آشنایی با موضوع

مواد نانوساختار، مواد توده ای پلی کریستالی هستند که اندازه دانه آن ها بین 1 تا 100 نانومتر است. به نوعی می توان گفت نانوذرات، اجزای تشکیل دهندة برخی از مواد نانوساختار هستند. مواد نانوساختار با توجه به رفتارهای بارزی که از خود نشان داده اند مورد توجه بخش صنعت و دانشگاه در دهه های اخیر قرار گرفته اند. واحدهای اساسی تشکیل دهنده مواد نانوساختار، نانوپارتیکل (نانوذرات) هستند. نانو پارتیکل های این مواد می توانند به صورت غیرمنظم نسبت به همدیگر قرار گیرند. مواد نانوساختار دارای درصد حجمی بالائی از مرز دانه هستند. این امر باعث می شود که انتقال اتمی و نفوذ در مواد نانوساختار از آنچه در مواد تک کریستال و یا مواد با دانه های بزرگ تر اتفاق می افتد، سریع تر باشد چرا که در جامدات نانوساختار، فصل مشترک دانه ها مسیرهای بیشتری برای نفوذ اتم ها فراهم می کنند. به عبارت دیگر وجود این فصل مشترک های بین دانه ای باعث می شود که تقریباً در همة دماها نفوذ از طریق مرز دانه ها، مکانیزم غالب باشد. در بررسی خواص مواد نانوساختار مشکلات زیادی از جمله عدم امکان تهیه نمونة مطلوب، وجود تخلخل و میکروترک، تنش های داخلی شدید، وجود ناخالصی ها و گازهای حبس شده و نیز عدم امکان ارزیابی برخی کمیت ها نظیر اندازه گیری کرنش به دلیل کوچک بودن نمونه ها وجود دارد. وجود چنین مشکلاتی باعث شده تا داده های آزمایشگاهی برای این گروه از مواد محدود باشد.
در این صفحه تعداد 1524 مقاله تخصصی درباره مواد نانوساختار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد نانوساختار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد نانوساختار; Opal matrix; Nanostructured materials; Microwave properties; Hysteresis loops; Temperature dependencies of magnetization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد نانوساختار; Strength; Ductility; Nanostructured materials; Metals; Deformation; Fracture; Dislocations; Grain boundaries; Twins; Heterostructure; APT; atom probe tomography; bcc; body-centered cubic; CNT; carbon nanotube cold rolling; ECAP; equal-channel angular pres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد نانوساختار; Nanostructured materials; Transition metal alloys and compounds; Gas-solid reactions; Optical properties; Catalysis; Optical spectroscopy; Transmission electron microscopy TEM; X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد نانوساختار; Ceramics; Nanostructured materials; Chemical synthesis; Sol-gel processes; Transmission electron microscopy; X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد نانوساختار; Mechanochemical processing; Nanostructured materials; Oxide materials; Sintering; X-ray diffraction; Microstructure;