آشنایی با موضوع

غنای گونه تعداد گونه های مختلفی است که در یک جامعه بوم شناختی، چشم انداز و یا منطقه نمایش داده می شوند. غنای گونه ای به سادگی تعداد زیادی از گونه ها است و به فراوانی گونه ها یا توزیع فراوانی نسبی آنها توجه نمی کند. تنوع گونه ها در نظر گرفتن هر دو موضوع غنای گونه و یکنواختی گونه است. بسته به اهداف تعیین مقدار غنای، گونه ها را می توان با روش های مختلف انتخاب کرد. به عنوان مثال، درختان موجود در طرح موجودی، پرندگان مشاهده شده از نقطه نظارت، و یا سوسک های جمع آوری شده در یک تله حوضچه. هنگامی که مجموعه ای از عناصر تعریف شد، غنای گونه آن می تواند دقیقا اندازه گیری شود.
در این صفحه تعداد 1039 مقاله تخصصی درباره غنای گونه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غنای گونه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنای گونه ای; AZGFD; Arizona Game and Fish Department; BLM; Bureau of Land Management; CHAT; Crucial Habitat Assessment Tool; GAP; National Gap Analysis Program; GIS; Geographic Information System; SHCG; Species and Habitat Conservation Guide; Wildlife; Renewable energ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنای گونه ای; Biodiversity indicator; IBI; Conservation concern; Ecological monitoring; Indicator species; Terrestrial biodiversity; Species richness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنای گونه ای; OSPAR; MSFD; Marine benthos; Index; MMI; Multi-metric index; Benthic assessment method; Reference value estimation; Model; Margalef diversity; Species richness; AMBI; ITI; Shannon index; PIE; SN; SNA; Fishing pressure; Organic enrichment; Sedimentation;