آشنایی با موضوع

نانوالیاف کربنی، نانوساختارهای استوانه ای با لایه های گرافن می باشند که به صورت های مخروط انباشته (Stacked Cones)، فنجان (Cups)، و یا صفحات (Plates) و بدون هسته ی توخالی (No Hollow Core)، اما با سایت های لبه‌ای بسیار در دیوار بیرونی مرتب شده اند. VGCFs (فیبر کربن رشد یافته از بخار) و انواع کوچکتر آنها از نظر اندازه، VGCNFs (نانوالیاف کربن رشد یافته از بخار)، از جمله فیبرهای کربنی کوتاه می باشند که بعلت پتانسیل آنها برای پیشرفت خواص حرارتی، الکتریکی، محافظ فرکانس و مکانیکی توجه زیادی را به خود معطوف کرده اند. این مواد به طور گسترده در سیستم های مختلف مانند کامپوزیت ها مورد استفاده قرار می گیرند که به دلیل خواص استثنایی و قیمت پائین آنها می باشد. نانو رشته‌های کربنی (CNFs) به عنوان گزینه‌ ی اصلی نانو تکنولوژی برای مسلح کردن مصالح پایه سیمانی معرفی می‌شوند. استفاده از این نانو مواد‌ ها باعث بهبود مشخصات مکانیکی، مقاومت در برابر پخش ترک‌ها، محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس و ایجاد قابلیت خود-پایش در مصالح پایه سیمانی می‌گردد. نانو رشته ها ی کربنی برخلاف نانو لوله ها بسیار راحت تر در مخلوط سیمان توزیع می شوند. همچنین فرآوری آنها راحت تر است. به طور هم زمان هم مشخصات مکانیکی و هم مشخصات الکتریکی را بهبود می بخشد، به کار گیری آنها راحت تر و هزینه نهایی آنها برخلاف نانو لوله ها بسیار پایین تر و برای تولید انبوه بتن مفید است. روش های سنتز: نانوالیاف های کربنی عمدتاً بر اساس روش های تولید نانولوله های کربنی تولید می شوند. با این توضیح که در برخی روش ها نانولوله ها و در برخی روش های دیگر نانوالیاف کربنی درصد بیشتری از محصول را شامل می شوند. به عنوان مثال در روش های تخلیه قوس الکتریکی و سایش لیزری، عمدتاً نانولوله های کربنی تولید می شوند، این در حالی است که در روش رسوب شیمیایی بخار (CVD) این درصد خیلی کمتر خواهد بود. کاربردها: نانوالیاف کربنی کاربردهای بسیاری دارند که قطر آنها تاثیر زیادی روی کاربردشان دارد، اما کنترل قطر نانوالیاف بسیار زمان‌بر و پر هزینه است. نانوالیاف کربنی نیز مانند نانو لوله های کربنی یکی از گزینه های امیدبخش جهت تقویت انواع مختلف زمینه‌های پلیمری می باشند. قطر این نانو ذرات در حدود 1۰ تا 5۰۰ نانومتر می باشد. نانوالیاف کربنی نیز خواص حرارتی، الکتریکی و مکانیکی خوبی از خود نشان می دهند. جهت افزایش خواص نانوالیاف کربنی آنها را تحت عملیات های خالص سازی، آسیاب گلوله ای و عملیات سطحی قرار می دهند
در این صفحه تعداد 640 مقاله تخصصی درباره نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Coal tar pitch; Carbon nanofibers; Carbon cluster; Lithium-ion batteries; Rate performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Nitrogen doped; Carbon nanofibers; Nanoparticles; Catalysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Zirconia; Graphene oxide; Carbon nanofibers; Mechanical properties; Creep resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Carbon nanofibers; Cyclic voltammetry; Supercapacitor; Cyclic stability; Flexibility; Temperature dependence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Carbon nanofibers; δ-KxMnO2; Potassium pre-intercalation; Asymmetric supercapacitors; Flexible supercapacitors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Microfluid membrane; Carbon nanofibers; Pulsed optical excitation; Membrane vibration modes; Finite element method; Marangoni vibrations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Nanomaterials; Nanotechnology; Carbon nanotubes; Carbon nanofibers; Exposure assessment; Workplace monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Polyurethane foam; Carbon nanofibers; Functionalization process; Magnetic field alignment; Microstructure; Mechanical behavior; Thermo-hygrometric behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AIC; Akaike Information Criterion; α-2-M; alpha-2-macroglobulin; Apo-AI; apolipoprotein A-I; Apo-AII; apolipoprotein A-II; CRP; C-reactive protein; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotubes; CNT/F; carbon nanotu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; AB; acetylene black; AST; accelerate stress test; BL; backing layer; CCM; catalyst coated membrane; CFGDL; carbon-filled gas diffusion layer; CL; catalyst layer; CV; cyclic voltammetry; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotubes; DOE; department of ene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; 4-ATP; 4-aminothiophenol; 4,4′-DMAB; 4,4′-dimercapto-azobenzene; 4-NTP; 4-nitrothiophenol; AAI; iron acetylacetonate; AF; acid fuchsine; AgTFA; (trifluoroacetylacetonoto) Ag(I); AO; acridine orange; CA; cellulose acetate; CMC; carboxymethyl cellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; MnO; Manganese monoxide; TMOs; Transition metal oxides; LIBs; Lithium-ion batteries; LSBs; Li-S batteries; NA; Nitrilotriacetic acid; PTCDA; 3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride; 1D; One-dimensional; 2D; Two-dimensional; 3D; Three-dimensional; CNTs; Carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Supercapacitor; Carbon nanofibers; Pt nanoparticles; Oxygen reduction reaction; Pseudocapacitance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Electrospinning; Nanofibrous membrane; Carbon nanofibers; Electromagnetic wave absorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Carbon nanofibers; Cationic dyes; Methylene blue; Water treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; 2ABI; 2-Aminobenzimidazole; Ang-2; Angiopoietin = 2; ASC; Adipose-derived stem cell; ATP; Adenosine triphosphate; AuNP; Gold nanoparticles; BALO; Bdellovibrio and like organisms; BC; Bacterial cellulose; BLT; Blue light therapy; CNF; Carbon nanofibers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Lignin; Carbon nanofibers; Supercapacitors; Electrospinning; Hierarchical pore;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Nanomaterials; Heavy metal ions; Electrochemical sensor; Modified electrode; Voltammetry; ASV; anodic stripping voltammetry; BF; ball flower; BFEs; bismuth-film electrodes; CA; calixarene; CE; counter electrode; CMSs; carbon microspheres; CNFs; carbon nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Sodium metal battery; Carbon nanofibers; Dendrite-free deposition; Electrochemical plating/stripping; In-situ TEM/SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Carbon nanofibers; Hollow glass microspheres; Polymer-matrix composites (PMCs); Thermal properties; Chemical vapour deposition (CVD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Biochar; Electrospinning; Carbon nanofibers; Supercapacitor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Carbon nanofibers; Cement paste; Dispersion; Rheological performance; Self-sensing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; CNFs; carbon nanofibers; NC; ACNFs aligned carbon nanofibers coated with NiCo2O4; C-ACNFs; aligned carbon nanofiberr coated with Co3O4; NC-RCNFs; randomly oriented carbon nanofibers coated with NiCo2O4; Supercapacitor; Electrospinning; Aligned carbon nano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو الیاف کربنی، نانو فیبر کربنی، نانو رشته های کربنی; Lithium-sulfur battery; Honeycomb-like hierarchical porous; Carbon nanofibers; Porous carbon nanofibers (PCNFs)-carbon nanotubes (CNTs)-sulfur(S) composite electrode; Super-stable capacity;