آشنایی با موضوع

پاتوژن‌(به انگلیسی: Pathogen) یا بیماری‌زا یا بیمارگر٬ عامل تولید بیماری بوده و به دو دستهٔ زنده مانند باکتری و غیرزنده(Inanimate) مانند سم ارگانوفسفره تقسیم می‌شود. البته این اصطلاح بیشتر در گیاه پزشکی و پزشکی به کار می‌رود. باکتری های بیماری زا ( پاتوژن ها): باکتری ها جزوه مهمترین و متنوع ترین میکروارگانیسم ها هستند که هم می توانند در چرخه حیات مفید باشند و هم میتوانند مولد بسیاری از بیماری ها در بدن انسان و سایر موجودات باشندپاتوژن ها به آن دسته از باکتری‌هایی که مولد بیماری در بدن انسان است گفته میشود که انواع مختلفی دارند از جمله‌باکتری ها،ویروس ها،قارچ ها چهارمرحله اولیه درعفونت های باکتریایی وجوددارد اتصال به سلول‌های میزبان تکثیر تهاجم به بافت میزبان تخریب سلول‌های میزبان به‌وسیله توکسین برخی مکانیسم‌های دفاعی میزبان در هریـک از ایـن مراحـل عمـل کـرده و بسـیاری از باکتری‌ها چندین مرحله از این مراحل را به کار می‌گیرند برخی باکتری‌ها ساختارها یا مولکول‌های سطحی دارند که توانـایی آنهـا را در اتصـال بـه سلول‌های میزبان افزایش می‌دهند. به‌عنوان‌مثال، برخی از باکتری‌های گـرم منفـی دارای پیلی بوده که آنها را قادر ساخته تا به غشای دستگاه گوارشـی یـا ادراری تناسـلی متصـل شوند. عموماً پاتوژن ها راه‌های مختلفی را جهت فرار از تخریب توسط سیستم ایمنی اختصاصی به کار می‌گیرند. بسیاری از پاتوژنها به‌واسطه رشد در سلول‌های میزبان، در زمـان حملـه ایمنی در امان بوده و یا با ریزش آنتی‌ژن‌های غشایی خـود، آنتـی ژنیسـیته خـود را کـاهش می‌دهند. پاتوژنهای دیگر با تقلید از سطوح سلول‌های میزبان خود را از دید سیستم ایمنـی پنهان می‌سازند. بسیاری از پاتوژنها قادرند پاسخ ایمنی را به‌طور انتخابی سرکوب ساخته و یا آن را سرکوب کنند به‌گونه‌ای که بازویی از سیستم ایمنی فعال می‌شود که بر ضد پاتوژن مؤثر نمی‌باشد. تغییرپذیری مکرر در آنتی‌ژن‌های سطحی از دیگر راهکارهایی است که یـک پاتوژن را قادر می‌سازند تا از سیستم ایمنی فرار کند.
در این صفحه تعداد 702 مقاله تخصصی درباره پاتوژن‌ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پاتوژن‌ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوژن‌; Mountain freshwater ecosystems; Chemical micro-pollutants; Potential harmful trace elements; Pesticides; Pathogens; Human impact; Pollution legacy; Anthropocene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوژن‌; TABs; total airborne microbes; BioPM2.5, BioPM10 and BioTSP; represent the concentration of airborne microbes in PM2.5, PM10 and TSP; VIS; visibility; TEM; temperature; Bacterial diversity; Haze; Bioaerosols; Pathogens; Sources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوژن‌; Risk assessment; Pathogens; QMRA; Non-potable; Reuse; Onsite; Graywater; Greywater; Blackwater; Wastewater; Rainwater; Stormwater; Treatment reductions;