آشنایی با موضوع

سرمایه اجتماعی مفهومی در جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. سرمایه اجتماعی را می توان تأثیر اقتصادی مؤلفه های فرهنگی یک سیستم اجتماعی دانست که در آن زیرمؤلفه هایی نظیر اعتماد، مشارکت داوطلبانه، هنجارهای حرفه ای، پاسخگویی و موارد مشابه باعث می شوند تا هزینه های مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی، رایزنی های مدیریتی، کندی ناشی از سیستم بوروکراتیک و موارد دیگر پایین آمده و امکان استفاده از زمان و سرمایه در جهت انجام فعالیتهایی با بهره وری بیشتر فراهم گردد. سرمایه اجتماعی را می توان هم در بعد کلان اجتماعی و هم در سطح خرد و در سازمانها مورد بررسی قرار داد. چنانچه مدیران در سطوح مختلف با این مفهوم آشنایی پیدا کنند، می توانند با تقویت و بهره برداری مفید از آن بسیاری از هزینه های اجتماعی و سازمانی را کاهش داده و بر اساس آن اقدام به تغییرات ساختاری و فرآیندی در سیستم های اجتماعی نمایند. ماهیت سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. تحقیقات نشان می دهد که این پدیده تأثیر قابل توجهی در اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. این سرمایه بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست که عبارتند از: اعتماد متقابل، تعاملات اجتماعی، گروههای اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویر مشترکی از آینده، کار تیمی. اصطلاح سرمایه اجتماعی را برای اولین بار «هانی فان» مربی جوان اصلاح طلب اجتماعی در اثری در سال ۱۹۱۶ به کار برد. او که احساس کرده بود زندگی اجتماعی به سوی انزوای خانواده و رکود اجتماع پیش می رود، با تأکید بر اهمیت تجدید حیات تعهد اجتماعی برای حفظ دموکراسی، اصطلاح سرمایه اجتماعی را وضع کرد. در توضیح او درباره سرمایه اجتماعی تقریباً عناصر اصلی تفسیرهای بعدی این اصطلاح به کار رفته است؛ اما ظاهراً مفهوم ابداعی او توجه سایر صاحب نظران را جلب نکرد و بدون اثر ناپدید شد. سرمایه اجتماعی اساساً در دهه ۱۹۹۰ مفهوم مهمی شد و در رشته های علوم اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت و در اسناد و گفتمان این رشته ها وارد شد و عده زیادی از جامعه شناسان، علمای سیاست و اقتصاددانان برای یافتن پاسخهای سؤالهای متعددی که در رشته های خود با آنها مواجه بودند، به مفهوم سرمایه اجتماعی متوسل شدند. ابعاد سرمایه اجتماعی در یک دسته بندی، سرمایه اجتماعی به سه بُعد: ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد می پردازیم. بعد ساختاری: این بُعد، به سه دسته زیر تقسیم می شود: الف: پیوندهای موجود در شبکه، شامل: وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه. ب: شکل و ترکیب شبکه، شامل: سلسله مراتب شبکه، میزان ارتباط پذیری و تراکم شبکه . ج: تناسب سازمانی 2. بعد شناختی: این بعد که محور آن، شناخت (یعنی فعالیّت های ذهنی، عقلی و اندیشه ای) است، با استفاده از زبان مشترک، بینش مشترکی از اهداف و ارزش ها را برای اعضای شبکه فراهم می کند و مقدمه فعالیت بهینه آنان در نظام اجتماعی را فراهم می نماید و شامل: زبان، علائم مشترک و روایت های مشترک است. 3. بعد ارتباطی: این بعد، شامل مؤلّفه هایی چون: اعتماد، هنجارها، تعهدات، روابط متقابل و تعیین هویت مشترک است.
در این صفحه تعداد 1426 مقاله تخصصی درباره سرمایه اجتماعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سرمایه اجتماعی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه اجتماعی; O12: microeconomic analyses of economic development; P52: comparative economic systems; Z13: social norms and social capitals; Economic development; Comparative economic systems; Cultural economics; Social capital;
مقالات ISI سرمایه اجتماعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه اجتماعی; Stakeholder management; Cooperation; Inter-organizational linking; Social capital; Social network; Hydropower development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه اجتماعی; Emotional intelligence; Social capital; Network ties; Expressive ties; Instrumental ties; Mentoring; Non-linear; Quadratic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه اجتماعی; Disabled children; Mothers; Social capital; Social determinants of health; Socioeconomic factors; Social isolation; Social support;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه اجتماعی; CEMC; Community Emergency Management Coordinator; E. coli; Escherichia coli; HiREB; Hamilton Integrated Research Ethics Board; PTSD; Post-traumatic stress disorder; WCWC; Walkerton Clean Water Centre; Walkerton; Community resilience; Social capital; Quali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه اجتماعی; BAG; base registrations addresses and buildings; EHR; electronic health record; ESCAPE; European study of cohorts for air pollution effects; GP; general practitioner; LGN; national land use Netherlands; PM; particulate matter; IQR; inter quartile range; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه اجتماعی; social capital; internship and residency; graduate medical education; professional burnout; surveys and questionnaires; qualitative research; Interpersonal and Communication Skills;