آشنایی با موضوع

کربن شبه الماس (به انگلیسی Diamond-like carbon) به ‎عنوان یکی از پرکاربردترین انواع نانوپوشش‎ها، بسیار مورد توجه صنعتگران در حوزه‎های مختلف صنعتی‎ست. دراین گزارش به بررسی توسعه این پوشش در بخش‎بندی‎های مختلف پرداخته خواهد شد و همچنین انواع چالش‎ها نیز بررسی می‎شوند. کربن شبه الماس از جدیدترین ساختارهای کربنی و دارای خواص و کاربردهای شگرفی در زمینه های شیمی، پزشکی، فیزیک، مهندسی و. . . می باشد 1-2 از جمله خواص بارز آن سختیاین نانو ساختار است که حتی از الماس نیز بیشتر می باشد. بدین جهت توجه بسیاری از پژوهشگران را بخود جلب نموده است. پوشش کربن شبه الماس بسته به نوع استفاده آن به دو دسته پوشش‎های بدون هیدروژن و هدروژنه شده DLC تقسیم می‎شوند. با توجه به تقاضای بازار در حال حاضر، پوشش کربن شبه الماس بیشتر در دو حوزه خودرو و ابزار-قطعات توسعه یافته است. در تحقیقی به منظور بررسی اثر پوشش ضدبازتاب کربن شبه الماسی بر بازدهی سلولهای خورشیدی پلی کریستال 558،248، از پوشش ضد بازتاب کربن شبه الماسی استفاده شد. لایه نازک کربن شبه الماسی با ضخامتهای 08 P نوعو 1820 نانومتر به وسیله تکنیک رسوب شیمیایی از فاز بخار تقویت شده به کمک پلاسممای فرکمانر رادیویی و با استفاده از مخلوط گازهای متان و هیدروژن بر زیرلایههای سیلیکونی لایه نشانی شد. به منظور ارزیابی امر ضخامتپوشش بر بازدهی سلولها از دستگاه شبیه ساز خورشیدی استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش پوشش بازدهی 8 نانومتر و طیف – در محدوده طول موج 1188 I-V meter نمونهها کاهش پیدا میکند. نتایج حاصل از دستگاههای در محدوده UV-VIS-NIR سنجی cm 1 388-1188 نشان داد با افشایش ضخامت پوشش میزان عبور نور و درصد بازتاب نور از سطح سلولها کاهش پیدا میکند که این امرمنجر به کاهش بازدهی سلولها میشود. در تحقیقی دیگر فیلمهای کربن شبه الماسی با ضخامت 240 نانومتر به وسیله تکنیک رسوب شیمیایی از فاز بخار تقویت شده به کمک پلاسمای فرکانس رادیویی با فرکانس mHz 11/65 و با استفاده از گازهای متان و هیدروژن با نسبت1 به 4 بر زیرلایههای سیلیکونی پلی کریستال نوع p اعمال شد. از آزمونهای طیف سنجی UV-Vis-NIR و شبیه ساز خورشیدی به ترتیب برای تعیین درصدبازتاب و بازدهی نمونهها قبل و بعد از لایه نشانی کربن شبه الماسی استفاده شد. پس از اعمال فیلم کربن شبه الماسی با ضخامت 240 نانومتر درصد بازتاب نور از سطح سلولها به میزان 72 درصد کاهش یافت. نتایج حاصل از تست شبیه ساز خورشیدی نشان داد با اعمال لایه نازک کربن شبه الماسی شدت جریان مدار کوتاه ) Isc ( سلولها افزایش و در نتیجه بازدهی به میزان 16 درصد بهبود پیدا کرده است
در این صفحه تعداد 966 مقاله تخصصی درباره کربن شبه الماس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربن شبه الماس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن شبه الماس; Diamond-like carbon; Multilayer; Plasma immersion ion implantation (PIII); Sol gel; Nano-indentation; Raman spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن شبه الماس; Diamond-like carbon; Carbon nanotube; Carbon nanofiber; Reduced graphene oxide; Nanodiamonds; Electrochemistry; Density functional theory; Hybrid carbon nanomaterials;