آشنایی با موضوع

به طور کلی موارد مصرف سیلیس SiO۲ عبارت است از: شیشه سازی، چینی سازی، تولید فروسیلیس، سرامیک سازی، تولید آجر ماسه آهکی، ریخته گری، تولید سیلیکات سدیم، تولید دیگر مواد سیلیسی، به عنوان نیمه هادی در صنعت الکترونیک و تولید پشم شیشه. سیلیس مصرفی در هر یک از این صنایع باید کیفیت خاصی داشته باشد. ترکیب شیمیایی، ساختمان کانی شناسی و خواص فیزیکی سیلیس، تعیین کننده کیفیت و موارد مصرف آن در هر یک از صنایع مذکور می باشند. ترکیب شیمیایی سیلیس در واقع عبارت است از درصد SiO۲ موجود در سنگ و نیز درصد هریک از اکسیدهای دیگر که معمولاً به همراه SiO۲ در کانسارهای مختلف وجود دارند و در صورتی که درصد هر یک از آنها از حد معینی تجاوز نماید، کاربرد آن را در صنایع مختلف محدود و یا غیر ممکن می سازد. علاوه بر درصد SiO۲، ساختمان کانی شناسی سنگ نیز در تعیین کیفیت و موارد مصرف آن نقش مهمی دارد زیرا ممکن است SiO۲ به صورت انواع سیلیکات ها وجود داشته باشد، در نتیجه این مسئله در تعیین روش کانه آرائی و چگونگی حذف ناخالصی ها تأثیر خواهد داشت. خواص فیزیکی سیلیس نیز در همین روش مناسب برای خردایش، دانه بندی پودر سیلیس تولید شده و تعیین موارد مصرف پودر تولید شده تأثیر خواهند داشت. مواد مزوپور پایه سیلیکای مختلفی مانند MCM-41وSBA-15 و MSUxو HMSو KIT-6 با استفاده از روش سل-ژل هیدروترمال تهیه شد. هم چنین برخی از مواد مزوپور با استفاده از آلومینیوم در حین واکنش اصلاح و ترکیبات Al- MCM، Al-SBA به دست آمد. در این سنتزها مواردی از جایگزینی تمپلت‌های متداول با ترکیبات جدید مورد آزمایش قرار گرفت که می‌توان به جایگزینی ترکیب متداول P123 با محصول دیگری بنام Genapol PF-10 در سنتز SBA-15 و هم چنین هگزادسیل‌آمین بجای دودسیل‌آمین در سنتز HMS اشاره نمود. سطح برخی از نمونه‌ها با استفاده از گونه های مختلف آلی اصلاح و تعدادی از آنها در واکنشهای کاتالیستی سازگار با محیط زیست استفاده گردید. اصلاح سطح گونه‌های مزوپورعمدتاً با ایجاد گروه های عاملی PNHNH2، -SO3H، Pr-NH2 و غیره به منظور تغییر خواص اسیدی و یا بازی سطح و با هدف کاتالیز واکنش ها صورت گرفته ولی در موارد دیگری که از آن به عنوان پایه مناسب استفاده می شود، اصلاح به منظور تشکیل کمپلکس های فلزی با استفاده از این گروه های عاملی بود که بتوان فلزاتی با خصلت کاتالیستی بر روی آن نشانید. در یک مورد خاص سطح مزوپور با استفاده از آمینواسید پرولین که به عنوان کاتالیست مولکولی شناخته شده است اصلاح شده و در واکنش کاتالیستی سنتز تتراهیدروبنزو[b] پیران ها مورد استفاده قرار گرفت. واکنش مورد نظر به سادگی و با سایش مواد اولیه با استفاده از یک هاون در حضور کاتالیست و همین طور در فاز محلول انجام گرفت. کاتالیست قابل بازیافت تهیه شده را میتوان در برخی واکنش های کاتالیستی کایرال نیز مورد آزمایش قرار داد. در بخش دیگری مزوپور سیلیکا به عنوان یک کاتالیست دوست دار محیط زیست و جایگزین مناسبی برای سیلیکاژل در سنتز کاتالیستی ترکیبات تری‌آریل ایمیدازول مورد استفاده قرار گرفت. واکنش های کاتالیستی بر روی سیلیکای مزوپور با استفاده از روش های حرارت دهی متداول و همچنین تابش میکروویو انجام شد. محصول واکنش های کاتالیتیک پس از خالص سازی به روش نوبلوری، با استفاده از روش های متداول در شیمی آلی نظیر TLC، FT-IR،NMR و هم چنین تعیین نقطه ذوب محصول مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
در این صفحه تعداد 1416 مقاله تخصصی درباره سیلیس مزوپور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیلیس مزوپور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیس مزوپور; Mesoporous silica; Organic modification; Steroid estrogen; Adsorption; Hydrophobicity; E1; Estrone; E2; 17β-estradiol; EE2; 17α-ethinyl estradiol; EDCs; Endocrine disrupting chemicals; STWs; Sewage treatment works; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیس مزوپور; OPP; Organophosphorus pesticides; GC; Gas chromatography; LC; Liquid chromatography; NPD; Nitrogen-phosphorus detector; MS; Mass spectrometry; LLE; Liquid-liquid extraction; DLLME; Dispersive liquid-liquid extraction; SBSE; Stir bar sorptive extraction; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیس مزوپور; 5-FU; 5-fluorouracil; AgNO3; silver nitrate; AgNPs; silver nanoparticles; AgNPs-MS; silver nanoparticles coated with mesoporous silica; APTES; (3-aminopropyl)triethoxysilane; DLS; dynamic light scattering; EDX; energy dispersive X-ray; EG; ethylene glycol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیس مزوپور; UCNPs; upconversion nanoparticles; UCPL; upconversion photoluminescence; NIR; near-infrared; Ln3+; lanthanide ions; QDs; quantum dots; CDs; carbon dots; CW; continuous-wavelength; EG; ethylene glycol; QY; quantum yield; CT; X-ray computed tomography; MR;