyl chloride; RH; relative humidity; RTD; resistance temperature detectors; SWTS; sub-soil water trickling s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; GOS; galacto-oligosaccharides; DP; degree of polymerization; Tg; glass transition temperature; aw; water activity; RH; relative humidity; DSC; differential scanning calorimetry; TGA; thermogravimetric analysis; DTG; derivative thermogravimetric analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; Proton-exchange membrane; Cerium-composite membrane; Radical scavenger; Oxidative stability; Accelerated oxidative-stability test; CV; cyclic voltammetry; DMAC; N,N-dimethyl acetamide; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO-d6; N,N-dimethyl sulfoxide; ECSA; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; ANOVA; analysis of variance; CMPW; carrot minimum processing waste; EVOH; ethylene vinyl alcohol copolymer; FFF; film-forming formulation; HDPE; high-density polyethylene; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; LDPE; low-density polyethylene; PCL; poly(ε-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; PEG; polyethylene glycol; PBS; phosphate buffer saline; RT; room temperature; RH; relative humidity; OD600; optical density at a wavelength of 600 nm; XRD; X-ray diffractometry; MW; molecular weight; Tg; glass transi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; GPS; global positioning system; RH; relative humidity; SD; saturation deficit; T; temperature; ONF; Office National des Forêts; AER; applied econometrics in R; GLM; generalized linear model; MASS; modern applied statistics with S; SE; standard error; AIC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; API; active pharmaceutical ingredient; APS; amorphous-amorphous phase separation; ASD; amorphous solid dispersion; DSC; differential scanning calorimetry; FEL; felodipine; GA; glycolic acid; HSM; hot-stage microscopy; IBU; ibuprofen; IHM; Indirect Hard Mo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; AIR; alcohol insoluble residue; Ag; silver; C1; exo-1,4-β-d-glucanase; CX; endo-1,4-β-d-glucanase; ELSD; evaporative light scattering detector; FVP; Flammulina velutipes polysaccharides; HPSEC; high-performance size-exclusion chromatography; MAP; modifi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; CD; controlled deterioration; DW; dry weight; EPPO; elevated partial pressure of oxygen; EGSSG/2GSH; glutathione half-cell reduction potential; FW; fresh weight; GSH; glutathione; GSSG; glutathione disulphide; HGGT; homogentisate geranylgeranyl transferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; Decay resistance; Diffusion; X-ray fluorescence; Humidity; Acetylated wood; Reduced equilibrium moisture content; Wood modification; WPG; Weight Percentage Gain; RH; Relative Humidity; EMC; Equilibrium Moisture Content; EMCR; Reduced Equilibrium Moisture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; Urea fertilizer; Nitrification rate; Ammonia volatilization; Numerical modelling; Relative humidity; Cation exchange capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; freeze-drying/lyophilization; formulation; protein delivery; mucosal drug delivery; stabilization; solid dosage form; solid state stability; BP; British Pharmacopoeia; CG; carrageenan; EC50; half-maximal effective concentration; FDI; fast-dissolving inser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; PM2.5; particulate matter of aerodynamic diameter ≤ 2.5 μm; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; RH; relative humidity; ANOVA; analysis of variance; BCM; Bhadrachalam; KTDM; Kothagudem; TVR; Tiruvur; IBP; Ibrahimpatnam; VJA; Vijayawada; Car (ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; Spray drying; Dry powder; Nasal cast; Nose-to-brain; Peptide, chitosan; AL; anionic liposomes loaded with GHRL; CHOL; Cholesterol; CV; coefficient of variation; DHDP; dihexadecyl phosphate; DoE; design of experiments; FDA; food and drug administration; FB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; CO2; carbon dioxide concentration in the air (volume); Dmax; maximum aggregate size; FA; fly ash; GGBFS; ground-granulated blast-furnace slag; L; limestone; OCP; open circuit potential; pH; pH indicator; RH; relative humidity; SCE; saturated calomel refer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; BET; Brunauer, Emmett and Teller; BJH; Barrett, Joyner and Halenda; CDW; Construction and Demolition Waste; CEM; Cement; CL; Crushed Limestone; ES; Engineered Soil; FA; Fly Ash; GHG; Greenhouse Gas; LCA; Life Cycle Assessment; LL; Liquid Limit; MBV; Moist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; % bvog; percentage by volume of grout; ASTM; American Society for Testing and Materials; C; cement; EN; European Norms; F; fly ash; FHWA; Federal Highway Administration US; HRWR; high range water reducer; IBG; inter-ground blended grouts; IMG; in-situ mix
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; Ascophyllum nodosum extract; Tomato; Drought stress; Dehydrin; Osmolytes; Plant biostimulant; Abiotic stress tolerance; 2-ME; 2-mercapthoethanol; ABA; abscisic acid; ANE; Ascophyllum nodosum extract; DW; dry weight; EBIC; European Biostimulant Industry Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; Soil thermal saturation; Water impregnation; Knee point; Soil moisture content; Summer cooling; COP; Coefficient of Performance; EATHE; Earth Air Tunnel Heat Exchanger; GCHE; Ground Coupled Heat Exchanger; GHE; Ground Heat Exchanger; GSHE; Ground Source H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; BBR; Botrytis bunch rot; BCA; biological control agent; CFU; colony forming units; DRI; disease risk index; MoA; mode of action; RH; relative Humidity; SDW; sterile distilled water; T; temperature; Grey mould; Pantoea agglomerans; Enterobacter cowanii; Vi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; triple oxygen isotopes; gypsum hydration water; relative humidity; lake sediments; Younger Dryas; Late Glacial-Holocene transition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رطوبت نسبی; HR; heart rate; HST; heat stress test; NT; no training group; PSI; physiological strain index; RH; relative humidity; RPE; rate of perceived exertion; T; training group; VO2max; maximal oxygen uptake; WBGT; wet bulb globe temperature; Heat acclimatization