آشنایی با موضوع

قانون پایستگی (اصل بقا) (به انگلیسی: conservation law) در فیزیک، گزاره ایست بیانگر ثابت ماندن یک کمیت فیزیکی مربوط به یک سیستم مشخص در حین تحول آن سیستم. هر قانون پایستگی قیدهایی را در بر دارد که فقط تحت آن‌ها صادق است. به عنوان مثال، اصل پایستگی انرژی کل مکانیکی فقط زمانی صادق است که همهٔ نیروهای وارد بر سیستم مورد نظر پایستار باشند. به ازای هر قانون پایستگی حاکم بر یک سیستم، می‌توان معادلهٔ دیفرانسیل حاکم بر سیستم را یک مرتبه کاهش داد. هر قانون پایستگی نتیجهٔ وجود یک تقارن در سیستم است. مهم‌ترین قانون‌های پایستگی عبارتند از: پایستگی جرم و انرژی؛ قبل از ارائهٔ نظریه‌ی نسبیت خاص توسط اینشتین و بیان هم‌ارزی جرم و انرژی، پایستگی جرم و پایستگی انرژی به عنوان دو اصل جداگانه شناخته می‌شدند. پایستگی تکانه (اندازهٔ حرکت خطی) پایستگی تکانه زاویه‌ای (اندازهٔ حرکت زاویه‌ای) پایستگی بار الکتریکی این اصل که به عنوان قانون اول ترمودینامیک شناخته می شود، یکی از قوی ترین اصول علمی است که ظاهرا مویی لای درزش نمی رود. به حدی در تاریخ این اصل علمی، قدرتمند ظاهر شده است که امانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی آنرا یک اصل پیش از تجربه می دانست، یعنی شبیه قوانین ریاضی بی نیاز و مستقل ازتجربه. البته نظر کانت در مورد اصول تحلیلی همچون ریاضی درست است، اما در مورد قانون بقای انرژی رد شده است، این قانون واقعا از هفت خوان رستم تجربه رد شده است. فیلسوفان یونان باستان همچون تالس(Thales of Miletus) و امپدوکلس (Empedocles) اشاراتی فلسفی به قانون پایستگی داشته اند. در قرن شانزدهم، گالیله از طریق حرکت آونگ که انرژی پتانسیل آن به جنبشی و برعکس تبدیل می شود، اشاره کوچکی به این موضوع داشته است. در اواخر همان قرن، لایبنیتز آلمانی (Gottfried Leibniz) اولین تلاش را برای فرموله کردن پایستگی انرژی جنبشی در غیاب اصطکاک انجام داد. در همان زمان قانون بقای تکانه (مومنتوم) حتی با وجود اصطکاک کاربردی شده بود. به زودی مهندسین و شیمیدانها به این نتیجه رسیدند که قانون مومنتوم برای محاسبات عملی کافی نیست. از طرفی فرمول لایبنیتز هم در عمل کارایی چندانی نداشت چون اصطکاک معمولا همه جا بود و انرژی جنبشی گم می شد! پس از کش و قوسهای زیاد سرانجام در سال ۱۸۳۸ کارل فریدریش موهر اولین دکترین پایستگی انرژی را بیان کرد که در آن به کلمه فیزیکی کرافت (انرژی یا کار) اشاره شده است، وی ادامه می دهد که بسته به شرایط، انرژی می تواند به صورت حرکت، میل ترکیبی شیمیایی، جاذبه، الکتریسیته، نور و مغناطیس ظاهر شده و از یک شکل به اشکال دیگر در آید.
در این صفحه تعداد 601 مقاله تخصصی درباره قانون پایستگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قانون پایستگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; 060.2310; 060.4510; 060.5530; 190.3270; 190.4370; Solitons; Conservation laws; Anti-cubic nonlinearity; Generalized anti-cubic nonlinearity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; (2+1)-Dimensional breaking soliton equation; Symmetry analysis; Exact solutions; Kudryashov's simplest equation methods; Optical soliton solution; Conservation laws;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; The multiple-term fractional Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov equation; Lie symmetry analysis; Symmetry reduction; Conservation laws; Analytic solutions; 35Q51; 35Q53; 35C99; 68W30; 74J35;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; Generalized discrete Hirota equation; Conservation laws; Modulational instability; Perturbation (n,N−n)-fold Darboux transformations; Discrete rogue waves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; Generalized coupled (2+1)-dimensional Burgers system; Lie symmetry method; Kudryashov approach; Travelling wave solutions; Conservation laws;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; Lagrangian; Noether symmetries; Conservation laws; Generalized Zakharov-Kuznetsov system; Kudryashov method; Jacobi elliptic function method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; Localized magnetization; Spin torque; Rogue waves; Conservation laws; Modulation instability; Spatial-temporal structures; 05.45.Yv; 04.30.Nk; 42.81.Dp;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; Time fractional systems of partial differential equations; Riemann-Liouville fractional derivative; Conservation laws; Nonlinear self-adjointness; 26A33; 34A08; 35R11; 76M60; 70S10;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; A coupled Burger equation; Lie group method; Conservation laws; Painlevé analysis; Auto-Bäcklund transformation; Solitary and periodic waves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; Two-component integrable equations; Lie point symmetries; Similarity reductions; Conservation laws; Analytical solutions,; 02.30.Jr; 02.30.Ik; 05.45.Yv;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; 35L45; 35L60; 35L65; 35L67; 76Y05; 35A01; Relativistic Euler equations; Conservation laws; Hyperbolic system; Shock waves; Entropy conditions; Non-entropy shocks; Riemann solutions; Front tracking; Existence theorem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قانون پایستگی ; Two-dimensional liquid jet; Power-law fluid; Conservation laws; Conserved quantity; Lie point symmetry; Invariant solution;