آشنایی با موضوع

زباله جامد شهری(به انگلیسی Municipal solid waste) به مجموعه مواد ناشی از فعالیت‌های انسان و حیوان که معمولاً جامد بوده و به صورت ناخواسته یا غیر قابل استفاده دور ریخته می‌شوند اطلاق می‌گردد. این تعریف به صورت کلی در برگیرنده همه منابع، انواع طبقه بندی‌ها، ترکیب و خصوصیات مواد زاید بوده و به چهار دسته کلی زباله‌های شهری، زباله‌های صنعتی و زباله‌های خطرناک و زباله‌های بیمارستانی تقسیم می‌گردند انباشت زباله از معضلات جوامع بشری است که از دیرباز تاکنون مطرح بوده است. اقدامات بهداشتی برای دفع زباله در شهرهای بزرگ، هزینه‌های زیادی در بر دارد. این هزینه معادل یک‌چهارم بودجه‌ای است که برای انجام تمام کارها در شهرها مصرف می‌شود. با توجه به این مهم، دفع و دفن بهداشتی زباله اهمیتی انکارناپذیر دارد بازیافت زباله ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای امحای زباله ضمن حفظ بهداشت محیط زیست و کاربری بهینه زباله است. البته رسیدن به این مرحله و فاصله‌گرفتن از دفن زباله‌ها به شکل روباز و آلاینده محیط زیست، در مرحله نخست از خانواده شروع می‌شود و به همکاری و مشارکت مردم در دفع زباله‌ به گونه‌ای بهداشتی بستگی دارداموزش مردم برای آنکه امر بازیافت را جدی بگیرند، گام اولیه و ضروری برای توفیق در طرح است. کار آموزشی و تبلیغی، با استفاده از جایگاه‌های متنوع مانند اماکن مذهبی، مدارس، دانشگاه‌ها و وسایل ارتباط جمعی اهمیت دارد. برنامه ریزی و مدیریت مواد زاید جامد شهری بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اطمینان درباره نرخ تولید زباله و اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. طی چند دهه گذشته استفاده مجدد و بازیافت از اجزای تشکیل دهنده مواد زاید جامد شهری به علت مخارج و هزینه های جمع آوری و دفن زباله شهری در زمین، یک موضوع زیست محیطی بسیار مهم و در خور توجه محسوب می گردد. مواد زاید خطرناک، مواد زاید جامد یا مایعی هستند که به علت کمّیت، غلظت یا کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی می‌توانند باعث افزایش میزان مرگ و میر یا بیماری‌های بسیار جدی شوند. براساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیست زباله‌های خطرناک به مواد زاید جامدی اطلاق می‌شود که بالقوه خطرناک بوده یا اینکه پس از طی مدت زمانی موجبات خطر را برای محیط زیست، فراهم می‌کنند. زباله‌های خطرناک معمولاً یکی از مشخصات قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واکنش پذیری و سمی را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زاید پرتوزا، پس‌مانده‌های شیمیایی، زایدات قابل اشتعال، زایدات بیولوژیکی و مواد منفجره دسته بندی می‌شوند: از منابع عمده زایدات بیولوژیکی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقات پزشکی هستند. زباله‌های بیمارستانی به دلیل آنکه حاوی زایدات پاتولوژیکی، مواد زاید پرتوزا، زایدات دارویی، مواد زاید عفونی، مواد زاید شیمیایی و بعضاً ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله‌های خطرناک در شهرها به‌شمار می‌آیند. فناوری گردآوری، دفع یا احیای این مواد در سنجش با زباله‌های شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
در این صفحه تعداد 952 مقاله تخصصی درباره زباله جامد شهری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده زباله جامد شهری
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; Natural disaster; Waste management; Emergency; FEMA; Federal Emergency Management Agency; DWM; Disaster Waste Management; MSW; Municipal Solid Waste; C&D; Construction and Demolition; WEEE; Waste Electrical & Electronic Equipment; GEJE; Great East Japan E
مقالات ISI زباله جامد شهری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; BOD5,20; biochemical oxygen demand (5 days/20 °C); COD; chemical oxygen demand; MSW; municipal solid waste; PAC; polyaluminium chloride; STP; standard temperature and pressure; TSS; total suspended solids; VSS; volatile suspended solids; Anaerobic ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; Aerobic treatment; Anaerobic treatment; Landfilling; Mechanical biological treatment; Municipal solid waste; Biochemical Oxygen Demand (BOD); Bio-Methane Potential (BMP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; IBA; incineration bottom ashes; MSW; municipal solid waste; DI; deionized water; TC; total carbon; TOC; total organic carbon; CV; coefficients of variation; LP; leaching potential; CT1; IBA collected during column trial 1st dumping experiment; CT2; IBA co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; Life cycle assessment; Waste management; Material recycling; Anaerobic digestion; Scenario comparison; EFA; energy flow analysis; EP; Eutrophication Potential; GWP; Global Warming Potential; LCA; Life Cycle Assessment; LCI; Life Cycle Inventory; LCIA; Lif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; Informal; Machine learning models; Plastic waste; Recycling; Revenue generation; Socioeconomic groups; ANN; artificial neural network; ASTM; American Standard for Testing Material; CD; compact disc; CPCB; Central Pollution Control Board; DMC; Dhanbad Muni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; E85; Motor fuel containing up to 85% ethanol; EJ; Exajoule (1018 J); Gcal/h; Gigacalorie per hour; GJ; Gigajoule (109 J); GW; Gigawatt (109 W); LHV; Lower heating value; MSW; Municipal solid waste; Mtoe; Million tons of oil equivalent (41.868 PJ); MW;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; Waste management; Thermal treatment; Environmental compatibility; Economic analysis; Energetic configuration; WtE; Waste to Energy; MSW; Municipal Solid Waste; GHG; Greenhouse Gases; DH; District Heating; IPA; Impact Pathway Analysis; NPV; Net Present Val
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زباله جامد شهری; EC; electrical conductivity; LSD; least significant difference; m.a.s.l.; meters above the sea level; MSW; municipal solid wastes; NW; Northwest; OM; organic matter; PC; principal component; PCA; principal component analysis; PFRPs; process to further red