آشنایی با موضوع

انتشار گازهای گلخانه ای (Greenhouse gas emissions) به پراکنده شدن گازهای گلخانه ای در جو زمین گفته میشود. گاز گلخانه ‌ای به گازی در جو یک سیاره گفته می‌شود که در محدوده مادون قرمز به جذب و انتشار پرتوها می‌پردازد. این فرایند علت اساسی اثر گلخانه‌ای است. گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین که به‌طور طبیعی در آن وجود دارند شامل بخار آب، کربن دی‌اکسید، متان، دی نیتروژن مونوکسید و ازون می‌باشند اما فعالیت‌های بشری، بر سطوح بسیاری از این گازها در جو افزوده‌است. بدون گازهای گلخانه‌ای، میانگین دمای سطح زمین در حدود ۱۵ درجه سانتیگراد سردتر از میانگین حاضر خواهد بود. زمانی‌که نور خورشید به سطح زمین می‌رسد، مقداری از آن جذب شده و زمین را گرم می‌کند. چون زمین از خورشید سردتر است، آن انرژی را با طول موج‌های بلندتری نسبت به خورشید از خود می‌تاباند (نگاه کنید به تابش جسم سیاه و قانون جابجایی ویین) پیش از آن‌که آن‌ها در فضا از بین بروند، مقداری از این طول موج‌های بلندتر توسط گازهای گلخانه‌ای در جو زمین جذب می‌شوند. جذب این انرژی تابشی باعث گرم شدن جو می‌شود (جو زمین همچنین در اثر انتقال گرمای محسوس و گرمای نهفته حاصل از سطح نیز گرم می‌شود). گازهای گلخانه‌ای، نور خورشید را هم به سمت سطح زمین و هم به سمت خارج از سطح زمین می‌تابانند. به فرایند بازتابش این نور به سمت سطح زمین که توسط جو انجام می‌شود، اثر گلخانه‌ای می‌گویند. امروزه نگرانی های جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن در حال افزایش است. دی اکسید کربن مهمترین منبع ایجاد آلودگی و انتشار گازهای گلخانه ای است که با فعالیتهای بشری در حال افزایش در جو می باشد. این گازها به این دلیل گازهای گلخانه‌ای نامیده می‌شوند که فضای گلخانه‌ها را در اطراف زمین ایجاد می‌کنند. در گلخانه‌ها نور خورشید وارد محیط می‌شود اما به دلیل جداره شیشه‌ای، بخشی از آن دوباره به درون گلخانه برمی‌گردد. به این ترتیب فضای داخل گلخانه از بیرون گرمتر می‌شود. در جو زمین هم اتفاق مشابهی روی می‌دهد. وقتی اشعه‌های خورشید به سطح زمین می‌رسند، بخشی از آنها جذب می‌شود و سطح زمین را گرم می‌کند، زیرا سطح زمین بسیار سردتر از خورشید است. در نتیجه امواج را با طول موج بلندتری نسبت به خورشید منتشر می‌کند. اشعه‌های خورشید هم پس از برخورد با زمین با طول موج بلندتری منتشر می‌شوند. از طرف دیگر جو زمین امواج با طول موج بلندتر را راحت‌تر جذب می‌کند. به این ترتیب این امواج بازگشتی از زمین جذب اتمسفر می‌شود. جذب این امواج سبب گرم شدن جو می‌شود. این عمل به خودی خود مضر نیست. اما زمانی که گازهای گلخانه‌ای در سر راه این امواج بازگشتی قرار می‌گیرند، مضرات بیشتر می‌شود. پیش از دخالت انسان در طبیعت، جو زمین همیشه بخشی از امواج خورشید را در خود نگه می‌داشت که سبب می‌شد هوای کره خاکی ما به اندازه مناسبی برای زیست، گرم باشد. پس از آنکه انسان‌ها وارد ماجرا شدند، با تولید گازهای گلخانه‌ای میزان جذب اشعه‌های خورشید را افزایش دادند.
در این صفحه تعداد 901 مقاله تخصصی درباره انتشار گازهای گلخانه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده انتشار گازهای گلخانه ای
مقالات ISI انتشار گازهای گلخانه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; CCS; Carbon capture and storage; GHG; Greenhouse gas emissions; ICT; Information Communication Technology; IEA; International Energy Agency; NSF; National Science Foundation; RSER; Renewable and Sustainable Energy Reviews; SI; special issue; SSHRC; Social
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Greenhouse gas emissions; Input-output analysis; Linear programming; Optimization; Climate policy; Disability adjusted life years;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Biologging; Climate change; Discrete behaviour; Greenhouse gas emissions; Sheep; Urination; VeDBA; vectorial dynamic body acceleration; VeDBAs; smoothed vectorial dynamic body acceleration; PSD; power spectrum density; StX, StY, StZ; static acceleration o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Climate policy; Emission tax; Partial coverage; Greenhouse gas emissions; Agriculture; Q58; Q54; Q15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; BD; bulk density; C/N; carbon to nitrogen ratio; CO2; carbon dioxide; CH4; methane; CCC; continuous corn rotation; CS; corn phase of the corn soybean rotation; CSW; corn phase of the corn-soybean-wheat rotation; GHG; greenhouse gas; GWP; global warming po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; APD; Air Passenger Duty; EBV; Estimated Breeding Value; EU; European Union; ETS; Emissions Trading Scheme; FAA; Federal Aviation Administration; GHG; greenhouse gas; LFC; laminar flow control; MLP; multi-level perspective; UK; United Kingdom; Lock-in; Eco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; HTGR; high temperature gas-cooled reactor; SG; steam generator; SCRC; supercritical Rankine cycle; IHX; intermediate heat exchanger; FT; Fischer-Tropsch; LPG; liquefied petroleum gas; NGNP; Next Generation Nuclear Plant; GHG; greenhouse gas emissions; RIT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Life cycle assessment; Greenhouse gas emissions; Soil carbon sequestration; Beef production; Adaptive multi-paddock grazing; Feedlot finishing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Swiss electricity mix; Hourly conversion factor; Greenhouse gas emissions; Cumulative energy demand; Non-renewable cumulative energy demand; Emission factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; ARmilk; allocation ratio milk; BMR; beef milk ratio; C; carbon; CH4; methane; CM; clinical mastitis; CO2; carbon dioxide; CW; carcass weight; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; DP; dynamic programming; ENPV; expected net present value; FPCM; fat and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; CO2; Carbon Dioxide; GHG; Greenhouse Gas Emissions; INDCs; Intended Nationally Determined Contributions; IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change; LED; Light-Emitting Diode; MMM; Management-Maintenance-Monitoring; NGO; Non-Governmental Organisation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; ATR; Autothermal reforming; CCS; Carbon capture and storage; GHG; Greenhouse gas; HHV; Higher heating value; POX; Partial oxidation; SMR; Steam methane reforming; Syngas; Synthesis gas; Hydrogen production; Supply chain emissions; Greenhouse gas emissions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; ATDC; after firing top dead centre; CA10; crank angle of 10% cumulative heat release; CA10-CA90; combustion duration or 10-90% cumulative heat release; CA50; crank angle of 50% cumulative heat release; CA90; crank angle of 90% cumulative heat release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; AC; Alternating current; CO2; Carbon dioxide; COP21; 21st Conference of the Parties (2015 United Nations Climate Change Conference); DC; Direct current; DG; Distributed generation; DNO; Distribution network operator; EES; Electrical energy storage; ETS; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Biogas; Sanitation; Energy recovery; Greenhouse gas emissions; Zambia; Africa; AD; Anaerobic digester; CapEx; Capital expenditure; CH4; Methane; COD; Chemical oxygen demand; CO2; Carbon dioxide; CO2e; Carbon dioxide equivalent; GHG; Greenhouse gas; FIB; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Electrification; Grid dynamics; Greenhouse gas emissions; Pollutant emissions; Spatially and temporally resolved emissions; Air quality;