آشنایی با موضوع

اسید آبسزیک(به انگلیسی: abscisic acid) یک هورمون گیاهی مهم با شناسه پاب‌کم ۵۲۸۰۸۹۶ است. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای بی‌رنگ است. این فیتوهورمون در بازدارندگی رشد گیاهان مؤثر است. اسید آبسیزیک (ABA) از سایر بازدارنده‌های طبیعی گیاهان حدود یکصد مرتبه قویتر است و فرایندهایی مانند رکود بذرها، جوانه‌ها و نیز ریزش اندام‌ها را کنترل می‌کند. سقوط برگ چه به صورت خزان کردن وچه به علت پیری (برگهای پایا)، بستگی به تشکیل منطقه جداگر آن در قاعده دمبرگ دارد. تشکیل لایه جدا کننده برگ در دمبرگ ناشی از اثر اکسین است که در انتهای جوانه حاصل می شود و از آنجا به دمبرگ میرسد اگر اکسین را به طریقی از پهنک برگ به منطقه لایه جداگر برسانیم مانع از تشکیل لایه مزبور می شویم. مطالعات بیشتر در این زمینه نشان داده غیر از اکسین ترکیبات دیگری نیز سقوط برگ را تسریع می کنند. وقتی سن برگ بالا می رود اکسین قابل انتشار در آن ابتدا کاهش پیدا کرده سپس کاملاً از بین می رود، از این پس منطقه جدا کننده برگ از ساقه تحت تاثیر اکسین حاصل از جوانه قرار می گیرد. در جریان این تحولات در برگ، ماده جدید دیگری نیز در گیاه که موحب پیری و مرگ برگها میشود به وجود می آید. این ماده که همان اسید آبسیزیک است علاوه بر تحریک و تسریع سقوط برگها، تا حدودی نیز مانع از برخی اعمال حیاتی مانند رشد و نمو که تحت کنترل لاکسین ها و جیبرلین ها و ستیوکینین ها قرار دارد، می شود. اثرات هورمون ابسیزیک کمک به ریزش: بررسی‌ها نشان داده است که هورمون‌های دیگر بخصوص IAA (اسید اندول استیک) و اتیلن در کنترل ریزش با ABA عکس العمل متقابل دارند کمک به خواب جوانه: اسید آبسیزیک عامل خواب جوانه زدن بذر ها می باشد جلوگیری از سبز شدن بذر: اسید آبسیزیک اثر هورمون‌های جیبرلین و سیتو کنین را در کمک به سبز شده بذر خنثی می‌کند. کند ساختن رشد و پیری: اسید آبسیزیک رشد انواع بسیاری از بافتها و اندامهای گیاهی مانند برگها، کولئوپتیل‌ها، ساقه‌ها، محور زیرلپه‌ای و ریشه‌های را کند نموده؛ و پیری اندامهای گیاهی را به لحاظ تسریع و تجزیه کلرفیل را به تاخیر می اندازد تسریع در تشکیل ریشه: اسید آبسیزیک با خنثی کردن اثر اثر جیبرلین که مانع ریشه زایی می‌شود باعث تسریع در ریشه زایی می‌شود. اثر در گل دادن: این هورمون در گیاهان روز بلند باعث توقف در گلدهی شده و در گیاهان روز کوتاه دارای اثرات متفاوت می‌باشد. کاربرد اسید آبسیزیک در باغبانی ۱- در ریزش برگ‌ها و میوه‌ها رابطه با آکسین‌ها وجود دارد. ۲- خنثی کردن چیرگی انتهایی و جلوگیری از رشد جوانه‌های انتهایی در مواردی که بر اثر اسید آبسیزیک حاصل می‌گردد به دلیل اثر متقابل این ماده با آکسین می‌باشد. ۳- اسید آبسیزیک در گیاهانی که در طول روز کوتاه غده‌های خود را گسترش می‌دهند اثر مفیدی در تحریک غده زایی ایفاد می‌نماید. ۴- اسید آبسیزیک با سایتو کنین‌ها به دلیل اثر متقابل در یاخته‌های محافظ بسته شدن روزنه‌های را ایجاد می‌کند که هورمون تنش به هم دلیل به آن گفته می‌شود. این هورمون بطور گسترده در گیاهان وجود دارد و از سایر بازدارنده های طبیعی گیاهان حدود یکصد مرتبه قویتر است و فرآیند هایی مانند رکود بذرها، جوانه ها و نیز ریزش اندام ها را کنترل می کند. این اعمال مشخصاً به همراهی سایر هورمون ها انجام می پذیرد. بدین معنا که عوامل محیطی مانند کمبود مواد معدنی، خشکی خاک، روزهای کوتاه و سردی هوا که باعث ایجاد رکود می شوند باعث افزایش اسید آبسیزیک و کم شدن جیبرلین ها نیز می شوند و عواملی ماند روزهای بلند و سرمای زمستانه که رکود را از بین می برند عکس این عمل را انجام می دهند. (میزان اسید آبسیزیک در گیاه تحت تاثیر کمبود آب، اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز گیاه می باشد. ) تغییرات سریع غلظت از مشخصات خاص این بازدارنده است بدین معنی که وقتی گیاه تحت تاثیر کمبود های آب، اکسیژن و مواد غذایی قرار بگیرد. میزان اسید آبسیزیک به سرعت بالا می رود و پس از برطرف شدن طی دو روز به حالت عادی بر می گردد. چون در ترکیب ساختمان این ماده عامل اسیدی وجود دارد ان را آبسیزیک اسید Abscisic acid (ABA) می نامند و این ماده به عنوان یک بازدارنده رشد گیاهی معرفی گردیده است.
در این صفحه تعداد 1214 مقاله تخصصی درباره اسید آبسزیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اسید آبسزیک
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; ACC; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid; AQP; aquaporin; Kr; root hydraulic conductance; Lpc; cell hydraulic conductivity; Lpr; root hydraulic conductivity; NIP; nodulin 26-like intrinsic protein; NO; nitric oxide; PIP; plasma membr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; BA; 6-benzyladenine; ABA; abscisic acid; MS; Murashige-Skoog; PGR; plant growth regulator; Agave; Embryogenic callus; Plant regeneration; Somatic embryos; Tissue culture;
مقالات ISI اسید آبسزیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABI; alternate bearing index; ABA; abscisic acid; AFL2; apple floricula/lfy; AP; apetala; BBI; biennial bearing index; BFT; brothers of ft; CiFT; citrus flowering locus T; CO; constans; DEGs; differentially expressed genes; FI; flower induction; FLC; flow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Abscisic acid; Carbonyl compound; Freshness assessment; Metabolomics; Soybean sprouts; Abscisic Acid (PubChem CID5375199); Acetonitrile (PubChem CID6342); Butylated Hydroxytoluene (PubChem CID31404); Chloroform (PubChem CID6212); Dansyl hydrazine (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; HYb; β ring-Hydroxylase; HYe; ε ring-Hydroxylase; LCYb; lycopene-β-cyclase; LCYe; lycopene-ε-cyclase; NCED2; nine-cis-epoxycarotenoid dioxygenase; PDS; phytoene desaturase; PSY; phytoene synthase; VDE; violaxanthin de-epoxidase; ZD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; ACC; 1-aminocyclopropane-l-carboxylic acid; ACS; 1-aminocyclopropane-l-carboxylate synthase; ACO; ACC oxidase; Asp; aspartic acid; BR; brassinolide; cDNA; complementary DNA; CK; cytokinin; CTR1; constitutive triple response 1; DAS; day
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; AA; aminolevulinic acid; ABA; abscisic acid; CKs; kinetin; DW; dry weight; GA; gibberellic acid; GLU; glutamic acid; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; PGR; plant growth regulator; RWC; relative water content; SRE; simulated retail environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; ANT; adenine nucleotide transporter; cDNA; DNA complementary to RNA; DDRT-PCR; differential display reverse transcription-polymerase chain reaction.; DNase; deoxyribonuclease; dNTP; deoxyribonucleoside triphosphate; DTT; dithiothreitol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; 0N; no nitrogen applied; MN; normal nitrogen practice; HN; higher nitrogen application; PI; panicle initiation; Z; Zeatin; ZR; Zeatin riboside; IAA; indole-3-acetic acid; ABA; abscisic acid; DAT; days after transplanting; Rice (Oryza sativa L.); Irrigatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; HMG-CoA reductase; Phospholipid sterol acyltransferase; Drought tolerance; Rice; HMGR; 3-Hydroxy-3-methyl glutaryl CoA reductase; PSAT; Phospholipid: sterol acyltransferase; ABA; Abscisic acid; RWC; Relative water content; MSI; Membrane stability index; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; A; CO2 assimilation; ABA; abscisic acid; DAS; days after sowing; DW; dry weight; E; water transpiration; FW; fresh weight; GAs; gibberellins; GID1; GIBBERELLIN-INSENSITIVE DWARF 1; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Ascophyllum nodosum extract; Tomato; Drought stress; Dehydrin; Osmolytes; Plant biostimulant; Abiotic stress tolerance; 2-ME; 2-mercapthoethanol; ABA; abscisic acid; ANE; Ascophyllum nodosum extract; DW; dry weight; EBIC; European Biostimulant Industry Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Proteomics; Soybean; Plant-derived smoke; Flooding recovery; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; ABA; abscisic acid; KAR; karrikin; qRT-PCR; quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; 6-[(3-methylbut-2-en-1-yl)amino]purine; N6-isopentenyladenine; Isoprenoid; Cytokinin; Fluorescent label; Fluorescent probe; Linker; Competitive receptor bioassay; ARR5:GUS; Live cell confocal microscopy; ABA; abscisic acid; 2-AmEtAm; 2-aminoethylamino-; 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; DEGs; Differentially expressed genes; RPKM; Reads per kilobase per million mapped reads; GO; Gene Ontology; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; IAA; Auxin; CK; Cytokinin; SSH; Suppression subtractive hybridization; N. tabacum; Nicotiana tabacum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; Abscisic acid; AFPs; Antifreeze proteins; AGPs; Arabinogalactan proteins; ATG; Autophagy; CDPKs; Ca2+-dependent protein kinases; CIPKs; CBL-interacting protein kinases; CAX; Ca2+/H+ exchangers; ICE1; Inducer of CBF expression 1; CBFs; C-repeat bindin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Γ*; CO2 compensation point in the absence of respiration in the light; Ψ; leaf water potential; Ψpd; leaf water potential at predawn; Ψmd; leaf water potential at midday; δ13C; C-isotope composition; ABA; abscisic acid; Anet; net photosynthetic rates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; DAA; days after anthesis; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; SUT; sucrose transporter; Fv/Fm; maximum fluorescence quantum yield of photosystem II; HTS; high temperature susceptible mutant; NIPP; Nipponbare; NSC; nonstructural carbohydrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; 1-MPC; 1-methylcyclopropene; ABA; abscisic acid; ACO1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase; ACS1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase; AM; amylose; ANS; anthocyanidin synthase; ASE; artificial spurs extinction; AP; amylopectin; BA; 6-benzylad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; DTGs; differentially transcribed genes; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; POD; peroxidase; CAT; catalase; APX; ascorbate peroxidase; GR; glutathione reductase; COG; clusters of orthologous groups; FDR; false disc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Cotton (Gossypium hirsutum L.); Floral bud; Hormones; Plant growth regulators; Sucrose; ABA; abscisic acid; 6-BA; N6-benzyladenine; CTKs; cytokinins; DPC; dimethyl piperidinium chloride; DW; dry weight; ES; early stage of floral bud differentiation; GA3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Arbuscular mycorrhizal fungi; Combined drought and heat stress; Heat stress; Stress tolerance; Tomato plant; Water deficit; ABA; abscisic acid; AM; arbuscular mycorrhizal; CAT; catalase; JA; Jasmonate; MDA; malondialdehyde; POD; peroxidase; PSII; photosys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; ABI; ABA-insensitive; AIM/LIR; ATG8-interacting motif/LC3-interacting region; AREB/ABFs; ABRE-binding protein/ABRE-binding factor; ARM; armadillo repeat; Atg8; autophagy-related 8; BAG6; BCL-2 associated athanogene 6; BiPs; lumenal bin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Auxin metabolism; Brassica rapa ssp. pekinensis; Growth inhibition; Reactive oxygen species; Short-term salinity stress; Stress hormones; Principal component analysis; AA; ascorbic acid; ABA; abscisic acid; ANT; anthranilate; APX; ascorbate peroxidase; CA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Cytosinpeptidemycin; SRBSDV; Plant resistance; Label-free proteomic; RT-qPCR; Enzymatic activity; SRBSDV; Southern rice black-streaked dwarf virus; WBPH; white-backed planthopper; ABA; abscisic acid; DTT; dithiothreitol; FDR; alse discovery rate; GO; Gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Phosphatidic acid; Diacylglycerol kinase; Phospholipase D; Membrane; Stress response; Hormonal regulation; ABA; abscisic acid; DGPP; diacylglycerol pyrophosphate; flg22; flagellin peptide; Gly3P; glycerol-3-phosphate; IAA; indol-3-acetic acid; LPP; lipid-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Arabidopsis; Chloroplast gene expression; Heat stress; Abscisic acid; Chloroplast transcription apparatus; BCA; bicinchoninic acid; HS; heat stress; NEP; nuclear-encoded plastid RNA polymerase; PEP; plastid-encoded chloroplast RNA polymerase; PSII; photos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Peanut/maize intercropping; Transcriptional analysis; Iron nutrition; Fe; iron; SSH; suppression subtractive hybridization; ACC; aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase; MAs; mugineic acid family phytosiderophores; TOM1; transporter of mugineic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Amylopectin; Amylose; Biotechnology; Metabolism; Seed; Starch synthesis; Sucrose transport; Wheat; ABA; abscisic acid; ADP; adenosine diphosphate; AGPase; ADP-glucose pyrophosphorylase; CWINV; cell wall invertase; DAA; days after anthesis; DBE; debranchin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Auxin; Brassinosteroids; Jasmonates; Melatonin; Nitric oxide; Reactive oxygen species; Serotonin; ABA; Abscisic acid; ASMT; n-acetyl serotonin methyl transferase; BR; Brassinosteroids; CK; Cytokinin; ET; Ethylene; GA; Gibberellic acid; JA; Jasmonates; NO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; ABI; ABA insensitive; AHK; Arabidopsis histidine kinase; ARR; Arabidopsis response regulator; ATHB6; Arabidopsis thaliana homeobox protein 6; CK; cytokinin; cZ; cis-zeatin; GA; gibberellin; GR24; synthetic strigolactone; IAA; indole-3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Phylogenetic analysis; Gene ontology annotation; Promoter analysis; Expression profiles analysis; bHLH; basic helix-loop-helix; PEG; polyethylene glycol; ABA; abscisic acid; MeJA; methyl jasmonate; qRT-PCR; quantitative real-time PCR; Ks; number of synony
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Cq; Quantification Cycles; DEG; Differentially Expressed Genes; FC; Fold Change; TF; Transcription Factor; Abscisic acid; Coffea canephora; Drought; Oxidative stress; Receptor-like kinases; Transcriptional memory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; SRWC; soil relative water content; SOD; superoxide dismutase; POD; peroxidase; CAT; catalase; GA; gibberellic acid; ABA; abscisic acid; Cotton; Drought; Compensation; Physiology; Yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; 8-oxo-G; 8-hydroxyguanosine; ABA; abscisic acid; APX; ascorbate peroxidase; AS; alternative splicing; CEF; circled electron flux; CSD; CuZn-superoxide dismutase; DST; DownSTream; MV; methyl viologen; NDH; NADH-dehydrogenase; NMD; nonsense-mediated decay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; IAA; indole-3-acetic acid; IAAld; indole-3-acetaldehyde; IAOx; indole-3-acetaldoxime; IEtOH; indole-3-ethanol; ILA; indole-3-lactic acid; IPyA; indole-3-pyruvic acid; LC-MS/MS; liquid chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; VA; vanillylacetone; ABA; abscisic acid; MybA1; myeloblastosis transcription factor A1; UFGT, UDP; glucose flavonoid 3-O-glucosyl transferase; CHS; chalcone synthase; CHI; chalcone isomerase; F3′H; flavonoid 3′-hydroxylase; F3′5′H; flavonoid 3′,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; ATE; arginyl-tRNA protein transferase; COX; cytochrome c oxidase; DIGE; differential in gel electrophoresis; MS/MS; tandem mass spectrometry; OAS-TL; O-acetylserine (thiol) lyase; PCA; principal component analysis; PINK; PTEN-induced p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; Chilling stress; Orysastrobin; Reactive oxygen species; Transpiration rate; Transplanting injury; ABA; abscisic acid; ACC; 1-amino cyclopropane-1-carboxylic acid; SOD; superoxide dismutase; APX; ascorbate peroxidase; FW; fresh weight; DW; dry weight; AsA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; ROS; reactive oxygen species; ABA; abscisic acid; QTL; quantitative trait loci; Proteomics; Soybean; Flooding; Nuclear proteins; Seedlings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ΨP; turgor potential; ΦPSII; photochemical efficiency of PSII; Ψw; leaf water potential; Ψπ; osmotic potential; ABA; abscisic acid; ACO2; net assimilation of CO2; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv'/Fm'; antennas efficiency in the PSII react
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; FTSW; fraction of transpirable soil water; LC-MS; high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry; RWC; relative water content; Wd; dry weight; Wf; fresh weight; Wt; turgescent weight; Helianthus annuus; Water s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آبسزیک; ABA; abscisic acid; ABA-GE; ABA-glucosyl ester; DPA; dihydrophaseic acid; EC; electrical conductivity; gs; stomatal conductance; PA; phaseic acid; RH; relative air humidity; RWC; relative water content; VPD; vapor pressure deficit; Abscisic acid; Salt str