آشنایی با موضوع

سبزدیسه یا کلروپلاست دیسه‌هایی دارای سبزینه هستند که در سیتوپلاسم سلول های گیاهی یافت می‌شود. کلروپلاست معمولا از میتوکندری بزرگتر است و شباهت زیادی به میتوکندری دارد و جایگاه فرآیند فتوسنتز می‌باشد. کلروپلاست ها جز گروهی از اندامک ها هستند که این اندامک ها پلاستید نام دارند. پلاستیدها در کلیه سلول های گیاهی یافت می‌شوند و شامل اتیوپلاست، کلروپلاست، کروموپلاست، آمیلوپلاست و الایوپلاست هستند. کلروپلاستها به دلیل رنگ داشتن رنگ سبز از اولین اندامکهایی هستند که در یاخته‌های گیاهی نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده‌اند. ووشر در سال 1803 رده بندی جلبکهای رشته‌ای آب شیرین را بر بنای شکل ذرات سبز موجود در آنها قرار داد و آنها را به کونفروهای مارپیچی، ستاره‌ای و لوله‌ای تقسیم کرد. در جلبکها کلروپلاستها ساختمان ساده‌تری دارند و اغلب آنهارا کروماتوفور می‌نامند. در گیاهان پیشرفته و عده‌ای از جلبکهای سرخ و قهوه‌ای کلروپلاستها کروی، بیضوی و یا اغلب عدسی شکل هستند. اندازه کلروپلاست: کلروپلاستها اندازه بسیار متفاوتی دارند. طول آنها از حدود 2 تا بیش از 30 میکرون می‌رسد. در گیاهان پیشرفته طول کلروپلاستها 3 تا 10 میکرومتر، عرض آنها 1 تا 3 و ضخامتشان 1 تا 2 میکرومتر است. اندازه کلروپلاست به ویژگیهای وراثتی، سن یاخته و دیگر ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته وابسته است. یاخته‌های پلی پلوئید کلروپلاستهای درشت‌تری از یاخته‌های دیپلوئید دارند. یک کلروپلاست ها از سه بخش اصلی شامل موارد زیر تشکیل شده است: الف- پوشش پلاستی: این پوشش را می توان به چهار قسمت تقسیم کرد: 1- غشای خارجی: غشای خارجی کلروپلاست ضخامت متوسط حدود 60 آنگستروم دارد و از نوع غشاهای زیستی واحد است. این غشا صاف است، ریبوزوم ندارد و سد بین سیتوزول و درون پلاست است. 2- اطاق خارجی: اطاق خارجی یا فضای بین دو غشا وسعت متوسط حدود 100 تا 200 آنگستروم دارد و از مایعی دارای آب، ترکیبات مختلف آلی، مقدار کمی نمک های کانی و یونذهای حاصل از آن ها پر شده است. 3- غشای داخلی: این غشا ویژگی های عمومی شبیه غشای خارجی دارد. ضخامت متوسط آن حدود 60 آنگستروم است و مستقل از غشای داخلی است. 4- اطاق داخلی: که توسط ماده زمینه ای پر شده است. ب- ماده زمینه‌ای یا استروما: در استروما اجزای قابل رویت با میکروسکوپ الکترونی مانند سیستم غشاهای درونی، مولکول های DNA مشابه با پروکاریوت ها، ریبوزوم های به حالت منفرد یا پلی‌زوم دیده می شود. همچنین دراستروما اغلب ذرات نشاسته نیز وجود دارد. همان طور که ذکر شد استروما دارای آنزیم های مختلف از جمله آنزیم های واکنش های مرحله تاریکی فتوسنتز و آنزیم های لازم برای بیوسنتز پروتئین ها است. ج- سیستم غشایی درون کلروپلاست: در استرومای کلروپلاست ها ساختمان های غشایی زیادی وجود دارند که مقدار آن ها و نوع آرایششان به حسب نوع گیاه و ویژگی های فیزیولوژیکی سلول متفاوت است. این ساختمان ها تیلاکوئید نام دارند. این غشاها با سازمان یافتگی بسیار ویژه خود جایگاه انجام واکنش های مرحله نوری فتوسنتز هستند. در روی این غشاها رنگیزه‌های نوری یافت می‌شود.
در این صفحه تعداد 649 مقاله تخصصی درباره سبزدیسه، کلروپلاست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سبزدیسه، کلروپلاست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; iDOSY; (integrated into) diffusion ordered spectroscopy; 2A6; human cytochrome P450 monooxygenase 2A6; BFP; blue fluorescent protein; Bx1; indole synthase from Zea mays; CaMV; cauliflower mosaic virus; CLIP-COSY; clean in-phase correlation spectroscopy; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; Leaf senescence; Chloroplast; Salicylic acid; MutMap; SA; Salicylic acid; SNP; Single nucleotide polymorphism; WT; Wild type; YLD; Yellow leaf and dwarf; ROS; Reactive oxygen species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; tRNAs; transfer RNAs; cpDNA; chloroplast DNA; MYA; million years ago; Cp; chloroplast; Indel; insertion and deletion; PCR; polymerase chain reaction; IR; inverted repeat; SSC region; small single-copy region; LSC region; large single-copy region; ML; maxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; AAPT; CDP-aminoalcohol:DAG phosphoaminoalcohol-transferase; ACBP; acyl-CoA-binding protein; ALA; aminophospholipid ATPase; ALIS; ALA-interacting subunit; CCT; CTP: phosphocholine cytidyltransferase; CEK; choline/ethanolamine kinase; DAG; diacylglycerol; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; Chloroplast; Plastid gene expression; Autophagy; Protein quality control; Unfolded protein response; Chaperone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; Pentatricopeptide repeat protein; Mitochondria; Chloroplast; Horizontal gene transfer; tRNA guanine methyltransferase; PPR; pentatricopeptide repeat; PRORP; proteinaceous RNase P; SMR; small MutS-related; TGM; tRNA guanine-N7 methyltransferase; TPR; tetra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; Supercomplex; Oxygenic photosynthesis; Oxidative phosphorylation; Chloroplast; Mitochondrion; Electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; Cold priming; Electron transport; Chloroplast; Mitochondria; Antioxidant defense; Wheat (Triticum aestivum L.); APX; ascorbate peroxidase (EC 1.11.1.11); BSA; bovine serum albumin; CAT; catalase (EC 1.11.1.6); CS; cross-section; DTT; dithiothreitol; EGTA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; Ala; delta-aminolevulinic acid; Asc; ascorbate; APX; ascorbate peroxidase; CALI; chromophore-activated laser inactivation; CHO; Chinese hamster ovary; COX; cytochrome c oxidase; DHA; dehydroascorbate; DHAR; DHA reductase; EF-G; elongation factor G; EPR; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; Alga; Chlamydomonas; Colony evolution; Multigene phylogeny; Vitreochlamys; Zoosporangium; BP; bootstrap proportion; CCAP; Culture Collection of Algae and Protozoa; cp; chloroplast; GV; Goniaceae + Volvocaceae; MC; metaclade; ML; maximum likelihood; NIES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبزدیسه، کلروپلاست; chlorophyll; Chl; DAG; diacylglycerol; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DGTS; diacylglycerol-N,N,N-trimethylhomoserine; ER; endoplasmic reticulum; ESI; electrospray ionization; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; MGDG; monogalactosyldiacylgly