آشنایی با موضوع

دندانه گذاری نانو(به انگلیسی: Nanoindentation) روش های قابل استفاده برای انجام تست های نانو دندانه گذاری و نانو خراش بسیار متنوع می باشند. اما در کلیت همه روش ها به منظور به دست آوردن سختی و مدول الاستیسیته استفاده می شوند. شبیه سازی های دینامیک مولکولی سه بعدی (MD ) یک تکنیک دندانه گذاری نانو با استفاده از روش کره سخت برای فیلم های نازک کروم (BCC) و Al (FCC) و n(CR /AL) (n = 1،2) انجام شدند. برای اجرای این مدل، پتانسیل بین اتمی مورس برای توصیف برهمکنش تک کریستال و تماس بین ساختارهای کروم و آلومینیم استفاده شد. از سوی دیگر، در شرایط مرزی ثابت مورد استفاده قرار گرفتند و پتانسیل شعاعی دافعه برای مدل سازی سوزن کروی به کار برده شد و خواص مکانیکی ایده آل در 0 کلوین به وسیله شبیه سازی منحنی های بارگذاری-باربرداری به دست آمدند. دو لایه دیگر سختی و مدول یانگ بالاتری نسبت به لایه های کروم و آلومینیم ارائه نمودند. علاوه بر این، این منطقه جنبش اتمها پس از فرایند باربرداری یک مرز سهموی پیوسته برای لایه های Al و Cr و مرز ناپیوسته برای دو لایه ناشی از سطح مشترک نشان می دهد. در سال های اخیر، نانو پالایشگرهای پلاسمونیکیِ چند دندانه ای (m-tpnfs) به دلیل داشتن عملکرد گذردهیِ زیر طول موجیِ امواج الکترومغناطیس مورد توجه قرار گرفته اند. برای بررسی میزان تغییرات گذردهیِ نسبی این نانو پالایشگرها نسبت به تغییر در ساختار هندسی شان، روش تفاضل محدود در حوزه زمان (fdtd) به کار گرفته شده است. از نتایج عمده بررسی ها می توان دستاوردهای بدیع مورد اشاره در زیر را نام برد. نخست: علاوه بر دیگر فاکتورهای ساختار هندسیِ m-tpnfها، فاصله اولین دندانه از ابتدای موجبر نیز در کاهش و یا حذف دامنه گذردهی برخی طول موج های بازه فرکانسی موثر است. دوم: نانو پالایشگرهای پلاسمونیکیِ چند دندانه ایِ آبشاریِ زنجیره ای (cm1-r-tpnfs) نوآوری و معرفی شده اند که می توانند برای اصلاح و بهینه سازی بازه های پالایشی و گذردهی در بسیاری از کاربردهای فوتونیکی مفید واقع شوند. سوم: به دست آوردن بازه های منظم گذردهیِ بسیار باریک و متوالی در نانو و میکرو پالایشگرهای پلاسمونیکیِ چند دندانه ای می-باشد. همچنین طی دو آزمایش در فضای مجازی، میزان هم سانی عملکرد نانو پالایشگرهای پلاسمونیکی معرفی شده به روش هم ارز مداری (cem) در مقایسه با بکارگیریِ روش عددی fdtd، سنجیده شده است. شبیه‌سازی‌های شبه‌پیوسته دو بعدی فرایندهای دندانه‌گذاری نانو بر غشاهای نازک آلومینیومی با اندودهای نیکل، مس و نقره با ضخامت‌های متفاوت و عرض‌های مختلفی از دندانه‌گذار با به‌ کارگیری پتانسیل‌های روش اتم جاسازی‌شده انجام می‌شوند. به منظور مطالعه‌ی اثرات اندودهای محافظ بر رفتار مکانیکی غشاهای نازک آلومینیومی اندود‌شده، فرایند دندانه‌گذاری نانو برای تعیین سختی، بار بحرانی دندانه‌گذاری برای ارسال اولین نابجایی، عمق بحرانی دندانه‌گذاری و پدیده‌های فیزیکی مرتبط دیگر مانند هسته‌زایی، ارسال و حرکت نابجایی‌ها در زیر دندانه‌گذار بررسی می‌شوند. نتایج حاصل نشان می‌دهند که اندودهای سطحی در تماس‌های مقیاس نانو می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر سختی سطح داشته باشند و مشخصات پلاستیسته‌ی اولیه در فرایند دندانه‌گذاری نانو به طور قابل ملاحظه‌ای به ماده‌ی اندود و ضخامت آن وابسته است. اگرچه سختی دندانه‌گذاری غشای نازک آلومینیومی با اندود نقره کاهش می‌یابد، اندود‌های نیکل و مس سختی غشای آلومینیوم را تا میزان سختی ماده‌ی اندود بسیار افزایش می‌دهند. عمق بحرانی دندانه‌گذاری با کاهش ضخامت اندود افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد پدیده‌ی نرم‌شدگی در غشای نازک آلومینیومی اندود شده رخ می‌دهد.
در این صفحه تعداد 3059 مقاله تخصصی درباره دندانه گذاری نانو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده دندانه گذاری نانو
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانه گذاری نانو; Intergranular corrosion; Dissolution-induced degradation; Stress corrosion cracking; Grain boundary softening; Nanoindentation;
مقالات ISI دندانه گذاری نانو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانه گذاری نانو; BCC; Body centred cubic; FCC; Face centred cubic; ISE; Indentation size effect; NPL; National Physical Laboratory; RMS; Root mean square; Tungsten; Anisotropy; Nanoindentation; Incipient plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانه گذاری نانو; Cartilage mechanics; Bone mechanics; Osteoarthritis; Biphoton imaging; Mineralization; Nanoindentation; Hyaline cartilage; Calcified cartilage; Subchondral bone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانه گذاری نانو; Indentation speed; Surface modified silicon; Amorphous SiO2 film; Plastic deformation; Nanoindentation; Molecular dynamics simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانه گذاری نانو; Nanoindentation; Continuous stiffness measurements; Ferritic/martensitic steels; Indentation size effect; Dislocation density; Nix−Gao model;