آشنایی با موضوع

معدنی‌سازی یا کانی سازی ممکن است به این سه تعریف زیر اشاره داشته باشد: کانی‌سازی در علم زیست شناسی: یک فرآیند که در آن یک ماده معدنی در یک ماتریس آلی رسوب می کند؛ معدنی شدن در علم زمین شناسی: رسوبات هیدروترمال فلزات مهم اقتصادی در تشکیل اجسام یا گره های سنگی؛ معدنی شدن در علم خاک شناسی: انتشار ترکیبات گیاهی مانند آمونیوم در طی تجزیه.
در این صفحه تعداد 1804 مقاله تخصصی درباره معدنی سازی یا کانی سازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معدنی سازی یا کانی سازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; Ammonia oxidation archaea; Drylands; Mineralization; Microbial immobilization; Nitrification; Nitrogen cycle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; Juvenile; Isoflavone; Preclinical Toxicity; Diet; Mineralization; Basophilic tubules; BUN; Blood Urea Nitrogen; CPN; Chronic Progressive Nephropathy; Cr; Creatinine; DART; Developmental And Reproductive Toxicity; EOGRT; Extended One-Generation Reproductiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; Bioelectroventing; Isoproturon; Mineralization; Bioremediation; Microbial fuel cell; Ecotoxicology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; Cartilage mechanics; Bone mechanics; Osteoarthritis; Biphoton imaging; Mineralization; Nanoindentation; Hyaline cartilage; Calcified cartilage; Subchondral bone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; CS; Collin's salt; HA; hydroxyapatite; hBMSC; human bone marrow-derived stromal cells; ICP-OES; inductively coupled plasma with optical emission spectrometry; MIP; maximum intensity projections; Nano-CT; nano-computed tomography; SEM; scanning electron mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; CEM; cement; FHS; Fibre Hemp Shiv; AS; aluminium sulphate; CM; complex mineralizer; CSH; Calcium Silicate Hydrate; DTA; differential thermal analysis; TG; thermogravimetry; L; lime; SP; superplasticizer; Hemp shiv; Cement; Composite; Long-term properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; ECM; extracellular matrix; OPN; osteopontin; BSP; bone sialoprotein; PDL; periodontal ligament; PPi; inorganic pyrophosphate; TNAP; tissue-nonspecific alkaline phosphatase; ANK; progressive ankylosis protein; ENPP1; ectonucleotide pyrophosphatase phosphod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; SOM; soil organic matter; FOM; fresh organic matter; PE; priming effect; LMWC; low molecular weight compounds; HMWC; high molecular weight compounds; SOC; soil organic carbon; BR; basal respiration; SM; substrate mineralization; LF; light fraction of orga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; Dye removal; Electrochemical advanced oxidation; Decolorization; Mineralization; HydroxyL radicals; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; CNMs; Carbon nanomaterials; M8 and M50; multi-walled carbon nanotubes with outer diameter < 8 nm and > 50 nm; Carbon nanomaterial; PAH; Mineralization; Indigenous microbes; Fungi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; ECM; extracellular matrix; MMPs; matrix metalloproteases; CatK; cathepsin K; AGE; advanced glycation end products; GAGs; glycosaminoglycans; Collagen; Matrix metalloproteinases; Cathepsins; Advanced glycation products; Mineralization; Proteolysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معدنی سازی یا کانی سازی; Gelatin; Macroporous hydrogel; Imogolite; Nanoclay; Calcium phosphates; Mineralization; Electron microscopy; Differential scanning calorimetry; Small angle X-rays scattering; Rheology; HA; hydroxyapatite; CHA; carbonated hydroxyapatite; Gel; gelatin; Imo;