آشنایی با موضوع

مدیریت آب، فعالیت برنامه ریزی، توسعه، توزیع و مدیریت استفاده بهینه از منابع آب است. این زیر مجموعه ای از مدیریت چرخه آب است. در حالت ایده آل، برنامه ریزی منابع آب در نظر گرفته شده برای همه تقاضای رقابت برای آب است و به دنبال تخصیص آب به صورت عادلانه برای رفع همه نیازها و مطالبات است. همانند سایر مدیریت منابع، مدیریت آب به ندرت امکان پذیر است. آب منابع ضروری برای زندگی در این سیاره است. از منابع آب در زمین فقط سه درصد از آن تازه است و دو سوم آب شیرین در یخ و یخچالها قفل شده است. از 1 درصد باقیمانده، بخش هایی در مناطق دورافتاده، غیرقابل دسترسی و بارندگی های فصلی وجود دارد و سیلاب ها به آسانی قابل استفاده نیستند. با پیشرفت زمان، آب کم می شود و دسترسی به آب تمیز، ایمن، آشامیدنی بین کشورها محدود می شود. مدیریت موفقیت آمیز هر گونه منابع نیاز به دانش دقیق از منابع موجود، تقاضای رقابتی برای منابع، اندازه گیری ها و فرآیندهای آن برای ارزیابی اهمیت و ارزش تقاضا و سازوکارهای رقابت برای ترجمه تصمیمات سیاسی به اقدامات روی زمین می باشد. مدیریت آب شامل زهکشی، برنامه ریزی آب و تجزیه و تحلیل سیستم های زهکشی سطح و زیر سطح است گاهی اوقات مدیریت آب شامل تغییر شیوه ها، مانند نرخ برداشت آب زمین و یا اختصاص آب برای اهداف مختلف می شود.
در این صفحه تعداد 1058 مقاله تخصصی درباره مدیریت آب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت آب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت آب; Water management; Monitoring and control; Residual collectors; Flotation performance; UV/VIS Spectrophotometry; Process return water; Dosage monitoring; Water quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت آب; APHRODITE; Asian Precipitation - Highly Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation (of Water Resources); ARI; annual recurrence interval; ASL; above sea level; DIAS; Data Integration and Analysis System; EFEO; École française d'Extrêm