آشنایی با موضوع

تنش شوری(به انگلیسی: Salt stress) و مبارزه با آن از عمده مسائلی است که بشر از هزاران سال پیش تا کنون با آن دست به گریبان بوده است. تنش شوری از تنشهای غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری بر عملکرد گیاه و کیفیت محصول دارد. از مشخصه های یک خاک شور، سطوح سمی کلریدها و سولفاتهای سدیم می باشد. مساله شوری خاکدر اثر آبیاری، زهکشی نامناسب، پیشروی دریا در مناطق ساحلی و تجمع نمک در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی در حال افزایش است. شوری برای رشد گیاه یک عامل محدود کننده است بدان سبب که باعث ایجاد محدودیتهای تغذیه ای از طریق کاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات و کلسیم، افزایش غلظت یونی درون سلولی و تنش اسمزی میگردد. شوری آب و خاک یکی از مشکلات جدی در کشاورزی است. کمبود منابع آب شیرین و استفاده از آب های شور یا آب های با کیفیت پایین برای آبیاری، موجب افزایش شوری خاک می گردد، که این مسئله میزان تولید محصول را تحت تاثیر خود قرار می دهد. شوری ارتباطات آبی و یونی را توسط اثرات یونی و اسمزی خود تحت تاثیر قرار می دهد. به علت وجود نمک در ریزوسفر، جذب آب در گیاهان تحت تاثیر قرار می گیرد و اثرات یونی نمک به دلیل سمیت نمک در داخل یا عدم تعادل به دلیل وجود نمک زیادی در فضای خارج سلول ایجاد می شود. به علاوه تنش های محیطی نظیر شوری و خشکی منجر به افزایش گونه های فعال اکسیژن می گردند و در نتیجه تنش اکسیداتیو رخ می دهد. تنش شوری از رشد گیاهان می کاهد و تولید محصول هم در نتیجه بر هم خوردن تعادل در جذب عناصر ضروری و آب و تنش اکسیداتیو کاهش می یابد. اگرچه رشد گیاه نتیجه فرآیندهای فیزیولوژیکی منظم و کامل است و مهار رشد گیاه توسط عوامل محیطی را نمی توان تنها به یک فرآیند فیزیولوژیکی خاص نسبت داد، اما پدیده فیزیولوژیکی غالب فتوسنتز است. رشد گیاه و تولید زی توده به میزان فتوسنتز خالص بستگی دارد و تنش نمک بسته به شدت آن بر فتوسنتز تاثیر می گذارد.
در این صفحه تعداد 752 مقاله تخصصی درباره تنش شوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنش شوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش شوری; ABA; abscisic acid; DTGs; differentially transcribed genes; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; POD; peroxidase; CAT; catalase; APX; ascorbate peroxidase; GR; glutathione reductase; COG; clusters of orthologous groups; FDR; false disc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش شوری; ACC; aminocyclopropane-1-carboxylic acid; 2; arbuscular mycorrhizal fungi; CFU; colony forming units; Cm; chloramphenicol; HLB; huanglongbing; LB; lysogeny brot; MS; murashige and Skoog salt solution; ONPG; ortho-nitrophenyl-β-galactoside; PGPR; plant gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش شوری; Glycine soja; Metabolomics; Salt stress; Salt tolerance; AS; Alkali-salt stress; BSTFA; Bis-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; Car; carotenoids; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Chl t; total chlorophyll content; Ci/Ca; CO2 concentration differ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش شوری; Cucumber; Salt stress; Photosynthesis; Micro-analysis; Ion distribution; PAR; Photosynthetically active radiation; ICP-AEC; Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy; ZN8; Cucumis sativus L. cv. zhongnong 8; JC4; Cucumis sativus L.cv. Jinchun 4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش شوری; Gs; stomatal conductance; SD; stomatal density; RT; residual transpiration; WUE; water use efficiency; ROS; reactive oxygen species; SDI; salinity damage index; Residual transpiration; Stomatal density; Stomatal conductance; Salt stress; Hordeum vulgare;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش شوری; AWC; available water capacity equivalent to the difference between the water content at wilting point and water content of retention capacity (field capacity); AWCref; available water capacity calculated from soil texture used as reference in the work; PA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش شوری; GA, gibberellic acid; LER, leaf elongation rates; LM, epidermal cell length; P, cell production rate; PEG, polyethylene glycol 8000; XET, xyloglucan endotransglycosylaseGrass; Salt stress; Osmotic stress; Leaf elongation; Gene; expression; Gibberellic aci