آشنایی با موضوع

لایه نشانی به کمک لیزر پالسی یکی از انواع روش‌های فیزیکی برای تهیه لایه‌های نازک است. البته امکان دارد در حین فرایند، واکنش تجزیه‌ای هم صورت گیرد. همانند بسیاری از روش‌های مختلف لایه‌نشانی، انرژی حاصل از تابش پرتو لیزر نیز می‌تواند برای تبخیر (و یا کندوپاش) محدوده وسیعی از مواد مختلف بکار رود. این روش، روش موفقیت آمیزی برای رشد لایه های ابررسانا به شمار می رود. PLD همچنین برای ساخت لایه نازک کریستالی، اکسیدهای سرامیکی، لایه‌های نیتریدی، ساختار‌های چندلایه‌ای فلزی کاربرد دارد. این روش لایه نشانی به علت ایجاد چسبندگی خوب میان لایه و زیرلایه بدون نیاز به گرم نمودن زیرلایه فرصت مناسبی را برای پوشش دهی مواد حساس به گرما به ویژه پلیمرها فراهم می‌آورد. این تکنیک در حقیقت، اولین بار در سال1962 با استفاده از لیزر پالسی یاقوت توسط Breech و Cross برای تبخیر مواد جامد بکاربرده شد. سه سال بعد یعنی در سال 1965، دو نفر به نام های اسمیت Smith و ترنر Turner با همین روش یعنی با لیزر پالسی یاقوت، لایه های نازک را با کیفیت مناسب رشد دادند. مطالعه‌های سیستماتیک برای بهتر فهمیدن فیزیک برخورد لیزر با جسم جامد، مکانیزم لایه نشانی و کیفیت لایه از سال 1970 انجام گرفت. PLD بعد از کشف ابر رساناهای دمای بالا در سال 1986مورد توجه بیشتری قرار گرفت و امروزه به عنوان یک روش استاندارد (بیشتر آزمایشگاهی) مورد پذیرش قرار گرفته است. این روش به اختصار، PLD و گاهی سایش لیزری نامیده می شود.
در این صفحه تعداد 2105 مقاله تخصصی درباره لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Composite film; Hydroxyapatite; Wollastonite; Bioactivity; Pulsed laser deposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Surface plasmon resonance; Quantum wells; Otto configuration; Pulsed laser deposition; Zinc oxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Diamond-like carbon film; Pulsed laser deposition; Gradient doped buffer layer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Tungsten coatings; Coefficient of thermal expansion; Substrate curvature; Pulsed Laser Deposition; Residual stresses; Nanostructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Transparent superhydrophobic coatings; Pulsed laser deposition; PTFE films; Water contact angle; UV-vis spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; MnO; Manganese monoxide; TMOs; Transition metal oxides; LIBs; Lithium-ion batteries; LSBs; Li-S batteries; NA; Nitrilotriacetic acid; PTCDA; 3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride; 1D; One-dimensional; 2D; Two-dimensional; 3D; Three-dimensional; CNTs; Carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Nanocrystalline CdS thin films; Pulsed laser deposition; Ion beam irradiation; Defect density; Photo-sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Pulsed laser deposition; Ni doped Chromium Oxide; Optical band gap; Electrical resistivity; Photovoltaics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Nickel ferrite; Zinc ferrite; Carbon steel; Pulsed laser deposition; X-ray diffraction; Transmission electron microscopy; Electrochemical techniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; ALD; atomic layer deposition; CNT; carbon nanotube; CS; chemical sensitization; CVD; chemical vapor deposition; C-S; core-shell; λD; Debye length; ES; electronic sensitization; NF; nanofiber; NP; nanoparticle; NR; nanorod; NW; nanowire; PVD; physical vap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Thin film; Epitaxy; Pulsed laser deposition; Magnetism; Ferromagnetic resonance frequency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; In-situ ion bombardment; Pulsed laser deposition; Diamond-like carbon; Hybrid technology; Film modification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Aluminosilicate glass; Thin film; Pulsed laser deposition; ATR-FTIR spectroscopy; Spectroscopic ellipsometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; superconductors; thermoelectrics; thin films; oxides; pulsed laser deposition; artificial pinning centers; nanodefects; phonon scattering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Titanium implants; Coating; Pulsed Laser Deposition; Calcium carbonate; Octacalcium phosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Metallic nanocrystals; Oxide matrix; Multilayered composites; Pulsed laser deposition; Data storage media;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Pulsed laser deposition; Planar deposition; Nanostructured Pt/Ag catalyst; Oxygen reduction reaction; Methanol tolerant cathode; Direct Methanol fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Cobalt ferrite; Colloidal crystal; Magnetoelastic; Magneto-optics; Pulsed laser deposition; Shape anisotropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; TiO2; Hierarchical nanostructures; Pulsed laser deposition; Hydrogen treatment; Photoelectrochemical water splitting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Nano-composite polymer films; Pulsed laser deposition; Matrix assisted pulsed laser evaporation; Rare earth upconversion phosphors; Multiple beam multiple target pulsed laser deposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Pulsed laser deposition; Matrix assisted pulsed laser evaporation; Hydroxyapatite coatings; Biocompatibility; Cell proliferation and differentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Pentacene thin film growth; Pulsed laser deposition; X-ray diffraction; Surface-enhanced Raman spectroscopy; Organic thin-film transistors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Pulsed laser deposition; Hydrogenated amorphous carbon; Hydrogenated graphene; Raman spectroscopy; X-ray photoelectrons spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Ferroelectric thin films; Pulsed laser deposition; Narrow band gap; Large remnant polarization; Perovskite photovoltaic devices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Aluminum nitride; Pulsed laser deposition; Fourier transform infrared spectroscopy; Infrared spectroscopic ellipsometry; Nanocrystallite c-axis orientation; Berreman effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Lithium-ion battery; Surface structure; Electronic structure; Electrode-electrolyte interface; ABF; annular bright field; AFM; atomic force microscopy; AM; amplitude modulation; EC; ethylene carbonate; CVD; chemical vapor deposition; DEC; diethyl carbonat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; 2-DEG; two dimensional electron gas; AAIM; 1,3-diallylimidazolium; ABIM; 1-allyl-3-butylimidazolium; AEIM; 1-al-lyl-3-ethylimidazolium; AFM; antiferromagnetic; AHE; anomalous Hall effect; ALD; atomic layer deposition; α; magnetoelectric coupling coeffici
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; BRCE; bimetallic rotating cylinder electrode; CE; counter electrode; CRODACE; combined rotating disc and cylinder electrode; DRCE; double rotating cylinder electrode; DSA; dimensionally stable anode; EDX; energy dispersive x-ray; EIS; electrochemical impe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Pulsed laser deposition; Nanoparticles; Optical materials and properties; Semiconductors; Solar energy materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Pulsed laser deposition; RHEED; Epitaxy; Photocathode; Work function; Quantum efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Epitaxial film; Pulsed laser deposition; Lithium cobalt oxide; Thin-film battery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه‌نشانی یا رسوب‌نشانی به کمک لیزر پالسی یا سایش لیزری; Nickelates; Thin films; Pulsed laser deposition; Resistivity; Crossover