آشنایی با موضوع

هنگامی که باد به موازات یک خط ساحلی ضربه می زند، آب های سطحی در دریایی تحت فشار قرار می گیرند و آب از پایین به سمت بالا حرکت می کند تا جایگزین آب های بالا شوند. حرکت رو به بالا این آب عمیق و خنک تر، خیزش آب نامیده می شود. خیزش آب در اقیانوس و در امتداد خط ساحلی رخ می دهد. فرآیند معکوس، به نام "downwelling" نیز رخ می دهد زمانی که باد باعث ایجاد آب های سطحی در کنار خط ساحلی می شود و آب سطحی در نهایت به سمت پایین فرو می رود. این آب سرشار از مواد مغذی با حرکت به سوی سطح رشد و تولید مثل فرآورنده‌های نخستین مانند فیتوپلانکتونها را افزایش می شدهد. با توجه به زیست توده فیتوپلانکتون‌ها و وجود آب خنک در این مناطق نواحی ای که خیزش آب در آن صورت گرفته می‌توانند به وسیله مشاهده دمای خنک سطح دریا و تمرکز بالای کلروفیل آ شناسایی شوند. دسترسی بیشتر به نواحی ای که خیزش آب در آن پدید می‌آید منجر به بالا رفتن سطح فرآوری نخستین و در نتیجه آن رشد تولید صنعت شیلات می‌شود. تقریباً ۲۵ درصد از کل شیلات دریایی جهان از پنج ناحیه خیزش آب انجام می‌شود که فقط ۵ درصد از کل اقیانوس‌ها را تشکیل می‌دهند. ساز و کار: سه محرک اصلی که با همدیگر پدیده خیزش آب را ایجاد می‌کنند عبارتند از باد، اثر کوریولیس و ترابرش اکمن. در فرایند خیزش آب، باد در امتداد ساحل روی سطح دریا و در جهت مشخص می‌وزد که در نتیجه آن برهم کنش باد-آب پدید می‌آید و در نتیجه این برهم کنش آب در یک زاویه ۹۰ درجه با جهت طبق نیروی کوریولیس و ترابرش اکمن حرکت می‌کند. ترابرش اکمن باعث می‌شود که لایه سطحی آب با زاویه ۴۵ درجه از سمت آب حرکت کند و برخورد میان آن لایه و لایه زیر آن باعث می‌شود که لایه جایگزین در آن جهت حرکت کند. این برهم کنش سبب حرکت مارپیچی آب به سوی پایین می‌شود. سپس نیروی کوریولیس تعیین می‌کند که اب به کدام سو حرکت کند. در نیمکره شمالی آب به سمت راست جهت باد ترابرده می‌شود و در نیمکره جنوبی به سمت چپ. انواع خیزش آب: خیزش‌های اصلی آب در اقیانوس با انشعاب جریان‌هایی مربوط است که آب‌های ژرف تر، سردتر و مغذی تر را به سطح آب می‌آورند. دست کم پنج نوع خیزش آب وجود دارد: خیزش آب ساحلی، خیزش آب با مقیاس گسترده در مرکز اقیانوس، خیزش‌های آب گردابی، خیزش آب توپوگرافیک و خیزش آب پراکنده و گسترده در مرکز اقیانوس.
در این صفحه تعداد 726 مقاله تخصصی درباره خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Large eddy simulation; Ekman pumping; Mixed layer; Persian gulf; Ekman layer; Upwelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Heavy minerals; Organic carbon; Upwelling; Mössbauer spectroscopy; Hydrodynamics; Sediment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Upwelling; Larval retention; Convergence zone; Banc d'Arguin; Canary Current Upwelling Ecosystem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Coastal waters; Benthic ecology; Condition index; Mytilus galloprovincialis; Gibbulla umbilicalis; Patella depressa; RNA/DNA ratio; Satellite remote sensing; Upwelling; Submarine groundwater discharges;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Ocean acidification; Pacific Arctic; Arctic Ocean; East Siberian Sea; Chukchi Sea; Beaufort Sea; Transport; Arctic Rivers; Sea Ice; Respiration; Upwelling; Biological vulnerability; Community resilience;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Microplastic; Sub-surface waters; Upwelling; Atlantic Ocean; Marine debris;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Coastal oceanography; Wind-driven circulation; Upwelling; Diurnal variability; Topography; Inner-shelf circulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Southern Subarea of the Caribbean Sea LME; Venezuela; Upwelling; Fishing production; Coral reefs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Dinoflagellate cysts; Bay of Bengal; River discharge; Productivity; Upwelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Phosphorus geochemistry; Nutrient cycling; Continental shelf; Upwelling; Hypoxia; Biomineralization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Indian Ocean; Boundary currents; Monsoon; Southwest Monsoon; Northeast Monsoon; Southeast Monsoon; Upwelling; Downwelling; Transport; Nutrients; Chlorophyll; Primary production; Zooplankton; Fish;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Metals; Metalloids; Persistent organic pollutants; Nutrients; Algal blooms; Gulf of California; Plastics; Pesticides; Upwelling; Harmful algal blooms; Macroalgal blooms; Nitrogen isotopes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Gas transfer velocity; Air-sea oxygen flux; Eddy covariance; Upwelling; Breaking waves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خیزش آب یا پدیده بالاآمدگی یا فراز جوشی; Three-dimensional current sensor; Flow around ball; Flow around disc; Upwelling;