آشنایی با موضوع

سبزینه یا کلروفیل، رنگدانه‌ای سبزرنگ است که در اکثر گیاهان، خزه‌ها و سیانوباکتری‌ها یافت می‌شود. سبزینه بخش اعظم نور آبی و قرمز را جذب و نور سبز و زرد را از بین طیف‌های الکترومغناطیسی منعکس می‌کند. رنگ سبز گیاهان به دلیل انعکاس نور سبز از کلروفیل‌هاست. وظیفهٔ سبزینه، نورساخت (فتوسنتز) در یاخته است که گیاه را قادر می‌سازد از نور خورشید انرژی کسب کند. ماده ای شیمیایی است که تقریباً در برگ و ساقه تمام گیاهان و جود دارد و رنگ آنها را سبز می‌کند. گیاهان، برای ساختن غذایشان به کلروفیل نیاز دارند. نور خورشیدی که روی برگ درختان می تابد، با کلرو فیل واکنش می دهد تا دی اکسید کربن موجود در هوا و آّب مکش شده به وسیله ریشه گیاه از زمینتبدیل کند. انواع کلروفیل در گیاهان تمام گیاهان فتوسنتز کننده دارای کلروفیل a هستند ولی وجود کلروفیلهای کمکی (فرعی) مثل b، c و d بستگی به نوع گیاه دارد. مثلا در گیاهان عالی معمولا کلروفیل b دیده می‌شود. در حالی که در جلبکهای سبز- آبی و قهوه‌ای و سرخ این کلروفیل وجود ندارد. رنگیزه‌های کلروفیل موجود در باکتریهای فتوسنتز کننده را باکتریو کلروفیل می‌نامند و دو نوع a و b از آن یافت می‌شود. نسبت انواع کلروفیلها در گیاهان در بیشتر گیاهان نسبت کلروفیل a به کلروفیل b بر حسب شدت نور که بر گیاه می‌تابد تغییر می‌کند. مثلا میانگین این نسبت در گیاهان آلپی (گیاهان گروههای آلپ) که در معرض نور شدید هستند حدود 5/5 است در صورتی که در گیاهان سایه پسند و گریزان از نور این نسبت 3/2 است. طیف جذبی کلروفیلها اگر نور تک رنگی به طول موجهای مختلف حاصل از منشوری را روی برگ سبزی بتابانیم و شدت فتوسنتز را در طول موجهای مختلف اندازه بگیریم، معلوم می‌شود که تاثیر نور آبی (با طول موجی نزدیک به 420 نانومتر) و نور سرخ (با طول موجی نزدیک به 680 - 670 نانومتر) به حد بیشینه بوده و تاثیر نور سبز با ( طول موجی حدود 600 - 500 نانومتر) به حد کمینه است. این طیف کنشی در رابطه با طول موج در مورد کلروفیل که رنگیزه عمده کلروپلاست در گیاهان است ظاهرا با خواص جذبی یا، به عبارت بهتر طیف جذبی نور ارتباط دارد. زیرا کلروفیل وقتی از برگ استخراج می‌شود دقیقا همان طول موجهایی را که به بیشترین وجه در فتوسنتز موثرند به مقدار زیاد جذب می‌کند. از مقایسه طیف جذبی رنگیزه‌های کلروفیل با طیف کنشی آن معلوم می‌شود که کلروفیلهای a و b و کارتنوئیدها در جذب نور برای فتوسنتز دخالت دارند. بعضی از این رنگیزه‌ها تنها نقش گیرنده انرژی نوری را ایفا می‌کنند و بطور غیر مستقیم با انتقال انرژی خود به رنگیزه‌های اصلی که مستقیما در تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی عمل می‌کنند نقش کمکی دارند.
در این صفحه تعداد 1897 مقاله تخصصی درباره سبزینه یا کلروفیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سبزینه یا کلروفیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; ABTS; 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; Chl; chlorophyll; CRD; complete randomized design; DMF; N, N-dimethylformamide; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP; ferric reducing antioxidant power; FW; fresh weight; TF; total flav
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; Chl; chlorophyll; CMP; cell membrane permeability; C; control plants; Fv/Fm; maximum quantum yield of photosystem II; Fo; minimum fluorescence; Fm; maximum fluorescence; Fs; steady-state fluorescence of light adapted samples; Fm′; maximum fluorescence o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; Chl; chlorophyll; Fv/Fm; potential quantum yield; NPQ; non-photochemical dissipation of absorbed energy; Pfr/Ptotal; proportion of phytochrome in its far-red light absorbing form; PPFD; photosynthetic photon flux density; ΦPSII; quantum yield of photosys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; AA; aminolevulinic acid; ABA; abscisic acid; CKs; kinetin; DW; dry weight; GA; gibberellic acid; GLU; glutamic acid; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; PGR; plant growth regulator; RWC; relative water content; SRE; simulated retail environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; ascorbic acid; betalain; carotene; chlorophyll; β-cyanins; β-xanthins; total antioxidant capacity; foliage yield; correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; Chlorophyll; Chlorosome; Electronic absorption spectrum; Photosynthetic light-harvesting antenna; Steric factor; Supramolecular chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; Citrus hystrix; Citrus aurantifolia; Volatiles; Antioxidants; NMR shifts; Polyph; polyphenols; GAE; gallic acid equivalent; CE; catechin equivalent; Flavan; flavanols; Flavon; flavonoids; Vit C; vitamin C; Anthoc; anthocyanins; CGE; cyanidin-3-glucoside e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; Mx; multiplex; Chl; chlorophyll; ANTHR; log(1/Chl-fluorescence_R); ANTHRG; log(Chl-fluorescence_R/Chl-fluorescence_G); R; red light; G; green light; Anths; anthocyanins; CdG; Casale del Giglio; CB; Castello Banfi; ME; Merlot; PV; Petit Verdot; SH; Syrah;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; DAP; days after planting; SPAR; Soil-Plant-Atmosphere-Research; VL; vine length; NOD; node number; LA; leaf area; LW; leaf weight; SW; stem weight; RW; root weight; TD; total dry weight; SR; storage root; LRL; longest root length; RCL; cumulative root len
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; MS; Murashige and Skoog; NAA; 1-naphthaleneacetic acid; BAP; 6-benzylaminopurine; ANOVA; analysis of variance; SE; standard error; qPCR; quantitative polymerase chain reaction; bp; base pair; Chl; chlorophyll; UV; ultra violet; cDNA; complementary DNA; Cu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; Alfalfa; Non-uniform salinity; Split-root system; Na+ efflux; Antioxidant defense; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; DW; dry weight; HKT1; high-affinity potassium transporter; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NMT; non-invasive micro-test tech
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; Ag+; AgNPs; Photosystem II; Chl a fluorescence kinetics; Triticum aestivum; Helianthus annuus; ABS; absorbed energy flux; Chl; chlorophyll; CSo; cross section or leaf area; DIo; energy flux dissipated as heat; EDX; energy dispersive X-ray; ETo; electron t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; ANOVA; analysis of variance; AsA; ascorbic acid; APX; ascorbate peroxidase; Car; carotenoid; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; CRD; completely randomized design; DW; dry weight; EC; electrical conductivity; EL; electrolyte leakage; FW; fresh weight; HCA; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; ABTS; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ANOVA; analysis of variance; BF; blue film; Car; carotenoids; Chl; chlorophyll; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; CIred-edge; chlorophyll index red edge; CRI700; carotenoid concentrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; arf; auxin response factor; chl; chlorophyll; cin; cincinnata; cuc; cup-shaped cotyledon; ein; ethylene insensitive; ebf; ein3-binding F box protein; ER; endoplasmic reticulum; grf; growth-regulating factor; JA; jasmonic acid; knox; knotted1-like homeobox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزینه یا کلروفیل; BS; bundle sheath; BN-PAGE; blue native polyacrylamide gel electrophoresis; CET; cyclic electron transport; Chl; chlorophyll; DDM; n-dodecyl β-d-maltoside; EACA; 6-aminohexanoic acid; FWHM; full width to the half maximum band; LEF; linear electron flow;