آشنایی با موضوع

پپتیدهای ضدمیکروبی (به انگلیسی: -Antimicrobial Peptides) که به اختصارAMP بیان می شوند، یکی از گروههای متنوع ترکیبات ضد میکروبی هستند که به دلیل پیدایش مقاومت باکتریهای پاتوژن به آنتی بیوتیکهای رایج مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. این مولکولهای شبه پروتئینی اغلب حاوی اسیدآمینه های تغییرشکل یافته و اصلاح شده ای هستند که در پلی پپتیدهای ساخته شده توسط ریبوزومها یافت نمی شوند. این ترکیبات شامل دو گروه باکتریوسینها و آنتی بیوتیکهای پپتیدی هستند که اساس این طبقه بندی بر پایه مکانیسم بیوسنتز آنهاست. باکتریوسینها ترکیبات سنتز شده توسط ریبوزومها هستند که در باکتریها تولید شده و علیه باکتریهایی که خویشاوندی نزدیکی با باکتری تولید کننده دارند فعال هستند. پپتیدهای آنتی بیوتیکی به وسیله ریبوزومها سنتز نشده و در عوض طی واکنشهای فشرده سازی مرحله به مرحله و پیچیده ای که از سنتتازهای پپتیدی غیر ریبوزومی بزرگ (NRPS) بهره می گیرند ساخته می شوند. مانع اصلی در استفاده از AMPها به عنوان آنتی بیوتیک توانایی آنها در لیز سلولهای یوکاریوتی است. برای به کار بردن آنها به عنوان عوامل دارویی، باید در عین داشتن فعالیت ضد میکروبی بالا، فعالیت همولیزی پایین داشته باشند. موانع دیگر مانند سایر سمیتها، هزینه بالای ساخت، فراهمی زیستی پایین و. . . نیز باید در نظر گرفته شود. سیستمهای متعدد میزبان- ناقل به منظور تولید AMPها با استفاده از تکنولوژی DNA نوترکیب استفاده شده است که E. coli بیشترین استفاده را داشته است. پپتیدهای ضد میکروبی سلاح های قدیمی (تکاملی) هستند. پراکنش گسترده ی آن ها در سرتاسر دنیای جانوران و حشرات نشان می دهد که پپتیدهای ضد میکروبی نقش حیاتی در تکامل موفقیت آمیز ارگانیسم های پیچیده ی چندسلولی دارند. علی رغم، پپتیدهای ضد میکروبی هنوز هم سلاح های دفاعی موثری اند، و این باور عمومی را باطل می کنند که باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها می توانند به هر ماده ی قابل تصوری مقاوم شوند. پپتیدهای ضدمیکروبی « پاشنه ی آشیل میکروب» را که خوب شناخته نشده هدف می گیرند، یعنی بخش اصلی طرح غشای سلولی میکروب که انواع میکروب ها را از جانوران و گیاهان چند سلولی متمایز می کند. شناخت حاصل از تحقیق گسترده، موجب تلاش تجاری بسیاری برای ابداع درمان های ضدعفونی جدید شده است. تنوع پپتیدهای ضدمیکروبی که کشف شده اند، آن قدر زیاد است که دسته بندی آن ها دشوار است؛ مگر دسته بندی کلی بر اساس ساختار فرعی آن ها. قائده ی ساختاری اصلی که زیربنای همه ی رده هاست، قابلیت مولکول در انتخاب ترکیبی است که از نظر مکانی خوشه های آمینواسیدهای هیدورفوبیک و کاتیونی در بخش های مجزایی از مولکول قرارمیگیرند(«آمفی پاتیک» ). پپتیدهای خطی، مانند سکروپینِ کرم ابریشم و ماگانینِ قورباغه ی چنگکیِ آفریقایی، این نظم را فقط زمانی اختیار می کنند که وارد غشا می شوند، و پس از آن ساختار ثانویه ی آلفا-هلیکال آمفی پاتیک را می پذیرند. این طرح در گونه های قورباغه از جنس رانا، با افزایش یک حلقه ی متشکل از پیوند دی سولفید به انتهایِ کربوکسی، ارتقا می یابد. پپتیدهایی مانند باکتنسین و دیفنسین صفحه ی بتاشیت غیرموازی نسبتا” سفتی هستند که پیوندهای دی سولفید مثل چارچوبی آن را محصور کرده است و در اطراف آن قطعات کاتیونی و هیدورفوبیایی قرار گرفته اند. یک خانواده ی بزرگ از پپتیدهای خطی که مشخصه ی آن غلبه ی یک یا دو آمینو اسید است (مانند ایندولیسیدینِ غنی از تریپتوفان در نوتروفیل گاو و PR39 غنی از پرولین-آرژینین در نوتروفیل خوک)، زنجیره های جانبی هیدورفوبیک و هیدورفیلیک را در اطراف داربست ممتد پپتید در محوطه ی غشا تفکیک می کند
در این صفحه تعداد 1222 مقاله تخصصی درباره پپتیدهای ضدمیکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پپتیدهای ضدمیکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; asimadoline; atopic dermatitis; emerging agents; fezakinumab; hypocholrous acid; omiganan; secukinumab; tapinarof; AD; atopic dermatitis; AE; adverse effect; AhR; aryl hydrocarbon receptor; AMP; antimicrobial peptide; EFA; essential fatty acids; HOCl; hyp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; Antimicrobial peptide; Tethered bilayer lipid membrane; Voltage-gated ion channel; Ohmic ion channel; Cyclic voltammetry; Electrochemical impedance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; AA; amino acid; Fc; ferrocene; MB; methylene blue; AMP; antimicrobial peptide; CPP; cell-penetrating peptide; Aib; α-aminoisobutyric acid; SAM; self-assembled monolayers; ADNT; aromatic dipeptide nanotubes; ET; electron transfer; CV; cyclic voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; Functional foods; Bioactive peptides; Whey proteins; Downstream process; Industrial scale-up; Peptide enrichment techniques; FOSHU; Foods for Specified Health Uses; PDCAAS; protein digestibility corrected amino acid score; BCAAs; branched-chain amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; OvoD; ovodefensin; HDP; host defense peptide; LB; luria broth; ORF; open reading frame; AMP; antimicrobial peptide; RACE; rapid amplification of cDNA ends; TSB; tryptone soya broth; RT-PCR; real-time reverse transcription polymerase chain reaction; Ovodef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; AMP; antimicrobial peptide; ARVA; Arg-Arg-Gly-Trp-Ala-Leu-Arg-Leu-Val-Leu-Ala-Tyr-NH2; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; CFU; colony-forming unit; CNS; central nervous system; DPP IV; dipeptidyl peptidase IV; FDA; Food and Drug Ad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; AMP; antimicrobial peptide; CPP; cell-penetrating peptide; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FACS; fluorescence-activated cell sorter; FITC; fluorescein isothiocyanate; LD; Latarcin derivatives; LDP; Latar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; Peptide antibiotics; Metalloantibiotic; Antimicrobial peptide; AMP; Transition metal ion complexes; ATCUN; the Amino Terminal Copper and Nickel binding motif; AMP; Antimicrobial Peptide; BSA; bovine serum albumin; HSA; human serum albumin; ROS; Reactive O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; Amphiphilic; Amyloid; Antimicrobial peptide; Membrane; Self-assembly; Chol; cholesterol; CL; cardiolipin; DMPC; dimyristoylphosphatidylcholine; DMPG; dimyristoylphosphatidylglycerol; DOPA; dioleoylphosphatidic acid; DOPC; dioleoylphosphatidylcholine; DPPC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; Psoriasis; psoriatic arthritis; autoantigens; IL-17; IL-23; secukinumab; ixekizumab; brodalumab; tildrakizumab, guselkumab, and risankizumab; ADAMTSL5; A disintegrin-like and metalloprotease domain containing thrombospondin type 1 motif-like 5; AMP; Antim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; AMP; antimicrobial peptide; ATR; attenuated total reflectance; CD; electronic circular dichroism; FTIR; Fourier-transform infrared; HAL-1; halictine-1; PC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PCA; principal component analysis; PG; 1,2-dihexadecan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; AMP; antimicrobial peptide; CAMHB; cation-adjusted Mueller-Hinton II broth; CL; cardiolipin; CRV; chitosan-resistant variant; FDR; False Discovery Rate; HMG-CoA; Hydroxymethylglutaryl-CoA; L-PG; lysyl-phosphotidylglycerol; MBC; minimum bactericidal conc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; Atopic dermatitis; eczema; keratinocyte; immune; T helper cell; skin immune map; targeted therapy; AD; Atopic dermatitis; AMP; Antimicrobial peptide; CRTH2; Prostaglandin DP2 receptor; EASI; Eczema Area and Severity Index; FLG; Filaggrin; JAK; Janus kina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; Antimicrobial peptide; LL37; Wound healing; Purinergic receptors; P2X7 receptor; EGFR transactivation; Keratinocytes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; AD; atopic dermatitis; AMP; antimicrobial peptide; CAPS; cryopyrin-associated periodic syndrome; CPA; carboxypeptidase A; CTMC; connective tissue mast cell; dsRNA; double-stranded RNA; GF; germ-free; HSV; herpes simplex virus; Ig; immunoglobulin; IL; inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پپتیدهای ضدمیکروبی; Antifungal; Antioxidant; Biopreservation; Lactic acid bacteria; Mycotoxin; Protective culture; 2, 4 DTBP; 2, 4-di-tert-butyl phenol; AMP; Antimicrobial peptide; CFS; Cell free supernatant; LAB; Lactic acid bacteria; GRAS; Generally recognized as safe;