آشنایی با موضوع

تاریخ طبیعی روش علمی بررسی جانوران و گیاهان است. این روش بیشتر بر مشاهده تکیه دارد تا آزمایش و بیشتر پژوهش‌های آن در مجله‌های علمی چاپ می‌شوند تا ژورنال‌های تخصصی. تاریخ طبیعی شامل تحقیقات علمی است، اما محدود به آن نیست. تاریخ طبیعی مطالعه سیستماتیک از هر دسته از اشیاء طبیعی و یا موجودات زنده است.

در این صفحه تعداد 621 مقاله تخصصی درباره تاریخ طبیعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تاریخ طبیعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; CSF; cerebrospinal fluid; FLAIR; fluid attenuation inversion recovery; MINORS; Methodological Index for Non-Randomized Studies; PICO; population, intervention, comparison, and outcome; PRISMA; Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; Level IV; Case Series; Treatment Study; ADLIR; Obstetric brachial plexus injury; Shoulder; Natural history; Internal rotation contracture; External rotation contracture; Latissimus dorsi transfer; Anterior release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; Brainstem; Cavernous malformations; Medication; Natural history; Radiosurgery; Surgical indications; CI; Confidence interval; CM; Cavernous malformation; FND; Focal neurologic deficits; DVA; Developmental venous anomaly; MRI; Magnetic resonance imaging; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; thoracic aortic aneurysm; ascending aorta; natural history; risk estimation; aortic rupture; dissection; death; aortic height index; AHI; aortic height index; ASI; aortic size index; BSA; body surface area; CT; computed tomography; MRI; magnetic resonance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; Pancreatic Cystic Neoplasm; Natural History; Monitoring; Invasive Carcinoma; CT; computed tomography; EUS; endoscopic ultrasound; MD; main duct; MPD; main pancreatic duct; MRI; magnetic resonance imaging; PDAC; pancreatic ductal adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; Conservative treatment; Headache; Natural history; Neurosurgery; Pineal cyst; Pineal gland; Magnetic resonance imaging; CCOS; Chicago Chiari Outcome Score; MR; Magnetic resonance; PC; Pineal cyst;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; Meningioma; Natural history; Prognosis; Risk assessment; AGR; Absolute growth rate; AIMSS; Asan Intracranial Meningiomas Scoring System; IM; Intracranial meningioma; MRI; Magnetic resonance imaging; NSFS; Neurologic symptom-free survival; Ob-F; Observat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; Growth dynamics; Magnetic resonance imaging; Natural history; Neurofibromatosis; Tumors; CPA; Cerebellopontine angle; M; Meningioma; MRI; Magnetic resonance imaging; NF2; Neurofibromatosis type 2; NVS; Nonvestibular schwannoma; TX; Tumor of the cerebellop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاریخ طبیعی; Lumbar disc herniation; Sciatica; Diskectomy; Micro-discectomy; Conflict of interest; Natural history; Hernia discal lumbar; Ciática; Discectomía; Microdiscectomía; Conflicto de intereses; Historia natural;