آشنایی با موضوع

خارج کردن آب اضافی زیرزمینی، سطحی و رواناب از یک سازه یا از یک منطقه توسط نیروی ثقل یا پمپاژ به منظور جلوگیری کردن از مزاحمت این آب اضافی یا جلوگیری از زیان ناشی از آن را به طور عام زهکشی(Drainage) می‌گویند. تعریف فائو از زهکشی، خارج ساختن آب و نمک‌های قابل حل از سطح و زیر سطح مزرعه به منظور تسهیل رشد گیاه است. زهکشی اراضی علی الاصول برای دو هدف اساسی ممکن است به کار گرفته شوند که عبارتند از: 1. احیاء آن دسته از اراضی ها که تا به حال غیر قابل استفاده بوده اند و مهیا کردن آنها برای زراعت این نوع زهکشی اراضی به منظور توسعه افقی گویند. 2. بهبود وضعیت زهکشی در اراضی کشاورزی موجود که در واقع زهکشی به منظور توسعه عمودی می باشد. نیاز به زهکشی یک مسأله پویا و دینامیکاست زیرا باگسترش خواه نا خواه برخی اراضی نیاز به زهکشی پیدا خواهند کرد آمار موجود نشان میدهد که در مقیاس جهانی حدود 3/2 دیم و دارای زهکشی طبیعی بوده و احتیاج به پیاده کردن طرح های زهکشی در آنها نیست ولی 3/1 اراضی مفرط نیاز به زهکشی دارند به عبارتدیگر 400 میلیون هکتار از اراضی دیم جهان نیاز به زهکشی دارند در حالیکه هم اینک فقط 150-100 میلیون هکتار آنها زهکشی می شوند. در زمین های آبی که نیاز به زهکشی دارند در مقایسه با اراضی دیم بمراتب بیشتر است زیرا فقط 50-25 میلیون هکتار یعنی 10تا 20 درصد کل اراضی آبی زهکشی می شوند که این مقدار بسیار کمتر از حد نیاز است. امروزه زهکشی نقش بسیار گسترده تری پیدا کرده است به طوریکه هدف آن فقط خارج ساختن آب اضافی از زمین نیست بلکه مسایلی مانند احیاء یا شیرین کردن اراضی، مدیریت آب،مسایل مربوط به محیط زیست و یا کیفیت آب نیز از جمله وظایفی است که در اجرای طرحهای زهکشی مد نظر قرار می گیرند. علاوه براین امروزه زهکشی فقط برای این انجام نمی شود که محصول افزایش یابد بلکه پایین آوردن هزینه تولید، فراهم آوردن شرایطی برای تولید محصولات متنوع، بهبود وضعیت اقتصادی،اجتماعی و بهداشتی زارعین و یا امثال آن نیز می تواند از اهداف زهکشی باشد. احداث اولین شبکه‌های نوین آبیاری و زهکشی در دهه ۱۳۱۰ در جنوب کشور صورت گرفت و اولین زهکش روباز با استفاده از ماشین در حوالی سال ۱۳۳۵ در شاوور خوزستان ساخته شد. در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ اولین شبکه زهکشی زیرزمینی با استفاده از لوله‌های سفالی در دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران) واقع در ملّاثانی (رامین) اهواز در وسعتی حدود ۵۰۰ هکتار با نیروی کارگری به اجرا در آمد. در همین سال‌ها بود که اولین ماشین زهکشی وارد کشور شد. اولین طرح بزرگ زهکشی به وسعت ۱۱۰۰۰ هکتار در هفت تپه به اجرا درآمد. سپس زهکشی اراضی شرکت کشت و صنعت کارون و همزمان با آن زهکشی اراضی آبخور سد وشمگیر در گرگان آغاز شد. دشت‌های مغان، دالکی در بوشهر، زابل، میان‌آب، بهبهان، طرح‌های هفت‌گانه توسعه نیشکر در خوزستان از جمله طرح‌های بزرگ دیگری هستند که اجرای آنها به اتمام رسیده است.
در این صفحه تعداد 755 مقاله تخصصی درباره زهکشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده زهکشی
مقالات ISI زهکشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زهکشی; Land subsidence; Water table; Coastal aquifer; Land subsidence monitoring; Drainage; Primary consolidation; Aquifer stratigraphy; Sediment compaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زهکشی; BER; bio-electrochemical reactor; DE; denitrification efficiency; SS; stainless steel; C; carbon; Bio-electrochemical reactor; Woodchip bioreactors; Denitrification; Electrical stimulation; Nitrate; Drainage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زهکشی; WF; Water footprint; blue WF, WFblue; Blue water footprint; green WF, WFgreen; Green water footprint; grey WF, WFgrey; Grey water footprint; ET; Evapotranspiration; WD; Field water depth; IW; Irrigation water; D; Drainage; PERC; Percolation; IE; Irrigatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زهکشی; Bombay; Mumbai; Heptanesia; South Asia; Land reclamation; Drainage; East India Company; Portuguese empire; Colonialism; Environmental history; Cartographic history; Geosophy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زهکشی; Biliary; Drainage; Surgery; Temporary Stent; ACCS; Amsterdam Cholestatic Complaints Score; ALP; alkaline phosphatase; ASGE; American Society for Gastrointestinal Endoscopy; AST; aspartate aminotransferase; CI; confidence interval; DS; dominant stricture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زهکشی; IF; Impact factor; JCR; Journal Citation Report; N; Nitrogen; N2; Dinitrogen gas; N2O; Nitrous oxide; NH3; Ammonia; NH4+; Ammonium; NO2−; Nitrite; NO3−; Nitrate; Agriculture; Drainage; Environmental impact; Fertilizer; Groundwater; Scopus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زهکشی; Lymphadenitis; Mycobacteria; Non-tuberculous mycobacteria; Macrolides; Lymph node excision; Drainage; Linfadenitis; Micobacteria; Micobacteria no tuberculosa; Macrólido; Exéresis nódulo linfático; Drenaje;