آشنایی با موضوع

اکسیژن محلول به سطح آزاد و غیرترکیبی اکسیژن در آب یا مایعات دیگر اشاره دارد. این یک پارامتر مهم در ارزیابی کیفیت آب به دلیل تاثیر آن بر موجودات زنده در یک آب است. آب طبیعی معمولاً حاوی مقداری گاز اکسیژن می‌باشد. اکسیژن در گوارا کردن آب و خوش طعم نمودن آن اهمیت زیادی دارد. زندگی حیوانات و گیاهان آبزی به حداقل غلظت اکسیژن محلول در آب بستگی دارد. ماهی، بیش از سایر جانداران و باکتری کمتر از تمام آبزیان به اکسیژن محلول نیاز دارد. مقدار اکسیژن محلول در آبی که ماهی در آن پرورش می‌یابد، نباید کمتر از 5PPM باشد. در صورتیکه مقدار اکسیژن موجود در آب کمتر از حداقل مجاز برای زندگی جانداران آبزی باشد، آن آب آلوده تلقی می‌شود. تمام موجودات زنده برای انجام متابولیسم و تهیه انرژی جهت رشد و تولید مثل نیاز به اکسیژن به فرم های مختلف دارند. واکنش های هوازی دارای اهمیت خاصی بوده زیرا به اکسیژن آزاد نیاز دارند. تمام گازهای موجود در هوا به مقدارهای مختلف در آب محلولند. نیتروژن و اکسیژن بعلت حلالیت کم در آب مورد توجه می ‌باشند. زیرا با آب فعل و انفعال شیمیائی انجام نداده و حلالیت آن ها مستقیماً به فشار جزئی آن ها بستگی دارد. اکسیژن از گازهایی است که با آب واکنش نمی دهد بنابراین میزان انحلال آن تابعی از قانون هنری است. بالواقع انحلال اکسیژن در آب تابع فشار جزیی آن است. بیشترین میزان انحلال آن در کنار دریا و کمترین آن در ارتفاعات است. همچنین انحلال گاز اکسیژن در آب تابعی از دماست و با افزایش دما میزان انحلال اکسیژن در آب کاهش می یابد. معمولی ‌ترین روش تعیین اکسیژن محلول بر اساس آزاد کردن ید توسط اکسیژن محلول می ‌باشد.
در این صفحه تعداد 1035 مقاله تخصصی درباره اکسیژن محلول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیژن محلول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; D.F.; average detection frequency; D.O.; dissolved oxygen; Dow; octanol-water distribution coefficient; ESI; electrospray ionization; Kow; octanol-water partition coefficient; LOD; limits of detection; LOQ; limits of quantifications; NI; negative electros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; ASP; Percentage of alive spermatozoa; B; Breeders; BW; Octopus total body weight; DF; Dilution factor; DGI; Digestive gland index; DGW; Digestive gland weight; DO; Dissolved oxygen; DS; Differentiation stratum; Ɛ; Extinction coefficient; F; Water flow ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; H2O2; Hydrogen peroxide; Fe2+; Ferrous ion; Fe3+; Ferric ion; R; Free radicals; TOC; Total organic carbon; M; Parent organic compound present at the beginning of the reaction; MX1; Partially oxidized organic: first intermediate; MX2; Partially oxidized or
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; P; phosphorus; ACPM; amended calcium peroxide material; DO; dissolved oxygen; DIP; dissolved inorganic phosphorus; Fe/Al-P; Fe/Al-adsorbed P; Ca-P; Ca-bound P; Res-P; residual phosphorus; Fe; iron; Al; aluminum; Ca; calcium; FDA; fluorescein diacetate; AA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; Aerobic culture; Batch culture; Circulation direct monitoring and sampling system; Denaturing gradient gel electrophoresis; Dissolved carbon dioxide; Dissolved oxygen; Gaseous carbon dioxide; Gaseous oxygen; Sampling; Shake-flask culture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; WNV; West Nile virus; EDIII; envelope protein domain III; C; capsid; E; envelope; NS; nonstructural; IB; inclusion bodies; IMAC; immobilized metal affinity chromatography; IEX; ion exchange; LB; Luria Bertani; TB; terrific broth; IPTG; isopropyl β-d-1-th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; ATZ; Atrazine; COD; Chemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; EPS; Extracellular Polymeric Substances; HMPBR; Hybrid Microalgal Membrane Photobioreactor; HRT; Hydraulic Retention Time; MLSS; Mixed Liquor Suspended Solids; OLRs; Organic Loading Rates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; AASS; anaerobic aerobic sequential system; AD; anaerobic digestion; WW; wastewater; FW; food waste; WAS; waste activated sludge; TS; total solids; VS; volatile solids; COD; chemical oxygen demand; SS; suspended solids; DO; dissolved oxygen; VFA; volatile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; CAR-T; chimeric antigen receptor T-cell; DO; dissolved oxygen; iPSC; induced pluripotent stem cell; MSC; mesechymal stromal cell; PAT; process analytical technology; SS; stainless steel; SU; single-use; Cell therapy; Allogeneic; Autologous; MSC; iPSC; CAR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; dO2; dissolved oxygen; DW; dry weight; HPLC; high performance liquid chromatography; MeJA; methyl jasmonate; PSO; particles swarm optimisation; RSD; relative standard deviation; Modelling; Resveratrol; Plant cell bioreactors; Fed-batch culture; Vitis labr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; anammox (AMX); anaerobic ammonium oxidation; AOB; ammonium-oxidizing bacteria; AS; activated sludge; ASM; AS model; BOD5; 5-d biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred-tank reactor; DO; dissolved oxygen; EUB; eubacte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; Algal-bacterial symbiosis; Genotoxicity reduction; Nitrification-denitrification; Textile wastewater treatment; AP; alkaline phosphatase; BOD; biochemical oxygen demand; β-gal; β-galactosidase; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; HRT; hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; A/O; anoxic/oxic process; AHA; anaerobic hydrolysis and acidification; AOPs; advanced oxidation process; BOD5; 5 d biochemical oxygen demand; CMA; China Metrology Accreditation; CO; catalytic ozonation; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; CSTR; continuous-stirred-tank-reactor; DO; dissolved oxygen; DOC; soluble organic carbon; DN; soluble nitrogen; d; days; EC; electric conductivity; HA; aerated horizontal sub-surface flow wetland; nHRT; nominal hydraulic retention time; ORP; redox potenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; AC; activated carbon; BAF; bioaccumulation factor; BSAF; biota-sediment accumulation factor; DO; dissolved oxygen; EPA; environmental protection agency; GSH; glutathione; HOC; hydrophobic organic compound; LDH; lactate dehydrogenase; LPO; lipid peroxidati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; CL; cluster; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuously stirred tank reactor; DAMO; denitrifying anaerobic methane oxidation; DO; dissolved oxygen; DOC; dissolved organic carbon; GHG; greenhouse gas; GWP; global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; DFe; dissolved iron; GA; gallic acid; DOM; dissolved organic matter; DOC; dissolved organic carbon; DO; dissolved oxygen; ROS; reactive oxygen species; Iron; Phenolic acid; Complex; Photo-stability; Peatland; Geochemical iron cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; o-NPOE; 2-nitrophenyl octyl ether; AEIROF; anodically electrodeposited iridium oxide films; AU; artificial urine; CE; counter electrode; CV; cyclic voltammetry; COP; cyclo-olefin polymer; DBP; dibutyl phosphate; DOS; dioctyl sebacate; DO; dissolved oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; T; temperature; DO; dissolved oxygen; Cond; conductivity; TDS; total dissolved solids; Alk; alkalinity; TWH; total water hardness; N-NO2-; nitrite; N-NO3-; nitrate; P-PO43-; orthophosphate; COD; chemical oxygen demand; SE; standard error; M-W U-test; Man-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; BCF; Bioconcentration factor (e.g. root concentration vs. soil concentration); COD; Chemical oxygen demand; CW; Change in weight; DO; Dissolved oxygen; DW; Dry weight; EC; Electrical conductivity; FW; Fresh weight; GRO; Gentle remediation options; ICP-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; Bioreactor; Electrochemical sensors; Optical sensors; Capsule technology; pH; Dissolved oxygen; Temperature; Microfabrication; Process analytical technology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن محلول; AOB; ammonium oxidizing bacteria; ANAMMOX; anaerobic ammonium oxidation; CANON; complete autotrophic nitrogen removal over nitrite; DO; dissolved oxygen; HRT; hydraulic retention time; NOB; nitrite oxidizing bacteria; PDE; partial differential equation; P