آشنایی با موضوع

فوتو اپیدیا یا دوره نوری(به انگلیسی: Photoperiod)واکنش گیاه نسبت به مدت زمان تابش متوالی نور را فتوپریودیسم گویند. اصولاً گیاهان مختلف برای گلدهی به طول روزهای مختلفی احتیاج دارند، و از این جنبه به سه گروه زیر تقسیم شده اند. الف: گیاهان روز کوتاه: (Short day plants -SDP) گیاهان روز کوتاه برای گلدهی به روز کوتاه، و در واقع به شب بلند نیاز دارند. بنابراین می توان آنها را شب بلند نامید. چنین گیاهانی اگر طول شب از حد معینی کوتاه تر باشد گل نخواهند داد (مانند داودی). طول مدت تاریکی ممکن است بر حسب انواع مختلف از 13 تا 16 ساعت متغیر باشد. ب: گیاهان روز بلند: (Long day plants-LDP) گیاهان روز بلند برای گلدهی به روز بلند و شب کوتاه احتیاج دارند. بنابراین آنها را می توان شب کوتاه نامید. طول شب برای آنها نباید از حد معینی بلند تر باشد (مانند کاهو و سیب زمینی). پ: گیاهان بی تفاوت: (Day neutral plants-DNP)اینگونه گیاهان به طول روز یا شب حساس نبوده و در هر طول روزی قرار گیرند گل می دهند (مثل گوجه فرنگی). غیر از این سه گروه که شامل تعداد بسیار زیادی از گیاهان روی زمین است گروه های کوچک تری نیز وجود دارد که برای گلدهی به شرایط نوری خاص احتیاج دارند، به شرح زیر: ت: گیاهان روز بلند غیر الزامی: (Non-obligat-LDP)اینگونه گیاهان نیز در هر شرایط نوری گل می دهند ولی در صورتی که در شرایط روز بلند قرار گیرند بهتر گل می دهند ( مانند اطلسی). ث: گیاهان روز کوتاه غیر الزامی: (Non-obligat-SDP)اینگونه گیاهان در هر شرایط نوری گل می دهند ولی وقتی طول روز کوتاه باشد بهتر و بیشتر گل می دهند (مثل بعضی از انواع داودی). غیر از اینها دو دسته دیگر نیز وجود دارند که یکی را گیاهان روز کوتاه – روز بلند و دسته دیگر را گیاهان روز بلند – روز کوتاه می نامند. دسته اول برای گلدهی ابتدا به چند چرخه شبانه روزی نیاز دارند که در آن طول روز کوتاه باشد سپس به چند چرخه روز بلند نیازمندند(Scabiosa مثل گیاه گوشتی اسکابیوزا). دسته دوم، بر عکس، ابتدا به چند چرخه روز بلند و پس از آن به چند مرتبه روز کوتاه احتیاج دارند تا به گل بنشینند ( Bryophllum مثل گیاه گوشتی برگیا). وقتی طول شب و روز برای گلدهی مناسب باشد چنین دوره ای را چرخه گل انگیز(Inductive cycle) می نامند و بر عکس اگر طول شب و روز برای گل دادن مناسب نباشد چنین دوره ای را چرخه ناگل انگیز(Non- Inductive cycle) نامند. اهمیت فتوپریودیسم فتوپریودیسم در کاملترین حالت برای پایان دادن به طرح‌ریزی گل که با بهاره کردنشروع شده دخالت می‌کند در بسیاری از گیاهان مناطق معتدل کسب استعداد تشکیل گل فقط از طریق تحولی که معمولا بوسیله سرمای زمستانی حاصل می‌شود و آن را بهاره کردن می‌گویند انجام پذیر است. بعد از بهاره شدن هیچگونه تحول آشکار در مریستم رویشی که استعداد تشکیل گل را بدست آورده بود، دیده نمی‌شود. پس از واکنش فتوپریودیک، طرحهای اولیه گل تشکیل می‌شوند. پس از پایان طرح ‌ریزی اکنون کافی است که شرایط مناسب رشد آنها فراهم باشند. بویژه آنکه خفتگی وجود نداشته باشد تا گیاه به گل بنشیند. تنوع واکنشهای گیاهان به تناوب نوری که بسیاری از آنها نسبت به آن غیر حساس هستند موجب می‌شود که فتوپریودیسم نتواند به عنوان یک خصلت سازشی لازم برای گیاهان مناطق معتدل که در آنها نابرابری روزها و شبها تابع آهنگ سالانه در نظر گرفته شود، ولی یک عامل اصلی برای تقویم گیاهی محسوب می‌گردد. از نظر عملی فتوپریودیسم برای تسریع و یا کند کردن تشکیل گل بکار می‌رود. مکانیزم فتوپریودسم اگر دوره تاریکی را در گیاهان کوتاه روز کم کنیم، تاثیر نور قرمز را که طول موجی حدود 660 میلی ‌میکرون دارد و در آنها کاملا مثبت است. اما اگر به جای نور قرمز، نور مادون قرمز که طول موجی حدود 730 میلی ‌میکرون دارد، بر آنها بتابانیم، تاثیر نور قرمز را کاملا خنثی می‌کند. و این حالت مانند این خواهد بود که گیاه هرگز در معرض نور قرمز قرار نگرفته است. اگر نور قرمز مادون قرمز چندین بار و پی‌در‌پی به گیاه تابانده شوند، گیاه به آخرین تابش واکنش نشان می‌دهد. این تجریه سبب تشخیص دو نوع رنگیزه به نام فیتو کروم که به صورت پروتئین خالص نور قرمز و نور مادون قرمز را جذب می‌کنند در گیاهان گردید. علامت اختصاری pr را به فیتوکروم جذب کننده نور قرمز و pfr را برای فیتوکروم جذب کننده نور قرمز دور مطرح کرده‌اند. تابش نور قرمز pr را به pfr تبدیل می‌کند و تابش نور قرمز دور، pfr را به pr تبدیل می‌کند. فیتوکروم در شکل pfr فعال است و واکنشهای تحت تاثیر نور قرمز به آن ارتباط دارد که در واقع همان تسریع پدیده گل دادن با واکنشهای ناشی از pfr است.
در این صفحه تعداد 992 مقاله تخصصی درباره فوتو اپیدیا یا دوره نوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فوتو اپیدیا یا دوره نوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.