آشنایی با موضوع

رئولوژیکی(به انگلیسی: Rheological) علم جریان و تغییر شکل جریان‌ها که برهم کنش بین نیروها، تغییر شکل و زمان را توصیف می‌کند. رئولوژی از واژه رئوس (Rheos) که واژه‌ای یونانی به معنای جریان است،اقتباس شده است. رئولوژی برای تمام مواد از گازها تا مایعات کاربردی است. علم رئولوژی حدود یک قرن سابقه دارد که برای اولین بار به علت نیاز به توصیف خواص سیالات مطرح شد. اگر ویسکوزیته مقاومت در برابر جریان و الاستیسیته ساختار و پایداری ابعادی ماده را معرفی کند، می‌توان گفت که رئولوژی در واقع رفتار ویسکوز و الاستیک سیستم‌ها را به صورت مجزا و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌کند. سیالات را به طور کلی می‌توان به سیالات نیوتونی، غیر نیوتونی مستقل از زمان، غیرنیوتونی وابسته به زمان و ویسکوالاستیک طبقه‌بندی کرد که جریان شناسی سیالات غیرنیوتونی وویسکوالاستیک وظیفه خطیر دانش رئولوژی است. طبقه بندی مواد از لحاظ رئولوژی: الف: مواد ویسکوز ب: مواد الاستیک ج: مواد ویسکوالاستیک رئولوژی علم بررسی جریان و تغییر شکل سیالات تحت اثر میدان تنش اعمال شده بر آنها می‌باشد. یکی از شاخص‌ترین خواص رئولوژیکی سیالات ویسکوزیته می‌باشد که معیاری از مقاومت سیالات در مقابل جریان یا تغییر فرم آنها تحت تأثیر میدان تنش اعمال شده بر آنها می‌باشد. بسته به چگونگی تغییرات ویسکوزیته در مقابل تنشهای اعمالی، سیالات به دو دسته نیوتنی و غیر نیوتنی تقسیم می­شوند. سیالات نیوتنی سیالاتی هستند که ویسوزیته آنها فقط تابع دما و فشا می­باشد. در مقابل سیالات غیرنیوتنی سیالاتی هستند که ویسکوزیته آنها علاوه بر دما و فشار تابعی از شدت میدان جریان اعمال شده می­باشد. سیالات پلیمری اعم از محلولهای پلیمری و یا مذابهای پلیمری سیالات غیرنیوتنی می­باشند، بطوریکه ویسکوزیته اکثر آنها با افزایش شدت میدان جریان کا­هش می­یابد، به این دسته از سیالات، سیالات شبه پلاستیک گفته می­شود. موارد خیلی کمی مانند سوسپانسیونهای غلیظ پلیمری وجود دارد که ویسکوزیته آنها با افزایش شدت میدان جریان افزایش می­یابد. به این سیالات، سیالات دیلاتانت گفته می­شود. از طرف دیگر بسته به چگونگی عکس­العمل سیالات در مقابل نیروهای اعمالی، سیالات به دو دسته سیالات ویسکو و سیالات ویسکوالاستیک تقسیم بندی می­شوند. سیالات ویسکوز به سیالاتی گفته می­شود که تنشهای اعمالی در آنها صرف جریان یا تغییر فرم غیر قابل برگشت می­شود در حالی­که سیالات ویسکوالاستیک، سیالاتی هستند که درصدی از تنشهای اعمالی در آنها صرف جریان یا تغییر فرم و درصدی از آن به صورت انرژی قابل برگشت ذخیره می­شود. به غیر از محلولهای خیلی رقیق پلیمری اکثر سیالات پلیمری رفتارهای ویسکوالاستیک دارند. وجود خاصیت الاستسک در سیالت پلیمری موجب بروز پدیده­های مانند تورم دای، شکست مذابو غیره می­شود. این پدیده­ها نتیجه تنشهای نرمال القاء شده به سیال در طول جریان می­باشند.
در این صفحه تعداد 959 مقاله تخصصی درباره خواص رئولوژیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خواص رئولوژیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص رئولوژیکی; Sodium chloride salt; Gluten; Dough; Rheological properties; Gliadin; Glutenin; Hydrophobicity; Secondary structure; Zeta potential; HPLC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص رئولوژیکی; ALG; sodium alginate; CGN; carrageenan; GG; guar gum; XG; xanthan gum; KGM; konjac glucomannan; LBG; Locust bean gum; β-CD; β-Cyclodextrin; AG; arabic gum; SC; sodium caseinate; PG; pigskin gelatin; HMOP; high methoxyl orange pectin; LMOP; low methoxyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص رئولوژیکی; Water (Pubchem CID: 962); Copper sulfate (PubChem CID: 24462); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Boric acid (PubChem CID: 7628); Acetic acid (PubChem CID: 176); Glucose (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص رئولوژیکی; Bio-oil; Rejuvenator; Aged asphalt; Recycle old asphalt; Rheological properties; Chemical compounds; Rotational Viscometer; Dynamic Shear Rheometer; Bending Beam Rheometer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص رئولوژیکی; Island-in-the-sea morphology; Nanofiber; Meltblown; Fiber diameter distribution; Fiber morphology; Rheological properties; Fiber in fiber; Coalescence; Hydrophobic; Hydrophilic; Surface free energy; Interfacial tension; Viscosity ratio; Attenuation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص رئولوژیکی; Graphene oxide; GO-asphalt interaction; Pavement performance; Physical properties; Rheological properties; Thermal properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص رئولوژیکی; Agar (PubChem CID: 76645041); Barium chloride (PubChem CID: 25204); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Ethanol (PubChem CID: 702); Amino silicone (PubChem CID: 6329416); Agar; Wet spinning; Rheological properties; Coagulation bath; Amino silicone;