آشنایی با موضوع

شاخص سطح برگ (Leaf area index) یا به طور اختصار LAI به سطح برگ گیاهان به سطح زمینی که توسط آن اشغال شده است گفته میشود. برای محاسبه آن در یک زمین زراعی، یک متر مربع را در نظر گرفته، سطح برگ گیاهانی که در آن قرار دارند را اندازه گیری کرده بر اندازه سطح زمین تقسیم می کنیم. شاخص سطح برگ در گیاهان مختلف بین 2 تا 5 متغیر است. آرایش برگ بروی ساقه را فیلوتاکسی می گوییم که بهتر است مارپیچی باشد. یکی از چالش های پیش روی دانشجویان و محققین کشاورزی اندازه گیری دقیق شاخص سطح برگ است زیرا به دلیل گران قیمت بودن، دستگاه Leaf Area Meter در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موجود نمی باشد. از طرفی محاسبه LAI با استفاده از ضرایب اختصاصی، روش دقیقی محسوب نمی شود. در صورتیکه برگهای پائینی بزرگتر و بالائی کوچکتر باشند اگر زاویه برگهای بالائی تند باشد گیاه می تواند نور بهتری را جذب کند. در گیاهانی که برگ انبوه و فشرده دارند معمولاً تعداد کمی از برگها که به نور دسترسی دارند تولید کننده هستند و بقیه برگها بصورت انگلی فعالیت می کنند. اگر برگها روی یک خط مستقیم باشند بدترین شکل برای LAI است. از نظر زاویه، آرایشی مناسب تر است که برگهای پائینی باز یعنی 90درجه و برگهای وسطی 45درجه و برگهای بالائی با زاویه کمتر از 45 درجه باشد. اوج منحنی شاخص سطح برگ به مرحله گلدهی ختم می شود که در گیاهان با رشد محدود، سریع افت می کنند. در ماکزیمم LAI یک اتفاق مهم از نظر نمو می افتد و آن شروع گلدهی است. در گیاهان با رشد نامحدود، افت کندتر است. در اندازه گیری LAI برگهای خشک و پلاسیده به حساب نمی آیند. بامعناترین واژه تجزیه و تحلیل رشد در جوامع گیاهى سرعت رشد گیاه (CGR)، است که نمایانگر میزان تجمع ماده خشک در گیاهان در یک واحد زمانى مشخص در واحد سطح خاک مى‌باشد. براى اندازه‌گیرى CGR در جامعه گیاهی، در فواصل زمانى که نمونه‌بردارى (برداشت محصول) کرده و افزایش ماده خشک در فاصله بین دو نمونه‌گیرى را محاسبه مى‌کنیم. CGR معمولاً براساس گرم در مترمربع (سطح زمین) در روز بیان مى‌گردد. ایده‌آل آن است که وزن خشک تمام بافت‌هاى زنده گیاهان منطقه نمونه‌بردارى اندازه‌گیرى گردد. اما به علت اشکالاتى که غالباً در نمونه‌بردارى از ریشه وجود دارد، لذا در بعضى مطالعات وزن خشک ریشه‌ها در محاسبه CGR منظور نمى‌گردد. سرعت رشد جامعه گیاهى (CGR)، در هرگونه معمولاً به میزان دریافت تشعشع نور خورشید بستگى دارد.
در این صفحه تعداد 652 مقاله تخصصی درباره شاخص سطح برگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده شاخص سطح برگ
مقالات ISI شاخص سطح برگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; B; Sole bottle gourd; C; Sole cowpea; DI; Deficit irrigation; FI; Full irrigation; IPAR; Intercepted photosynthetic active radiation; k; Extinction coefficient; LA; Leaf area; LAI; Leaf area index; RF; Rainfed; RUE; Radiation use efficiency; SB; Sorghumâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; AI; aridity index; β; normalized blue; BCCH; Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt and Chemical Industry scale; DTM; digital terrain model; ETc; crop evapotranspiration; ETo; reference evapotranspiration; EVI; enhance vegetation index; ExB; excess bl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; CT; conventional tillage; SM; stalk mulching; FM; film mulching; RT; ridge tillage without mulch; RTf; ridge tillage with film on ridges; RTfs; ridge tillage with film on ridges and stalk in furrows; WUE; water use efficiency; LAI; leaf area index; Leaf c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; (CC); canopy cover; (CT); conventional tillage; (DI); deficit irrigation; (DII); drought intensity index; (DSI); drought susceptibility index; (ET); evapotranspiration; (FI); full irrigation; (HM); harvest maturity; (LAI); leaf area index; (PAR); photosyn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; WUE; water use efficiency; RF; ridge-furrow; SWS; soil water storage; IWUE; irrigation water use efficiency; IWP; irrigation water productivity; ET; evapotranspiration; WUEG; water use efficiency of grain yield; IWUEG; irrigation water use efficiency of g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; d; the degree of agreement between the predicted and their respective observed values; DSSAT; Decision Support System for Agrotechnology Transfer; EF; model simulation efficiency or Nash-Sutcliff ;e Efficiency coefficient; GLUE; Generalized Likelihood
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; AGB; above ground biomass; CC; chlorophyll content; COMP; index based on more than two reflectance bands; DVS; development stage; G; green; GDD; Growing Degree Days; GY; grain yield; INSEY; in-season estimate of yield; LAI; leaf area index; MSE; mean-squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; Carbon cycle; Land-surface modelling; Photosynthetic capacity; Leaf area index; Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS); Remote-sensing; MEdium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; ASYM; crown asymmetry; BR; branchiness ratio of the largest branch diameter to the diameter at breast height; Btot; total number of branches; CBH; crown base height; CHM; canopy height model; CPA; maximum crown projected area; CRMSE; centered root mean sq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; 1-MPC; 1-methylcyclopropene; ABA; abscisic acid; ACO1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase; ACS1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase; AM; amylose; ANS; anthocyanidin synthase; ASE; artificial spurs extinction; AP; amylopectin; BA; 6-benzylad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; HSOP; Hemispherical sky oriented photo; SNR; Signal-to-noise ratio; LAI; Leaf area index; CCPM; Canopy closure predictive model; IMPAC; Intensive Management Practice Assessment Center; DBH; Diameter at breast height; GLA; Gap light analyzer; CC; Canopy cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; OCS; organic cropping system; CCS; conventional cropping system; LA; leaf area; LAI; leaf area index; SLA; specific leaf area; PAR; photosynthetically active radiation; DAT; day after transplant; Processing tomato; Dry weight accumulation; Dry matter part
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; D; duration of leaf senescence; DCPM; dynamic- hourly scale- canopy photosynthesis model; DTY; dry tuber yield; LUE; light use efficiency; CGM; crop growth model; CGMCC; crop growth model parameterized using canopy cover; CGMWDVI; crop growth model parame
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; Digital image analysis; Wheat; Leaf chlorophyll content; Spectral indices; ExG; green excess index; LAI; Leaf Area Index; ME; misclassification error; NDI; normalised difference index; NDVI; normalised difference vegetation error; NIR; near-infrared; PLSR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; DAP; days after planting; FIPAR; fraction of intercepted photosynthetically active radiation; HC&S; Hawaii Commercial & Sugar Company; k; light extinction coefficient; LAI; leaf area index; PAR; photosynthetically active radiation; PGR; plant growth rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; APSIM; Agricultural Production Systems Simulator; C-C; continuous corn; C-C-K; corn-corn-kenaf; C-K-S; corn-kenaf-soybean; C-S; corn-soybean; C-S-K; corn-soybean-kenaf; LAI; leaf area index; NUE; nitrogen use efficiency; SOC; soil organic carbon; WUE; wat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; AGB; aboveground biomass; CC; canopy cover; H; canopy height; LAI; leaf area index; MS; May 30-Sep. 23; SV; seasonal growth effect variable; TGR; Three Gorges Reservoir; VIF; variance inflation factor; VCC; volume related variable (H × CC); VLAI; vol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; Abandoned forests; Beta diversity; Hemispherical photography; Managed forests; Southwest Europe; Species richness; AIC; akaike information criterion; CCA; canonical correspondence analysis; FE; forest edge species; FS; forest specialists; GLMM; generalize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص سطح برگ; LAI; Leaf area index; NBS; Nature-based solutions; UGI; Urban green infrastructure; Climate change adaptation; Ecosystem services; Evapotranspiration; Green infrastructure; Stormwater management;